Odensala

Banvaktsstugan 508 Odensala ligger vid linjen Ope–Östersund vid kilometer 582+222 nära Storsjöns strand. Stugan är av 1872 års modell vänster och ligger söder om, på sjösidan, en gammal sträckning av järnvägen som numera används som gata. Avståndet från stugan till nuvarande järnvägsspår är drygt 30 meter. Söder om stugan finns också ett uthus.

Bilder och filmer (9)

Fredag 27 juli 2007

Banvaktsstugan 508 Odensala sedd från väster, järnvägens ledningar skymtar till vänster. 3 år
ID-nummer:  22203
Direktlänk: /bild/00022203/
Fotodatum: den 27 juli 2007
Publicerad: den 27 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra gaveln mot Storsjöns strand. 3 år
ID-nummer:  22204
Direktlänk: /bild/00022204/
Fotodatum: den 27 juli 2007
Publicerad: den 27 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan med uthus sedd från öster. 3 år
ID-nummer:  22205
Direktlänk: /bild/00022205/
Fotodatum: den 27 juli 2007
Publicerad: den 27 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från öster. 3 år
ID-nummer:  22206
Direktlänk: /bild/00022206/
Fotodatum: den 27 juli 2007
Publicerad: den 27 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sett från nordost. 3 år
ID-nummer:  22207
Direktlänk: /bild/00022207/
Fotodatum: den 27 juli 2007
Publicerad: den 27 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från nordost med Storsjön i bakgrunden. 3 år
ID-nummer:  22208
Direktlänk: /bild/00022208/
Fotodatum: den 27 juli 2007
Publicerad: den 27 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ingången sedd från vägen, den gamla järnvägen. 3 år
ID-nummer:  22209
Direktlänk: /bild/00022209/
Fotodatum: den 27 juli 2007
Publicerad: den 27 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gaveln mot spåret. 3 år
ID-nummer:  22210
Direktlänk: /bild/00022210/
Fotodatum: den 27 juli 2007
Publicerad: den 27 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från norr med uthuset och sjön i bakgrunden. 3 år
ID-nummer:  22211
Direktlänk: /bild/00022211/
Fotodatum: den 27 juli 2007
Publicerad: den 27 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!