Brunflo (Bf)

Brunflo ligger cirka 15 kilometer sydost om Östersund och utgör knutpunkt mellan Inlandsbanan och Norrländska tvärbanan (Mittbanan). Järnvägen går rakt genom tätorten men stationen ligger strax sydost om centrum. Bangården ligger i sydost–nordvästlig riktning parallellt med europavägen och stationshuset ligger på nordöstra sidan mellan järnvägen och vägen. Bangården har 3 genomgående huvudspår med normalhuvudspåret 1 närmast stationshuset. Plattformar finns vid spår 1 väster om stationshuset samt mellan spår 2 och spår 4 med plattformsövergång över spår 1 och 2 framför stationshuset. Spår 3 är ett stickspår från nordväst som avslutas med en stoppbock före mellanplattformen. Utöver stationshuset finns också en ställverksbyggnad kvar strax väster om detta samt längre mot sydost också avträde och godsmagasin.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (18)

Lördag 10 augusti 2013

Stationshuset och den gamla ställverksbyggnaden sedda från väster.  3 år
ID-nummer:  32491
Direktlänk: /bild/00032491/
Fotodatum: den 10 augusti 2013
Publicerad: den 10 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformen vid spår 1. Bygget av en ny plattformen påbörjades veckorna efter bilden togs.  10 år
ID-nummer:  16346
Direktlänk: /bild/00016346/
Fotodatum: den 10 augusti 2013
Publicerad: den 4 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Flisvagnar på sidospåret i Haxäng vid Inlandsbanan söder om Brunflo tätort.  5 år
ID-nummer:  19387
Direktlänk: /bild/00019387/
Fotodatum: den 10 augusti 2013
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Brunflo sett från söder.  2 år
ID-nummer:  34344
Direktlänk: /bild/00034344/
Fotodatum: den 10 augusti 2013
Publicerad: den 10 augusti 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 4 januari 2008

Brunflo stationshus sett från plattformsövergången i mellanplattformens nordvästra ände.  11 år
ID-nummer:  14102
Direktlänk: /bild/00014102/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksbyggnaden strax nordväst om stationshuset sedd från plattformsövergången.  11 år
ID-nummer:  14103
Direktlänk: /bild/00014103/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från nordvästra plattformsänden framför stationshuset.  11 år
ID-nummer:  14104
Direktlänk: /bild/00014104/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avträdesbyggnaden strax sydost om stationshuset sedd från väster från plattformen.  11 år
ID-nummer:  14105
Direktlänk: /bild/00014105/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet ytterligare något längre mot sydost.  11 år
ID-nummer:  14106
Direktlänk: /bild/00014106/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avträdesbyggnaden sedd från söder.  11 år
ID-nummer:  14107
Direktlänk: /bild/00014107/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaderna sedda från söder från plattformen.  11 år
ID-nummer:  14108
Direktlänk: /bild/00014108/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plattformens sydöstra del.  11 år
ID-nummer:  14109
Direktlänk: /bild/00014109/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  11 år
ID-nummer:  14110
Direktlänk: /bild/00014110/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från sidoplattormen intill ställverksbyggnaden.  11 år
ID-nummer:  14111
Direktlänk: /bild/00014111/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksbyggnaden sedd från stationshuset.  11 år
ID-nummer:  14112
Direktlänk: /bild/00014112/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordvästra bangårdsänden med plattformen vid spår 1 i förgrunden.  11 år
ID-nummer:  14113
Direktlänk: /bild/00014113/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster från plattformen vid spår 1.  11 år
ID-nummer:  14114
Direktlänk: /bild/00014114/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst, till vänster passerar väg E14 alldeles intill byggnaden.  11 år
ID-nummer:  14115
Direktlänk: /bild/00014115/
Fotodatum: den 4 januari 2008
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)