Ånge (Åg)

Geografisk översikt
Bilder och filmer (64)
Bild 1–50

Lördag 20 december 2008

Vy österut längs spår 3. 2 år
ID-nummer:  24345
Direktlänk: /bild/00024345/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformen intill spår 2. 2 år
ID-nummer:  24346
Direktlänk: /bild/00024346/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett godståg passerar några spår bort. 2 år
ID-nummer:  24347
Direktlänk: /bild/00024347/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården redo att ta emot ytterligare ett nattåg. 2 år
ID-nummer:  24348
Direktlänk: /bild/00024348/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattåget från Malmö gör uppehåll på spår 1. 2 år
ID-nummer:  24349
Direktlänk: /bild/00024349/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 28 juli 2006

Vy österut från plattformen vid spår 1. Här kommer linjerna från Sundsvall och Ljusdal (via rundspåret) in. 12 år
ID-nummer:  02233
Direktlänk: /bild/00002233/
Fotodatum: den 28 juli 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett Mittlinjentåg mot Sundsvall står inne på spår 3. 12 år
ID-nummer:  02234
Direktlänk: /bild/00002234/
Fotodatum: den 28 juli 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformen vid spår 1. 12 år
ID-nummer:  02235
Direktlänk: /bild/00002235/
Fotodatum: den 28 juli 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut. Mitt i bild kommer ett av spåren från Bräcke in. 12 år
ID-nummer:  02236
Direktlänk: /bild/00002236/
Fotodatum: den 28 juli 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ånge station med plattformarna. Vy västerut. 12 år
ID-nummer:  02237
Direktlänk: /bild/00002237/
Fotodatum: den 28 juli 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 10 november 2005

Ånge sett från ett Mittlinjentåg Östersund-Sundsvall som lämnar stationen. 12 år
ID-nummer:  02238
Direktlänk: /bild/00002238/
Fotodatum: den 10 november 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite längre österut delar sig banan mot Sunsvall och stambanan söderut mot Ljusdal, det s.k. rundspåret. 12 år
ID-nummer:  02239
Direktlänk: /bild/00002239/
Fotodatum: den 10 november 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen till Ånge från Sundsvallshållet. Här slutar både fjärrblockering och ATC. 12 år
ID-nummer:  02240
Direktlänk: /bild/00002240/
Fotodatum: den 10 november 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax öster om infartssignalen finns en skyddssektion för elmatningen. 12 år
ID-nummer:  02241
Direktlänk: /bild/00002241/
Fotodatum: den 10 november 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (16)