Ånge (Åg)

Geografisk översikt
Bilder och filmer (64)

Lördag 8 juni 2013

Vy västerut från stamplattformen 1A strax öster om stationshuset vilket skymtar bakom taket till höger.  9 år
ID-nummer:  16081
Direktlänk: /bild/00016081/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats vid spår 1A mot utfarten österut mot Sundsvall och Ljusdal.  9 år
ID-nummer:  16082
Direktlänk: /bild/00016082/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången vid stationshuset sedd från nordost.  9 år
ID-nummer:  16083
Direktlänk: /bild/00016083/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plattformsövergången.  9 år
ID-nummer:  16084
Direktlänk: /bild/00016084/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformsövergången.  9 år
ID-nummer:  16085
Direktlänk: /bild/00016085/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången sedd från väster från plattformen vid spår 2.  9 år
ID-nummer:  16087
Direktlänk: /bild/00016087/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats mot spårkorset mellan spår 1 och 2 samt byggnaderna på bangårdens norra sida.  9 år
ID-nummer:  16088
Direktlänk: /bild/00016088/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid spår 3 på andra sidan av samma plattform jämfört med föregående bild.  9 år
ID-nummer:  16089
Direktlänk: /bild/00016089/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats, även mellan spår 3 och 4 finns ett växelkryss.  9 år
ID-nummer:  16090
Direktlänk: /bild/00016090/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trafikverkets nya driftledningscentral ligger alldeles intill plattformen vid spår 1, här sedd från plattformen vid spår 2.  9 år
ID-nummer:  16091
Direktlänk: /bild/00016091/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats mot stationshuset i andra änden av samma byggnadskomplex.  9 år
ID-nummer:  16092
Direktlänk: /bild/00016092/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftledningscentralen sedd från sydväst.  9 år
ID-nummer:  16093
Direktlänk: /bild/00016093/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid västra änden av plattformstaket mellan spår 2 och 3.  9 år
ID-nummer:  16094
Direktlänk: /bild/00016094/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats.  9 år
ID-nummer:  16095
Direktlänk: /bild/00016095/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstakets västra ände med namnskylt.  9 år
ID-nummer:  16096
Direktlänk: /bild/00016096/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och 2 sedda österut med driftledningscentralen i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  16097
Direktlänk: /bild/00016097/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra änden av plattformen mellan spår 2 och 3.  9 år
ID-nummer:  16098
Direktlänk: /bild/00016098/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid västra plattformsänden finns ett kort stickspår för uppställning av lok mellan spår 2 och spår 3 som slutar i en grushög.  9 år
ID-nummer:  16099
Direktlänk: /bild/00016099/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid västra änden av personbangården delar sig spåren i riktning mot godsbangården till vänster och utfarten direkt mot Moradal till höger.  9 år
ID-nummer:  16100
Direktlänk: /bild/00016100/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeltransversalen från spår 1 och över mot godsbangården sedd från plattformsänden vid spår 2.  9 år
ID-nummer:  16101
Direktlänk: /bild/00016101/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från västra plattformsänden.  9 år
ID-nummer:  16102
Direktlänk: /bild/00016102/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftledningscentralen och stationshuset sedda från väster.  9 år
ID-nummer:  16103
Direktlänk: /bild/00016103/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelkrysset mellan spår 1 och 2 i höjd med driftledningscentralen, vy från väster.  9 år
ID-nummer:  16104
Direktlänk: /bild/00016104/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanplattformens östra del sedd österut.  9 år
ID-nummer:  16105
Direktlänk: /bild/00016105/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset sedda från samma plats.  9 år
ID-nummer:  16106
Direktlänk: /bild/00016106/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra plattformsänden sedd österut.  9 år
ID-nummer:  16107
Direktlänk: /bild/00016107/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På södra sidan ansluter även spår från godsbangården, vy österut.  9 år
ID-nummer:  16108
Direktlänk: /bild/00016108/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformsänden med östra änden av godsbangården till vänster.  9 år
ID-nummer:  16109
Direktlänk: /bild/00016109/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Personbangården sedd västerut från östra plattformsänden.  9 år
ID-nummer:  16110
Direktlänk: /bild/00016110/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och plattformsövergången sedda från sydost från plattformen vid spår 2.  9 år
ID-nummer:  16111
Direktlänk: /bild/00016111/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, även kallat centralhuset, sett från öster vid järnvägsgatan.  9 år
ID-nummer:  16112
Direktlänk: /bild/00016112/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden med järnvägen i bakgrunden till vänster.  9 år
ID-nummer:  16113
Direktlänk: /bild/00016113/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Entrén till Centralhuset från Järnvägsgatan.  9 år
ID-nummer:  16114
Direktlänk: /bild/00016114/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya driftledningscentralen sedd från Järnvägsgatan.  9 år
ID-nummer:  16115
Direktlänk: /bild/00016115/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delen av centralhuset som ligger intill Järnvägsgatan sedd från nordväst.  9 år
ID-nummer:  16116
Direktlänk: /bild/00016116/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftledningscentralens byggnad sedd från nordväst.  9 år
ID-nummer:  16117
Direktlänk: /bild/00016117/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut intill driftledningscentralen vid spår 1.  9 år
ID-nummer:  16118
Direktlänk: /bild/00016118/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra gavelväggen på driftledningscentralens nya byggnad pryds av ett konstverket ”Unga män och järnväg” av Karin Laaja.  9 år
ID-nummer:  16120
Direktlänk: /bild/00016120/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut med den nya byggnaden i vänster bildkant.  9 år
ID-nummer:  16119
Direktlänk: /bild/00016119/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla postterminalen intill spår 1 sedd från öster.  9 år
ID-nummer:  16122
Direktlänk: /bild/00016122/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plattformen vid spår 1 utanför den gamla postterminalen.  9 år
ID-nummer:  16123
Direktlänk: /bild/00016123/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelkrysset mellan spår 1 och spår 2 sett från väster utanför driftledningscentralen.  9 år
ID-nummer:  16124
Direktlänk: /bild/00016124/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången utanför stationshuset sedd från samma plattform.  9 år
ID-nummer:  16125
Direktlänk: /bild/00016125/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 20 december 2008

Nattåget 93 gör uppehåll på spår 1 i Ånge tidigt på morgonen.  4 år
ID-nummer:  24338
Direktlänk: /bild/00024338/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost från plattformen vid spår 1.  4 år
ID-nummer:  24339
Direktlänk: /bild/00024339/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattljus över bangården.  4 år
ID-nummer:  24340
Direktlänk: /bild/00024340/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydväst från plattformen vid spår 1.  4 år
ID-nummer:  24341
Direktlänk: /bild/00024341/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången utanför stationshuset.  4 år
ID-nummer:  24342
Direktlänk: /bild/00024342/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången sedd från stationshussidan.  4 år
ID-nummer:  24343
Direktlänk: /bild/00024343/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformsövergången.  4 år
ID-nummer:  24344
Direktlänk: /bild/00024344/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–64