Ånge (Åg)

Geografisk översikt
Bilder och filmer (64)

Lördag 8 juni 2013

Vy västerut från stamplattformen 1A strax öster om stationshuset vilket skymtar bakom taket till höger.  10 år
ID-nummer:  16081
Direktlänk: /bild/00016081/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats vid spår 1A mot utfarten österut mot Sundsvall och Ljusdal.  10 år
ID-nummer:  16082
Direktlänk: /bild/00016082/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången vid stationshuset sedd från nordost.  10 år
ID-nummer:  16083
Direktlänk: /bild/00016083/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plattformsövergången.  10 år
ID-nummer:  16084
Direktlänk: /bild/00016084/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformsövergången.  10 år
ID-nummer:  16085
Direktlänk: /bild/00016085/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången sedd från väster från plattformen vid spår 2.  10 år
ID-nummer:  16087
Direktlänk: /bild/00016087/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats mot spårkorset mellan spår 1 och 2 samt byggnaderna på bangårdens norra sida.  10 år
ID-nummer:  16088
Direktlänk: /bild/00016088/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid spår 3 på andra sidan av samma plattform jämfört med föregående bild.  10 år
ID-nummer:  16089
Direktlänk: /bild/00016089/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats, även mellan spår 3 och 4 finns ett växelkryss.  10 år
ID-nummer:  16090
Direktlänk: /bild/00016090/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trafikverkets nya driftledningscentral ligger alldeles intill plattformen vid spår 1, här sedd från plattformen vid spår 2.  10 år
ID-nummer:  16091
Direktlänk: /bild/00016091/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats mot stationshuset i andra änden av samma byggnadskomplex.  10 år
ID-nummer:  16092
Direktlänk: /bild/00016092/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftledningscentralen sedd från sydväst.  10 år
ID-nummer:  16093
Direktlänk: /bild/00016093/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid västra änden av plattformstaket mellan spår 2 och 3.  10 år
ID-nummer:  16094
Direktlänk: /bild/00016094/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats.  10 år
ID-nummer:  16095
Direktlänk: /bild/00016095/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstakets västra ände med namnskylt.  10 år
ID-nummer:  16096
Direktlänk: /bild/00016096/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och 2 sedda österut med driftledningscentralen i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  16097
Direktlänk: /bild/00016097/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra änden av plattformen mellan spår 2 och 3.  10 år
ID-nummer:  16098
Direktlänk: /bild/00016098/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid västra plattformsänden finns ett kort stickspår för uppställning av lok mellan spår 2 och spår 3 som slutar i en grushög.  10 år
ID-nummer:  16099
Direktlänk: /bild/00016099/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid västra änden av personbangården delar sig spåren i riktning mot godsbangården till vänster och utfarten direkt mot Moradal till höger.  10 år
ID-nummer:  16100
Direktlänk: /bild/00016100/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeltransversalen från spår 1 och över mot godsbangården sedd från plattformsänden vid spår 2.  10 år
ID-nummer:  16101
Direktlänk: /bild/00016101/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från västra plattformsänden.  10 år
ID-nummer:  16102
Direktlänk: /bild/00016102/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftledningscentralen och stationshuset sedda från väster.  10 år
ID-nummer:  16103
Direktlänk: /bild/00016103/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelkrysset mellan spår 1 och 2 i höjd med driftledningscentralen, vy från väster.  10 år
ID-nummer:  16104
Direktlänk: /bild/00016104/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanplattformens östra del sedd österut.  10 år
ID-nummer:  16105
Direktlänk: /bild/00016105/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset sedda från samma plats.  10 år
ID-nummer:  16106
Direktlänk: /bild/00016106/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra plattformsänden sedd österut.  10 år
ID-nummer:  16107
Direktlänk: /bild/00016107/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På södra sidan ansluter även spår från godsbangården, vy österut.  10 år
ID-nummer:  16108
Direktlänk: /bild/00016108/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformsänden med östra änden av godsbangården till vänster.  10 år
ID-nummer:  16109
Direktlänk: /bild/00016109/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Personbangården sedd västerut från östra plattformsänden.  10 år
ID-nummer:  16110
Direktlänk: /bild/00016110/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och plattformsövergången sedda från sydost från plattformen vid spår 2.  10 år
ID-nummer:  16111
Direktlänk: /bild/00016111/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60