Ånge (Åg)

Geografisk översikt
Bilder och filmer (64)

Lördag 8 juni 2013

Vy västerut från stamplattformen 1A strax öster om stationshuset vilket skymtar bakom taket till höger.  10 år
ID-nummer:  16081
Direktlänk: /bild/00016081/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats vid spår 1A mot utfarten österut mot Sundsvall och Ljusdal.  10 år
ID-nummer:  16082
Direktlänk: /bild/00016082/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången vid stationshuset sedd från nordost.  10 år
ID-nummer:  16083
Direktlänk: /bild/00016083/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plattformsövergången.  10 år
ID-nummer:  16084
Direktlänk: /bild/00016084/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformsövergången.  10 år
ID-nummer:  16085
Direktlänk: /bild/00016085/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången sedd från väster från plattformen vid spår 2.  10 år
ID-nummer:  16087
Direktlänk: /bild/00016087/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats mot spårkorset mellan spår 1 och 2 samt byggnaderna på bangårdens norra sida.  10 år
ID-nummer:  16088
Direktlänk: /bild/00016088/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid spår 3 på andra sidan av samma plattform jämfört med föregående bild.  10 år
ID-nummer:  16089
Direktlänk: /bild/00016089/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats, även mellan spår 3 och 4 finns ett växelkryss.  10 år
ID-nummer:  16090
Direktlänk: /bild/00016090/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trafikverkets nya driftledningscentral ligger alldeles intill plattformen vid spår 1, här sedd från plattformen vid spår 2.  10 år
ID-nummer:  16091
Direktlänk: /bild/00016091/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats mot stationshuset i andra änden av samma byggnadskomplex.  10 år
ID-nummer:  16092
Direktlänk: /bild/00016092/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftledningscentralen sedd från sydväst.  10 år
ID-nummer:  16093
Direktlänk: /bild/00016093/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid västra änden av plattformstaket mellan spår 2 och 3.  10 år
ID-nummer:  16094
Direktlänk: /bild/00016094/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats.  10 år
ID-nummer:  16095
Direktlänk: /bild/00016095/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstakets västra ände med namnskylt.  10 år
ID-nummer:  16096
Direktlänk: /bild/00016096/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och 2 sedda österut med driftledningscentralen i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  16097
Direktlänk: /bild/00016097/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra änden av plattformen mellan spår 2 och 3.  10 år
ID-nummer:  16098
Direktlänk: /bild/00016098/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid västra plattformsänden finns ett kort stickspår för uppställning av lok mellan spår 2 och spår 3 som slutar i en grushög.  10 år
ID-nummer:  16099
Direktlänk: /bild/00016099/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid västra änden av personbangården delar sig spåren i riktning mot godsbangården till vänster och utfarten direkt mot Moradal till höger.  10 år
ID-nummer:  16100
Direktlänk: /bild/00016100/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeltransversalen från spår 1 och över mot godsbangården sedd från plattformsänden vid spår 2.  10 år
ID-nummer:  16101
Direktlänk: /bild/00016101/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från västra plattformsänden.  10 år
ID-nummer:  16102
Direktlänk: /bild/00016102/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftledningscentralen och stationshuset sedda från väster.  10 år
ID-nummer:  16103
Direktlänk: /bild/00016103/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelkrysset mellan spår 1 och 2 i höjd med driftledningscentralen, vy från väster.  10 år
ID-nummer:  16104
Direktlänk: /bild/00016104/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanplattformens östra del sedd österut.  10 år
ID-nummer:  16105
Direktlänk: /bild/00016105/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset sedda från samma plats.  10 år
ID-nummer:  16106
Direktlänk: /bild/00016106/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra plattformsänden sedd österut.  10 år
ID-nummer:  16107
Direktlänk: /bild/00016107/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På södra sidan ansluter även spår från godsbangården, vy österut.  10 år
ID-nummer:  16108
Direktlänk: /bild/00016108/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformsänden med östra änden av godsbangården till vänster.  10 år
ID-nummer:  16109
Direktlänk: /bild/00016109/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Personbangården sedd västerut från östra plattformsänden.  10 år
ID-nummer:  16110
Direktlänk: /bild/00016110/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och plattformsövergången sedda från sydost från plattformen vid spår 2.  10 år
ID-nummer:  16111
Direktlänk: /bild/00016111/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, även kallat centralhuset, sett från öster vid järnvägsgatan.  10 år
ID-nummer:  16112
Direktlänk: /bild/00016112/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden med järnvägen i bakgrunden till vänster.  10 år
ID-nummer:  16113
Direktlänk: /bild/00016113/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Entrén till Centralhuset från Järnvägsgatan.  10 år
ID-nummer:  16114
Direktlänk: /bild/00016114/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya driftledningscentralen sedd från Järnvägsgatan.  10 år
ID-nummer:  16115
Direktlänk: /bild/00016115/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delen av centralhuset som ligger intill Järnvägsgatan sedd från nordväst.  10 år
ID-nummer:  16116
Direktlänk: /bild/00016116/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftledningscentralens byggnad sedd från nordväst.  10 år
ID-nummer:  16117
Direktlänk: /bild/00016117/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut intill driftledningscentralen vid spår 1.  10 år
ID-nummer:  16118
Direktlänk: /bild/00016118/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra gavelväggen på driftledningscentralens nya byggnad pryds av ett konstverket ”Unga män och järnväg” av Karin Laaja.  10 år
ID-nummer:  16120
Direktlänk: /bild/00016120/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut med den nya byggnaden i vänster bildkant.  10 år
ID-nummer:  16119
Direktlänk: /bild/00016119/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla postterminalen intill spår 1 sedd från öster.  10 år
ID-nummer:  16122
Direktlänk: /bild/00016122/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plattformen vid spår 1 utanför den gamla postterminalen.  10 år
ID-nummer:  16123
Direktlänk: /bild/00016123/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelkrysset mellan spår 1 och spår 2 sett från väster utanför driftledningscentralen.  10 år
ID-nummer:  16124
Direktlänk: /bild/00016124/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången utanför stationshuset sedd från samma plattform.  10 år
ID-nummer:  16125
Direktlänk: /bild/00016125/
Fotodatum: den 8 juni 2013
Publicerad: den 8 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 20 december 2008

Nattåget 93 gör uppehåll på spår 1 i Ånge tidigt på morgonen.  5 år
ID-nummer:  24338
Direktlänk: /bild/00024338/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost från plattformen vid spår 1.  5 år
ID-nummer:  24339
Direktlänk: /bild/00024339/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattljus över bangården.  5 år
ID-nummer:  24340
Direktlänk: /bild/00024340/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydväst från plattformen vid spår 1.  5 år
ID-nummer:  24341
Direktlänk: /bild/00024341/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången utanför stationshuset.  5 år
ID-nummer:  24342
Direktlänk: /bild/00024342/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången sedd från stationshussidan.  5 år
ID-nummer:  24343
Direktlänk: /bild/00024343/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformsövergången.  5 år
ID-nummer:  24344
Direktlänk: /bild/00024344/
Fotodatum: den 20 december 2008
Publicerad: den 20 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–64