Ockelbo (Ob)

Ockelbo station öppnades 1876 då Norra stambanan från Stockholm via Uppsala och Krylbo utvidgades med delsträckan Storvik–Ockelbo. Den privata Gävle–Ockelbo järnväg nådde fram till Ockelbo 1884 men förstatligades först 1933, idag ses den som en del av Norra stambanan och är nu persontrafikens väg från Gävle och norrut på stambanan och omvänt. På 1890-talet byggdes ytterligare en järnväg genom Ockelbo, den här gången i väst-ostlig riktning. Smalspåriga Dala–Ockelbo–Norrsundets järnväg (DONJ) öppnade sin station i Ockelbo 1895 på västra sidan av stambanan och med en bro över densamma omkring en kilometer längre norrut. Banan lades ned 1970 och revs upp ett par år senare.

Bangården i Ockelbo har fyra huvudspår och ligger i nära nordsydlig riktning söder om bron över Testeboån och i huvudsak på östra sidan av tätortsbebyggelsen. Det ursprungliga stationshuset för stambanan stod på bangårdens östra sida vilket framgår av den ännu rådande spårnumreringen från öster (spår 1) till väster (spår 4), stationshuset brann dock ned i november 1976. Stationshuset för DONJ stod på västra sidan, men flyttades omkring 50 meter som följd av ett vägbygge från södra till norra sidan av det godsmagasin som ännu finns kvar. Även detta hus brann sedan och totalförstördes. På platsen byggdes dock en kopia av huset upp igen och det är det huset som idag uppfattas vara stationshuset vid stambanestationen Ockelbo. Den som studerar namnskylten kan dock uppmärksamma att avstånden ges till Linghed och Norrsundet och inte till Stockholm.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (11)

Fredag 28 juli 2006

Vy söderut på plattformen mellan spår 2 och 3 i Ockelbo.  10 år
ID-nummer:  13975
Direktlänk: /bild/00013975/
Fotodatum: den 28 juli 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden, efter växlarna delar sig spåren mot Gävle till vänster och Storvik svagt till höger. Spåret längst till vänster kan dock endast användas för tåg till och från Gävle.  10 år
ID-nummer:  13976
Direktlänk: /bild/00013976/
Fotodatum: den 28 juli 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från mellanpalttformen norrut mot den plattform som byggs vid spår 4 norr om stationshuset.  10 år
ID-nummer:  13977
Direktlänk: /bild/00013977/
Fotodatum: den 28 juli 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  13978
Direktlänk: /bild/00013978/
Fotodatum: den 28 juli 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost från mellanplattformen.  10 år
ID-nummer:  13979
Direktlänk: /bild/00013979/
Fotodatum: den 28 juli 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster med den smala plattformsövergången i förgrunden.  10 år
ID-nummer:  13980
Direktlänk: /bild/00013980/
Fotodatum: den 28 juli 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen sedd från mellanplattformens norra ände vid plattformsövergången.  10 år
ID-nummer:  13981
Direktlänk: /bild/00013981/
Fotodatum: den 28 juli 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från norra änden av mellanplattformen.  10 år
ID-nummer:  13982
Direktlänk: /bild/00013982/
Fotodatum: den 28 juli 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget vid spår 4 sett norrut från bangårdens västra sida.  10 år
ID-nummer:  13983
Direktlänk: /bild/00013983/
Fotodatum: den 28 juli 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plattformsövergångens västra sida.  10 år
ID-nummer:  13984
Direktlänk: /bild/00013984/
Fotodatum: den 28 juli 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets namnskylt skvallrar om originalhusets ursprung från smalspåriga Dala–Ockelbo–Norrsundets järnväg.  10 år
ID-nummer:  13985
Direktlänk: /bild/00013985/
Fotodatum: den 28 juli 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (4)