Mariefred (Mfd)

Järnvägen kom till Mariefred 1895 när bibanan Läggesta–Mariefred till Norra Söder­man­lands järnväg öppnades. Eter ned­lägg­ningen 1964 tog musei­föreningen Östra SÖder­man­lands järnväg över den normal­spåriga banan och byggde om den till 600 mm spår­vidd. Marie­fred är för­ening­ens huvud­station med vagn­hallar och verk­städer samt också café och utställ­ning för besökande rese­närer på musei­banan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Tisdag 1 augusti 2006

Stationshuset i Mariefred sett från nordväst.  9 år
ID-nummer:  13991
Direktlänk: /bild/00013991/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  9 år
ID-nummer:  13993
Direktlänk: /bild/00013993/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Besökare utanför stationshusets södra fasad och huvudentré.  9 år
ID-nummer:  13992
Direktlänk: /bild/00013992/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården österut med spår- och destinationsskyltar.  9 år
ID-nummer:  13995
Direktlänk: /bild/00013995/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot vattentornet med vattenhästen vid plattformsövergången i förgrunden.  9 år
ID-nummer:  13996
Direktlänk: /bild/00013996/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från västra delen.  9 år
ID-nummer:  13994
Direktlänk: /bild/00013994/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid stamplattformens västra ände finns en övergång över bangårdens samtliga spår.  9 år
ID-nummer:  13997
Direktlänk: /bild/00013997/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre västerut finns uppställningsspår med lokstall och verkstäder.  9 år
ID-nummer:  13998
Direktlänk: /bild/00013998/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattentornet sett från nordväst.  9 år
ID-nummer:  13999
Direktlänk: /bild/00013999/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal telefonkiosk utanför stationshuset.  9 år
ID-nummer:  14000
Direktlänk: /bild/00014000/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!