Läggesta nedre (Lgn)

Läggesta nedre är ändhållplats för museibanorna Mariefred-Läggesta och Läggesta-Taxinge Näsby, båda drivs av Östra Södermanlands järnvägar, ÖSlJ. Museibanorna har en stor fördel av de goda tågförbindelserna i området genom stationen i Läggesta. På så sätt kan museijärnvägen nås snabbt från t.ex. Stockholm. Från Läggesta station längs Svealandsbanan och till stationen Läggesta nedre är det endast en kort promenad. Redan uppe på plattformarna är det välskyltat, bussar och stationshus åt ena hållet, museijärnväg åt det andra. I plattformarnas södra ände finns en gångstig ner under järnvägsbron, ner till den lilla bangården vid Läggesta nedre.

Stationsmiljön vid Läggesta nedre, den före detta SJ-stationen Läggesta, består av en smalspårsbangård med tre plattformsspår och det gamla stationshuset från SJ-tiden. Vid bangårdens västra ände, den tidigare utfarten mot Åkers styckebruk, reser sig Svealandsbanans nya bro. I bangårdens östra ände ansluter normalspåret på gamla Eskilstunabanan mot Taxinge-Näsby. Det fanns vid mitt besök dock ingen normalspårig bangård i Läggesta. Det gula stationshuset är smakfullt renoverat och har, precis som i Mariefred försetts med ett antal gamla reklamskyltar mot spåren. När järnvägen vid Läggesta nedre nu inte längre är statlig, till skillnad från Svealandsbanan kan man också finna en skylt med texten ”Till statsbanan” med riktningsanvisning mot Läggesta station.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (7)

Tisdag 1 augusti 2006

Vid södra änden av plattformarna vid Läggesta station längs Svealandsbanan finns små gångstigar ner till museijärnvägen. Man passerar här ner under Svealandsbanans bro.  14 år
ID-nummer:  01592
Direktlänk: /bild/00001592/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När man promenerar från Läggesta station ner till Museijärnvägen möts man av följande vy när man når museibanans bangård.  14 år
ID-nummer:  01593
Direktlänk: /bild/00001593/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skylten som förkunnar hur man tar sig upp till den något högre belägna ”statsbanan”.  14 år
ID-nummer:  01594
Direktlänk: /bild/00001594/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra utfarten från Läggesta nedre består av två spår, ett 600-millimeters smalspår till Mariefred och ett normalspår (1435 mm) till Taxinge-Näsby.  14 år
ID-nummer:  01595
Direktlänk: /bild/00001595/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshuset i Läggesta från SJ-tiden är nu stationshus för stationen Läggesta nedre vid museibanan.  14 år
ID-nummer:  01596
Direktlänk: /bild/00001596/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla reklamskyltar pryder den vägg på stationshuset som vätter mot bangården. På så sätt kan man tro att man har gjort en tidsresa bakåt i tiden.  14 år
ID-nummer:  01597
Direktlänk: /bild/00001597/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster. I bakgrunden ser vi Svealandsbanans bro över dalgången.  14 år
ID-nummer:  01598
Direktlänk: /bild/00001598/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!