Österalnö–Örnsköldsvik C IV

Den 12,3 kilometer långa linjen Österalnö–Örnsköldsvik C följer till största delen Moälvens dalgång som på sträckan består av tre större fjärdar, Happstafjärden, Själevadsfjärden och Veckefjärden, alla belägna endast omkring 1 meter över havet. Vi har i de första tre delarna av linjebeskrivningen sett att banan ligger nära vattnet i Österalnö för att sedan stiga upp till 34 meter över havet vid f.d. hållplatsen Västerhus. Därefter återvänder den ner till vattnet strax före Själevad för att sedan åter stiga till en höjdpunkt vid Översjäla, den här gången dock endast 15 meter över havet. I den här avslutande delen av linjebeskribningen ska vi nu följa linjen från Veckefjärdens nordvästra hörn fram till infarten till Örnsköldsvik C, en sträcka där banan lämnar Moälven och i stället stiger upp till linjens högsta punkt i den smala dalen mellan Åsberget och Varvsberget.

Veckefjärdens nordvästra hörn rundas genom en längre kurva med radie 600 meter. I kurvan vänds det kraftiga medlutet ner från Översjäla till ett lika kraftigt motlut, 15-17 promille. Mellan fjärden och järnvägen ligger också E4:an och den följer sedan parallellt med järnvägens södra sida på den följande 800 meter långa raklinjen i väst-östlig riktning. I västra delen av raklinjen finns en gammal gångpassage över spåret, i östra delen två obevakade plankorsningar på mycket kort avstånd för två mindre bilvägar upp till gårdar i Ås, det samhälle som ligger i Åsbergets sydsluttning norr om järnvägen. I östra änden av samma raklinje finns radiouppkopplingstavlan som visar att systemgränsen till system E2 nu är nära, en orienteringstavla för radiouppkopplingstavlan finns också i västra änden av samma raklinje.

Efter en svag högerkurva breder villabebyggelsen ut sig på båda sidor av den följande raklinjen. Här finns därmed också två bevakade plankorsningar, med Lantmannavägen och med Tvillingstavägen, mellan dessa sänks också tillåten hastighet från 80 till 60 km/h. Omedelbart öster om plankorsningen med Tvillingstavägen, på linjens högsta punkt 36 meter över havet, låg mellan åren 1932 och 1974 hållplatsen Tvillingsta. Den gamla byn Tvillingsta ligger på Varvsbergets sydvästra sida och här fanns i mitten av förra seklet en lantbruks- och lantmannaskola. Idag är skolan och större delen av området konverterat till golfbana, byggd på initiativ av Örnsköldsviks kanske mest kända hockeyproffs.

Från hållplatsen Tvillingsta ner till gamla centralstationen vid hamnen var avståndet drygt två kilometer och höjdskillnaden drygt 30 meter. Den nya stationen i Örnsköldsvik ligger högre men också något längre västerut vilket gör att infarten till bangården fortfarande sker i kraftigt medlut på 17-19 promille. Järnvägen hade på sträckan Tvillingsta–Örnsköldsvik C före 1957 en nordligare sträckning men följer idag Varvsbergets nordsluttning genom flera svaga högerkurvor. E4:an passerar över järnvägen i sned vinkel omkring hundra meter öster om den f.d. hållplatsen varefter det återstår knappt 300 meter fram till driftplatsgränsen för Örnsköldsvik C.

Bilder och filmer (25)

Lördag 17 juli 2010

Kurvan vid lägsta punkten mellan Översjäla och Tvillingsta sedd västerut.  13 år
ID-nummer:  08155
Direktlänk: /bild/00008155/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid östra änden av kurvan ovan orienteras om den kommande radiouppkopplingstavlan som föregår systemgränsen till system E2.  13 år
ID-nummer:  08156
Direktlänk: /bild/00008156/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Orienteringstavlan i detalj.  13 år
ID-nummer:  08157
Direktlänk: /bild/00008157/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla gångpassagen över spåret i västligaste delen av Ås, vy söderut.  13 år
ID-nummer:  08158
Direktlänk: /bild/00008158/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid gångpassagen ovan, här går järnvägen och E4:an parallellt.  13 år
ID-nummer:  08159
Direktlänk: /bild/00008159/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid passagen, såväl järnvägen som E4:an in mot Örnsköldsvik är på väg upp mot dalgången mellan Åsberget till vänster och Varvsberget till höger.  13 år
ID-nummer:  08160
Direktlänk: /bild/00008160/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra av de två obevakade plankorsningarna i Ås sedd från söder med Åsberget i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  08161
Direktlänk: /bild/00008161/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från den obevakade plankorsningen ovan, lutningen syns tydligt.  13 år
ID-nummer:  08162
Direktlänk: /bild/00008162/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma korsning, här syns också den intilliggande korsningen.  13 år
ID-nummer:  08163
Direktlänk: /bild/00008163/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra av de två obevakade plankorsningarna i Ås sedd från söder med Åsberget i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  08164
Direktlänk: /bild/00008164/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från den östra obevakade plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  08165
Direktlänk: /bild/00008165/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax öster om de obevakade plankorsningarna finns radiouppkopplingstavlan. Vidare syns här V-försignalen för de två återstående bevakade plankorsningarna samt orienteringstavlan om infarten till Örnsköldsviks driftplats.  13 år
ID-nummer:  08166
Direktlänk: /bild/00008166/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra av de två obevakade plankorsningarna sedd från norr med Veckefjärden i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  08167
Direktlänk: /bild/00008167/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Lantmannavägen i Ås sedd från norr, Trafikverkets namn på korsningen är dock Skolvägen.  13 år
ID-nummer:  08168
Direktlänk: /bild/00008168/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd västerut från plankorsningen ovan.  13 år
ID-nummer:  08169
Direktlänk: /bild/00008169/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plankorsningen med Lantmannavägen mot korsningen med Tvillingstavägen, mellan korsningarna sänks också tillåten hastighet från 80 till 60 km/h.  13 år
ID-nummer:  08170
Direktlänk: /bild/00008170/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Lantmannavägen sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  08171
Direktlänk: /bild/00008171/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Tvillingstavägen sedd från sydost med Åsberget i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  08172
Direktlänk: /bild/00008172/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plankorsningen ovan.  13 år
ID-nummer:  08173
Direktlänk: /bild/00008173/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plankorsningen mot porten under E4:an. Här omedelbart öster om plankorsningen låg hållplatsen Tvillingsta.  13 år
ID-nummer:  08174
Direktlänk: /bild/00008174/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen och E4.an korsar varandra planskilt i sned vinkel, vy från nordväst.  13 år
ID-nummer:  08175
Direktlänk: /bild/00008175/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Porten under E4:an sedd från sydost, här syns också V-försignalen till de två ostligaste plankorsningarna på linjen.  13 år
ID-nummer:  08176
Direktlänk: /bild/00008176/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen och E4:an går sida vid sida genom den trånga dalen i riktning mot centrala Örnsköldsvik.  13 år
ID-nummer:  08177
Direktlänk: /bild/00008177/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen med E4:an i bakgrunden sedd västerut i höjd med slalombacken strax öster om porten under europavägen.  13 år
ID-nummer:  08178
Direktlänk: /bild/00008178/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax därefter följer infarten till Örnsköldsvik C och systemgränsen till system E2, i bakgrunden skymtar centrala Örnsköldsvik  13 år
ID-nummer:  08179
Direktlänk: /bild/00008179/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 14 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!