Österalnö–Örnsköldsvik C I

Linjen Österalnö–Örnsköldsvik C är 12,3 kilometer lång. Den kilometerlånga raklinje som inleds inne på bangården i Österalnö fortsätter förbi driftplatsgränsen fram till banvaktstugan Forsån. Vid driftplatsgränsen inleds emellertid ett halvkilometerlångt motlut på 13 promille när banan lämnar Happstafjärdens omedelbara närhet. Banan går här i byn Forsån genom ett öppet jordbrukslandskap som sluttar ner mot fjärden. Vid banvaktstugan finner vi linjens första korta kurva som följs av en betydligt kortare raklinje än den tidigare. Här, i närheten av en mindre obevakad plankorsning låg mellan åren 1945 och 1967 hållplatsen Forsån (Foån).

Söder om den f.d. hållplatsen rundar banan en vik av Happstafjärden i den första lite längre och snävare kurvan, radien är ändå nära 500 meter. I slutet av denna vid försignalen till Österalnö från Örnsköldsvikshållet finns ytterligare en obevakad plankorsning som är stängd för fordonstrafik. Banan kommer efter denna tillfälligt in i ett skogsparti fram mot linjens första bevakade plankorsning, Nyvägen. På sträckan finns två raklinjer, 390 och 460 meter långa, med en svag mellanliggande kurva, plankorsningen ligger på den andra av dessa. På sträckan mellan hållplatsen Forsån och den bevakade pöankorsningen råder kraftigt motlut på 16-17 promille i riktning mot Örnsköldsvik.

Från plankorsningen finns åter bebyggelse nära banan när den nu har kommit fram till byn Västerhusänge. I början av den följande svaga högerkurvan finns ännu en gångfålla, tidigare plankorsning. Intill denna låg mellan åren 1954 och 1976 hållplatsen Västerhusänge (Vhu), från Österalnö har banan nu stigit omkring 25 meter. Efter kurvan följer en nära en och en halv kilometer lång raklinje som når ända fram till nästa f.d. hållplats, Västerhus. Lutningen varierar här i riktning men är liten.

Bilder och filmer (19)

Lördag 17 juli 2010

Banan sedd norrut mot Österalnö vid banvaktstugan Forsån. I riktning mot Örnsköldsvik råder motlut ut från Österalnö då banan lämnar Happstafjärdens strand och går upp en bit i sluttningen öster om denna.  13 år
ID-nummer:  08069
Direktlänk: /bild/00008069/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen och banvaktstugan Forsån, vy västerut.  13 år
ID-nummer:  08070
Direktlänk: /bild/00008070/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den obevakade mindre plankorsningen vid vilken hållplatsen Forsån låg, i bakgrunden Happstafjärden och Billsta.  13 år
ID-nummer:  08071
Direktlänk: /bild/00008071/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  08072
Direktlänk: /bild/00008072/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade plankorsningen vid södra försignalen till Österalnö sedd från öster.  13 år
ID-nummer:  08073
Direktlänk: /bild/00008073/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen ovan, bakom försignalen skymtar Rösåsberget.  13 år
ID-nummer:  08074
Direktlänk: /bild/00008074/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plankorsning.  13 år
ID-nummer:  08075
Direktlänk: /bild/00008075/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade plankorsningen sedd från sydväst.  13 år
ID-nummer:  08076
Direktlänk: /bild/00008076/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen genom Forsån sedd norrut.  13 år
ID-nummer:  08077
Direktlänk: /bild/00008077/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen Nyvägen i Västerhusänge sedd från öster.  13 år
ID-nummer:  08078
Direktlänk: /bild/00008078/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  08079
Direktlänk: /bild/00008079/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  08080
Direktlänk: /bild/00008080/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i Västerhusänge sedd från väster.  13 år
ID-nummer:  08081
Direktlänk: /bild/00008081/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångfållan vid f.d. hållplatsen Västerhusänge sedd från öster.  13 år
ID-nummer:  08083
Direktlänk: /bild/00008083/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från gångfållan.  13 år
ID-nummer:  08084
Direktlänk: /bild/00008084/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från gångfållan, kurvan föregår den långa raklinjen mot Västerhus.  13 år
ID-nummer:  08085
Direktlänk: /bild/00008085/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma kurva som ovan sedd norrut, V-försignalen gäller plankorsningen i Västerhusänge.  13 år
ID-nummer:  08086
Direktlänk: /bild/00008086/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen söderut sedd från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  08087
Direktlänk: /bild/00008087/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma raklinje sedd norrut från plat några hundra meter söderut.  13 år
ID-nummer:  08088
Direktlänk: /bild/00008088/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 7 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!