Örnsköldsvik C - Gamla stationen

Den ursprungliga centralstationen i Örnsköldsvik som öppnades samtidigt med järnvägen dit den 1 november 1891 ligger vid Örnsköldsviksfjärdens västra strand. Vid infarten till dagens nya Örnsköldsvik C fortsatte järnvägen tidigare i sydsydostlig riktning ner mot vattnet och korsade först den gamla hoppbacken och sedan Modovägen på bro. Strax norr om hoppbacken låg hållplatsen Örnsköldsvik Västra (Ökv) och där vek också industrispåret norrut mot Svartby av mot dess tunnel genom Åsberget i nordväst, en tunnel som Botniabanan idag använder delar av. Den beskrivna sträckningen och industrispåret stod klar 1956–57, tidigare hade banan som tidigare nämnts en nordligare sträcka från Tvillingsta till Örnsköldsvik C. Banan följde då istället Åsbergets sydsluttning på andra sidan dalgången jämfört med idag parallellt med det som idag är Dalgatan för att sedan vrida av mot sydsydväst fram mot centralstationen. Då tycks även hamnspår ha utgått mot sydost där den gamla bansträckningen korsade dagens E4:a/Centralesplanaden.

Det stora stationshuset står kvar i någorlunda gott skick, den lilla byggnad som avslutade stamplattformstaket i söder är dock riven. På östra sidan om den gamla bangården ligger också ett större godsmagasin. Hamnspår utgick från södra delen av bangården ut på östra sidan av godsmagasinet, dessa fortsatte sedan längs kajerna norrut och österut runt Örnsköldsviksfjärden inom staden. Den gamla bangården har nu i princip helt sanerats från spår. Trafiken till industrierna i söder går istället på den nya bron över Modovägen omedelbart väster om den gamla bangården ner till dess södra del där de försvinner in på industriområdet. I sluttningen ner från nya bangården finns också ett nytt stickspår för uppställning av fordon.

Bilder och filmer (27)

Lördag 17 juli 2010

Örnsköldsviks gamla stationshus sedd från sluttningen väster om Modovägen nära platsen där spåret mot industrierna i söder viker av från Botniabanan söder om bangården vid den nya stationen, spåret mot industriområdet skymtar till vänster.  13 år
ID-nummer:  08247
Direktlänk: /bild/00008247/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshuset sett från nordväst från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  08248
Direktlänk: /bild/00008248/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Via bron över Modovägen korsar järnvägen vägen i sned vinkel, både vägen och järnvägen lutar ordentligt men åt varsitt håll. I bakgrunden skymtar det gamla stationshuset.  13 år
ID-nummer:  08249
Direktlänk: /bild/00008249/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst under den nya järnvägsbron över Modovägen.  13 år
ID-nummer:  08250
Direktlänk: /bild/00008250/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost från den gamla bangården.  13 år
ID-nummer:  08251
Direktlänk: /bild/00008251/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot den numera rivna bangården. Byggnaden är numera något asymmetrisk då plattformstaket och flygelbyggnaden i söder är riven medan dessa finns kvar på norra sidan.  13 år
ID-nummer:  08252
Direktlänk: /bild/00008252/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den forna bangården sedd norrut med stationshuset till vänster.  13 år
ID-nummer:  08253
Direktlänk: /bild/00008253/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt från den gamla stamplattformen norrut  13 år
ID-nummer:  08254
Direktlänk: /bild/00008254/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr med den norra flygelbyggnaden till vänster, till höger skymtar den nya järnvägsbron över Modovägen.  13 år
ID-nummer:  08255
Direktlänk: /bild/00008255/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bangården sedd norrut vid stationshuset.  13 år
ID-nummer:  08256
Direktlänk: /bild/00008256/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd norrut, längre bort skymtar den moderna förbindelsebyggńaden mellan nya järnvägsstationen och nya busstationen.  13 år
ID-nummer:  08257
Direktlänk: /bild/00008257/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den numera rivna bangården sedd söderut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  08258
Direktlänk: /bild/00008258/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet på bangårdens östra sida sett från stationshuset.  13 år
ID-nummer:  08259
Direktlänk: /bild/00008259/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norryt utanför godsmagasinet.  13 år
ID-nummer:  08260
Direktlänk: /bild/00008260/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från sydväst.  13 år
ID-nummer:  08261
Direktlänk: /bild/00008261/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och godsmagasinet sedda från söder.  13 år
ID-nummer:  08262
Direktlänk: /bild/00008262/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bangården sedd norrut från södra delen, spår ner mot hamnen fanns även på östra sidan av godsmagasinet till höger i bild.  13 år
ID-nummer:  08265
Direktlänk: /bild/00008265/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan kommer ner från den nya bangården på en hög bank väster om den gamla bangården.  13 år
ID-nummer:  08264
Direktlänk: /bild/00008264/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I sluttningen ner mot industriområdet viker också ett stickspår av där Rc6 1396 och X1 3013 här står.  13 år
ID-nummer:  08263
Direktlänk: /bild/00008263/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra änden av den gamla bangården finns ett par stickspår kvar.  13 år
ID-nummer:  08266
Direktlänk: /bild/00008266/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla numera rivna bangården sedd norrut från södra änden.  13 år
ID-nummer:  08267
Direktlänk: /bild/00008267/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
X1 3013 på stickspåret i södra delen av Örnsköldsvik C, ett gammalt pendeltåg som har fått nya uppgifter.  13 år
ID-nummer:  08268
Direktlänk: /bild/00008268/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret ner mot industrierna omgivet av stickspår på både högre och lägre nivå!  13 år
ID-nummer:  08269
Direktlänk: /bild/00008269/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot grindarna in till industriområdet, strax norr därom finns de två sydligaste signalpunktstavlorna inom driftplatsen Örnsköldsvik C.  13 år
ID-nummer:  08270
Direktlänk: /bild/00008270/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammalt och nytt. Vy norrut med nya spår till vänster och gamla spår till höger. Järnvägen i Örnsköldsvik lever vidare i ny skepnad.  13 år
ID-nummer:  08271
Direktlänk: /bild/00008271/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 17 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 26 augusti 2007

Det gamla stationshuset sett från söder.  14 år
ID-nummer:  07224
Direktlänk: /bild/00007224/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 3 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset ligger väster om bangården intill Modovägen. Uppe i sluttningen till vänster byggs den nya bangården för Botniabanan.  14 år
ID-nummer:  07225
Direktlänk: /bild/00007225/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 3 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!