Moliden (Mn)

Utöver stationerna i Mellansel och Örnsköldsvik fanns längs banan mellan dessa ursprungligen två stationer, Moälven och Själevad. Den förstnämnda öppnades förvisso först den 1 januari 1893, två månader efter att banan öppnats, men får ändå anses vara ursprunglig. Här uppfördes ett stationshus av Byskemodell på bangårdens sydvästra sida, byggnaden lever idag vidare som privat villa. Moälvens station bytte namn till Moliden 1922 och kom från 1934 att trafikeras som håll- och lastplats. 1984 nedgraderades platsen ännu en gång till hållplats för att 1986 läggas ned helt när den lokala persontrafiken försvann.

Bygden kring Moliden har en lång historia av sågverksindustri, både i Galasjöån sydväst om dagens samhälle och framför allt i Moälven nordost om detsamma. Söderåfors sågverk väster om Gottne som togs i drift 1761 flyttades i slutet av 1770-talet till en lämpligare plats längre nedströms och bildade Mo sågverk. Sågen utvecklades allt mer och utgjorde grunden till bildandet av Mo och Domsjö Aktiebolag 1873, åtta år efter en ny sågverksetablering vid Moälvens utlopp i havet vid Domsjö. Företaget som senare bytte namn till MoDo AB och idag är en del av Holmenkoncernen har alltså sitt ursprung i Moliden, i byn finns också ett MoDo-museum.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Lördag 17 juli 2010

Molidens f.d. stationsområde sett från sydost i morgonljus.  13 år
ID-nummer:  07925
Direktlänk: /bild/00007925/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 29 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden med banvaktstugan 552 Moliden i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  07926
Direktlänk: /bild/00007926/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 29 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och den f.d. bangården, vy från norr.  13 år
ID-nummer:  07927
Direktlänk: /bild/00007927/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 29 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  13 år
ID-nummer:  07928
Direktlänk: /bild/00007928/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 29 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På östra sidan av den gamla bangården finns en lastkaj kvar.  13 år
ID-nummer:  07929
Direktlänk: /bild/00007929/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 29 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra delen av den gamla bangården, vy söderut.  13 år
ID-nummer:  07930
Direktlänk: /bild/00007930/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 29 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet sett från södra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  07931
Direktlänk: /bild/00007931/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 29 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla stationen ligger i nordvästra utkanten av tätorten Moliden, i bakgrunden syns Rösåsberget.  13 år
ID-nummer:  07932
Direktlänk: /bild/00007932/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 29 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  13 år
ID-nummer:  07933
Direktlänk: /bild/00007933/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 29 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 7 januari 2010

Stationshuset i Moliden sett från nordost.  14 år
ID-nummer:  06687
Direktlänk: /bild/00006687/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 8 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fasaden mot spåret.  14 år
ID-nummer:  06688
Direktlänk: /bild/00006688/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 8 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylt med avstånds- och höjduppgifter.  14 år
ID-nummer:  06689
Direktlänk: /bild/00006689/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 8 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  14 år
ID-nummer:  06690
Direktlänk: /bild/00006690/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 8 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  14 år
ID-nummer:  06691
Direktlänk: /bild/00006691/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 8 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder  14 år
ID-nummer:  06692
Direktlänk: /bild/00006692/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 8 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt österut över den forna bangården och spåret mot Örnsköldsvik.  14 år
ID-nummer:  06693
Direktlänk: /bild/00006693/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 8 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan mot Mellansel sedd från stationshuset.  14 år
ID-nummer:  06694
Direktlänk: /bild/00006694/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 8 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!