Mellansel–Österalnö III

Mo socken bildades 1822 genom utbrytning ur Själevads socken. En kyrka stod klar 1826 i närheten av sågverket vid Moälven. Dagens tätort har idag drygt 300 invånare och breder ut sig mellan järnvägen och Moälven på ömse sidor av kyrkan. I nordväst närmare den gamla stationen passerar huvudvägen genom samhället under järnvägen och bebyggelsen breder ut sig även på järnvägens västra sida.

I förra delen av linjebeskrivningen kom vi fram till Molidens gamla stationsområde genom kraftiga medlut ner från passagen runt Rösåsberget. Precis vid stationsområdet är banan nära horisontell på en sträcka av 350 meter och även rak i drygt 800 meter. Det kraftiga medlutet kommer emellertid genast tillbaka och fortsätter att ligga mellan 15 och 18 promille de 2,5 kilometer som återstår fram till järnvägsbron över Moälven. På samma raklinje som Molidens station låg vid finns längre söderut en gångfålla där en plankorsning tidigare legat. Härefter finns bebyggelse längs med järnvägens sydvästra sida fram till den följande korta svaga kurvan. Landsvägens passage under järnvägen strax efter denna sker genom en både låg och smal vägport som säkert kan vålla problem för vägtrafiken ibland.

Vägporten ligger på en 230 meter lång raklinje, och från och med denna ligger huvuddelen av bebyggelsen på nordöstra sidan av järnvägen. I inledningen av den följande längre högerkurvan låg mellan åren 1929 och 1967 hållplatsen Mo kyrka, av vilken mycket finns kvar än idag. Sydost om hållplatsen fortsätter bebyggelsen på järnvägens nordöstra sida efter ett kort uppehåll. Den längre högerkurvan följs av en kort vänsterkurva och en 300 meter lång raklinje längs med det sydligaste villaområdet i tätorten. I den följande 350 meter långa kurvan med radie 440 meter passerar den södra infartsvägen till tätorten över järnvägen på bro, här har tidigare funnits en plankorsning. Kurvan vrider banan mot rakt ostlig riktning fram till bron över Moälven.

Bilder och filmer (18)

Lördag 17 juli 2010

Vägen från bebyggelsen på järnvägens östra sida norr om Moliden passerade tidigare över spåret strax söder om Molidens station. Idag är vägen omlagd och en gångfålla finns vid den gamla plankorsningen, vy från norr.  13 år
ID-nummer:  07934
Direktlänk: /bild/00007934/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 30 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångfållan på platsen för den tidigare plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  07935
Direktlänk: /bild/00007935/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 30 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot det gamla stationshuset från gångfållan, stationshuset skymtar längre bort.  13 år
ID-nummer:  07936
Direktlänk: /bild/00007936/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 30 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs järnvägen i motsatt riktning, till vänster syns den omlagda vägen som ersatt plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  07937
Direktlänk: /bild/00007937/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 30 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från den omlagda vägen mot nordväst, den slopade plankorsningen skymtar en bit bort i bild.  13 år
ID-nummer:  07938
Direktlänk: /bild/00007938/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 30 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från vägen på järnvägens nordöstra sida något längre söderut än ovan, här kan vägporten för genomfartsvägen genom byn anas.  13 år
ID-nummer:  07939
Direktlänk: /bild/00007939/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 30 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Genomfartsvägen genom byn passerar under järnvägen i en både smal och låg vägport, vy från öster.  13 år
ID-nummer:  07940
Direktlänk: /bild/00007940/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 30 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten sedd från nordöstra sidan, största tillåten fordonshöjd är 3,0 meter.  13 år
ID-nummer:  07941
Direktlänk: /bild/00007941/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 30 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  07942
Direktlänk: /bild/00007942/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 30 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägportens ringa storlek kan medföra problem i sig, men det faktum att vägen svänger tvärt alldeles intill vägporten på västra sidan gör att ytterligare försiktighet måste iakttas vid passage under järnvägen.  13 år
ID-nummer:  07943
Direktlänk: /bild/00007943/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 30 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd mot nordväst i riktning mot Mellansel från den tidigare hållplatsen Mo kyrka.  13 år
ID-nummer:  07944
Direktlänk: /bild/00007944/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 30 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut från den gamla hållplatsen.  13 år
ID-nummer:  07945
Direktlänk: /bild/00007945/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 30 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På sydvästra sidan av järnvägen finns åkermark medan samhället ligger på den nordöstra sidan.  13 år
ID-nummer:  07946
Direktlänk: /bild/00007946/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 30 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatskuren vid Mo kyrka.  13 år
ID-nummer:  07947
Direktlänk: /bild/00007947/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 30 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kuren finns banans första tidtabell anslagen, förvisso i en moderniserad avskrift.  13 år
ID-nummer:  07948
Direktlänk: /bild/00007948/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 30 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen Mo kyrka sedd från sydost.  13 år
ID-nummer:  07949
Direktlänk: /bild/00007949/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 30 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen Mo kyrka sedd från nordväst.  13 år
ID-nummer:  07950
Direktlänk: /bild/00007950/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 30 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett kort uppehåll i bebyggelsen på norra sidan banan finns, vy söderut mot järnvägen strax söder om f.d. hållplatsen Mo kyrka.  13 år
ID-nummer:  07951
Direktlänk: /bild/00007951/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 30 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!