Bjärsjölagård (Bjg)

Bjärsjölagårds station längs Ystad–Eslövs järnväg öppnades i december 1865 i samband med att allmän trafik upptogs på sträckan Ystad–Bjärsjölagård, resterande del av banan öppnades ett halvår senare. Bjärsjölagård blev järnvägsknut 1911 då järnvägen järnvägen Dalby–Bjärsjölagård via Harlösa öppnades som bibana till Malmö–Simrishamns järnväg. På den senare upphörde trafiken redan under 1950-talet medan trafiken på Ystad–Eslövs järnväg upphörde först i början av 1980-talet.

Det nya stationshus som uppfördes i samband med bygget av järnvägen Dalby–Bjärsjölagård finns kvar än idag på södra sidan av den gamla numera upprivna bangården. Till det yttre är byggnaden till största delen intakt men fasaden är i dåligt skick. Bottenvåningen har dock använts som verkstadslokal och har fått moderna infartsportar på ena gaveln.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (8)

Onsdag 30 april 2008

Stationshusets nordostfasad mot den tidigare bangården. 9 år
ID-nummer:  12354
Direktlänk: /bild/00012354/
Fotodatum: den 30 april 2008
Publicerad: den 17 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost. 9 år
ID-nummer:  12355
Direktlänk: /bild/00012355/
Fotodatum: den 30 april 2008
Publicerad: den 17 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst, här syns de moderna infartsportarna till verkstadslokalen som numera upptar bottenplanet. 9 år
ID-nummer:  12356
Direktlänk: /bild/00012356/
Fotodatum: den 30 april 2008
Publicerad: den 17 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avträdet vid den gamla bangården strax nordväst om stationshuset. 9 år
ID-nummer:  12357
Direktlänk: /bild/00012357/
Fotodatum: den 30 april 2008
Publicerad: den 17 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma byggnad sedd från öster. 9 år
ID-nummer:  12361
Direktlänk: /bild/00012361/
Fotodatum: den 30 april 2008
Publicerad: den 17 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthus väster om stationshuset. 9 år
ID-nummer:  12358
Direktlänk: /bild/00012358/
Fotodatum: den 30 april 2008
Publicerad: den 17 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster. 9 år
ID-nummer:  12359
Direktlänk: /bild/00012359/
Fotodatum: den 30 april 2008
Publicerad: den 17 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det grönskar i Bjärsjölagård, men kanske hade detta träd mått bättre på marken än på balkongen på andra våningen. 9 år
ID-nummer:  12360
Direktlänk: /bild/00012360/
Fotodatum: den 30 april 2008
Publicerad: den 17 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!