Narvik

Bilder och filmer (15)

Tisdag 27 augusti 2019

Stationshuset i Narvik sett från nordväst. 1 år
ID-nummer:  27393
Direktlänk: /bild/00027393/
Fotodatum: den 27 augusti 2019
Publicerad: den 27 oktober 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från samma plats. 1 år
ID-nummer:  27394
Direktlänk: /bild/00027394/
Fotodatum: den 27 augusti 2019
Publicerad: den 28 oktober 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sedd från plattformen. 1 år
ID-nummer:  27395
Direktlänk: /bild/00027395/
Fotodatum: den 27 augusti 2019
Publicerad: den 28 oktober 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikten mot nordost med den nya Hålogalandsbrua i fonden. 1 år
ID-nummer:  27396
Direktlänk: /bild/00027396/
Fotodatum: den 27 augusti 2019
Publicerad: den 28 oktober 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd österut öster om stationshuset. 1 år
ID-nummer:  27397
Direktlänk: /bild/00027397/
Fotodatum: den 27 augusti 2019
Publicerad: den 28 oktober 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost. 1 år
ID-nummer:  27398
Direktlänk: /bild/00027398/
Fotodatum: den 27 augusti 2019
Publicerad: den 28 oktober 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid östra delen av plattformen står ångloket "Bifrost" uppställt. 1 år
ID-nummer:  27399
Direktlänk: /bild/00027399/
Fotodatum: den 27 augusti 2019
Publicerad: den 28 oktober 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Loket tillverkades av Nydqvist & Holm i Trollhättan 1882 och användes på Höör–Hörby Järnväg innan det kom till Narvik 1901. 1 år
ID-nummer:  27400
Direktlänk: /bild/00027400/
Fotodatum: den 27 augusti 2019
Publicerad: den 28 oktober 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det uppställda loket under tak öster om stationshuset. 1 år
ID-nummer:  27401
Direktlänk: /bild/00027401/
Fotodatum: den 27 augusti 2019
Publicerad: den 28 oktober 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens ostligaste del med transformatorhuset till höger. 1 år
ID-nummer:  27402
Direktlänk: /bild/00027402/
Fotodatum: den 27 augusti 2019
Publicerad: den 28 oktober 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stora transformatorhuset i östra änden av plattformen. 1 år
ID-nummer:  27403
Direktlänk: /bild/00027403/
Fotodatum: den 27 augusti 2019
Publicerad: den 28 oktober 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra delen av bangården . 1 år
ID-nummer:  27404
Direktlänk: /bild/00027404/
Fotodatum: den 27 augusti 2019
Publicerad: den 28 oktober 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från östra med stationshuset till vänster. 1 år
ID-nummer:  27405
Direktlänk: /bild/00027405/
Fotodatum: den 27 augusti 2019
Publicerad: den 28 oktober 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost. 1 år
ID-nummer:  27406
Direktlänk: /bild/00027406/
Fotodatum: den 27 augusti 2019
Publicerad: den 28 oktober 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Narvik sett från sydväst. 1 år
ID-nummer:  27407
Direktlänk: /bild/00027407/
Fotodatum: den 27 augusti 2019
Publicerad: den 28 oktober 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (5)