Peuravaara (Pea)

Drift­platsen Peuravaara bildar den norra anslut­nings­punkten för den nya järn­vägen väster om Kiruna­vaara till Malm­banans ursprung­liga sträck­ning nordväst om Kiruna. Anslut­ningen är byggd som ett triangel­spår där ett spår söder­ifrån viker av österut och rundar Luossa­järvis nord­västra ände och ansluter till det gamla spåret strax före lok­verk­städ­erna vid malm­ban­gården. Det andra spåret fortsätter mot nordväst runt berget Peura­vaara och ansluter till det gamla spåret i den första höger­kurvan på de gamla spåret väster om Luossa­järvi. Detta triangel­ben är nu det nya genom­farts­spåret och anslut­ningen mot Kiruna C blir en sidobana. Till Peura­vaara driftplats har också ett nytt anslut­nings­spår från Sjöban­gården vid LKAB:s gruva byggts, det ansluter norrut vid södra triangel­spetsen med växlar mot båda spåren.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (32)

Onsdag 25 juli 2012

Den östra anslutningen till Malmbanans gamla spår i det blivande triangelspåret finns strax öster om verkstäderna i västra delen av Kiruna malmbangård.  10 år
ID-nummer:  13405
Direktlänk: /bild/00013405/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggets östra ände med Kiruna centrum i bakgrunden till höger.  10 år
ID-nummer:  13406
Direktlänk: /bild/00013406/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid den tågvägsskiljande växeln med Luossavaara i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  13407
Direktlänk: /bild/00013407/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats med det nya spåret mot den nya banan söderut till vänster.  10 år
ID-nummer:  13408
Direktlänk: /bild/00013408/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid växeln byggs också en skyddsväxel som här ännu saknar stoppbock.  10 år
ID-nummer:  13409
Direktlänk: /bild/00013409/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren sedda västerut, Malmbanans gamla spår till höger och den nya förbindelsen söderut till vänster.  10 år
ID-nummer:  13410
Direktlänk: /bild/00013410/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre västerut delar sig de båda spåren och det nya spåret söderut rundar sjön Luossajärvis västra ände.  10 år
ID-nummer:  13412
Direktlänk: /bild/00013412/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen där spåren delar sig sedd österut med Luossajärvi och Kiruna centrum i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  13411
Direktlänk: /bild/00013411/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra delen av triangelspåret sett från den sedan tidigare befintliga vägen som korsar både Malmbanan och europaväg 10 på bro.  10 år
ID-nummer:  13413
Direktlänk: /bild/00013413/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra anslutningen i det nya triangelspåret sedd söderut från samma väg som ovan.  10 år
ID-nummer:  13414
Direktlänk: /bild/00013414/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt västligt utlopp ur sjön Luossajärvi har byggts och det östra triangelbenet korsar detta på en bro intill den kulvert under vägen där också utflödet regleras.  10 år
ID-nummer:  13415
Direktlänk: /bild/00013415/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nybyggda kanalen västerut från Luossajärvi ersätter ett ostligt utlopp genom kulvertar i den kommande sprickzonen vid centrala Kiruna, vy mot nordväst från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  13416
Direktlänk: /bild/00013416/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya järnvägesbron med Luossavaara och Luossajärvi i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  13417
Direktlänk: /bild/00013417/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under bron ryms också en mindre serviceväg och skoterled.  10 år
ID-nummer:  13418
Direktlänk: /bild/00013418/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I sydost syns hela tiden LKAB:s gruva vid Kirunavaara till vänster i bild och det stora gråbergsupplaget till höger.  10 år
ID-nummer:  13419
Direktlänk: /bild/00013419/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut på det östra triangelbenet finns denna möjligen tillfälliga plankorsning som infart till byggarbetsplatsen.  10 år
ID-nummer:  13420
Direktlänk: /bild/00013420/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spåret söderifrån in mot Kiruna sett från plankorsningen, Luossavaara till höger.  10 år
ID-nummer:  13421
Direktlänk: /bild/00013421/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, det andra triangelbenet ansluter från nordväst i skärning framför berget Peuravaara på vilket vindkraftverken står.  10 år
ID-nummer:  13422
Direktlänk: /bild/00013422/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från det nya triangelspårets södra spets med spåret in mot Kiruna C som rundar sjön Luossajärvi framför berget Luossavaara.  10 år
ID-nummer:  13423
Direktlänk: /bild/00013423/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Triangelspårets södra spets sedd söderut med Kirunagruvan i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  13424
Direktlänk: /bild/00013424/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra triangelspetsen byggs också en ny anslutning till den så kallade Sjöbangården.  10 år
ID-nummer:  13425
Direktlänk: /bild/00013425/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det västra triangelbenet viker av mot nordväst i berget Peuravaaras nordostsluttning.  10 år
ID-nummer:  13426
Direktlänk: /bild/00013426/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre fram i kurvan följer en bro över spåret för en mindre väg som dock inte är upplåten för trafik med motorfordon.  10 år
ID-nummer:  13427
Direktlänk: /bild/00013427/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan i västra triangelspårsbenet sett söderut med Kirunavaara i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  13428
Direktlänk: /bild/00013428/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spårets fortsättning västerut sett från bron ovan, Malmbanans gamla spår från Kiruna C syns ansluta från höger i bild längre bort.  10 år
ID-nummer:  13429
Direktlänk: /bild/00013429/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron och spåret söderut sett från nordväst.  10 år
ID-nummer:  13430
Direktlänk: /bild/00013430/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax före det nya spåret mot nordväst når fram till Malmbanans gamla spår passerar det över den nya avvattningskanalen från Luossajärvi.  10 år
ID-nummer:  13431
Direktlänk: /bild/00013431/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kanalen sedd österut med Malmbanans gamla spår mot Kiruna till vänster, Luossavaara i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  13432
Direktlänk: /bild/00013432/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Triangelspårets nordvästra spets med nya spåret söderifrån till vänster och Malmbanans gamla spår från Kiruna till höger.  10 år
ID-nummer:  13433
Direktlänk: /bild/00013433/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i nordväst följer de två spåren varandra en kortare sträcka innan de går samman , vy mot sydost in mot Kiruna vid den tågvägsskiljande växeln.  10 år
ID-nummer:  13434
Direktlänk: /bild/00013434/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Triangelspårets nordvästra växel, väg E10 skymtar till vänster.  10 år
ID-nummer:  13436
Direktlänk: /bild/00013436/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst med den blivande utfarten mot Krokvik.  10 år
ID-nummer:  13435
Direktlänk: /bild/00013435/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 26 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)