Södra Sunderbyn

Linjen Gammelstad-Sunderby sjukhus är mycket rak med långa raksträckor som bryts av korta mycket svaga kurvor. Strax söder om stationen vid sjukhuset passeras en gammal bangård vid den slopade trafikplatsen Södra Sunderbyn. Spår, lastkaj och kontaktledningsbryggor finns kvar men inga växlar finns på nuvarande linje genom området.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (22)

Fredag 29 mars 2013

Malmbanan sedd norrut från plankorsningen med Gamla Bodenvägen.  3 år
ID-nummer:  25976
Direktlänk: /bild/00025976/
Fotodatum: den 29 mars 2013
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från nordväst.  3 år
ID-nummer:  25975
Direktlänk: /bild/00025975/
Fotodatum: den 29 mars 2013
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bangården i Södra Sunderbyn, längre bort skymtar nuvarande station vid Sunderby sjukhus.  3 år
ID-nummer:  25977
Direktlänk: /bild/00025977/
Fotodatum: den 29 mars 2013
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 3 juni 2008

Gamla Bodenvägen passerar mycket snett över järnvägen i en plankorsning strax söder om det gamla bangårdsområdet.  14 år
ID-nummer:  00098
Direktlänk: /bild/00000098/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen vid Södra Sunderbyn. Linjen mot Gammelstad består av långa raksträckor med få svaga kurvor mellan.  14 år
ID-nummer:  00099
Direktlänk: /bild/00000099/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Södra Sunderbyn finns bebyggelse nära banan varför utrymmet för den kraftledning som följer banan är knappt. Därför hänger den här i höga stolpar.  14 år
ID-nummer:  00100
Direktlänk: /bild/00000100/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kvällsvy norrut mot den gamla bangården i Södra Sunderbyn.  14 år
ID-nummer:  00101
Direktlänk: /bild/00000101/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bangården sedd från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  00102
Direktlänk: /bild/00000102/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnad på den gamla bangårdens södra sida.  14 år
ID-nummer:  00103
Direktlänk: /bild/00000103/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra änden av den gamla bangården samt plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  00104
Direktlänk: /bild/00000104/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra ände med bebyggelse på nordöstra sidan.  14 år
ID-nummer:  00105
Direktlänk: /bild/00000105/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsstolpe på huvudspårets nordöstra sida.  14 år
ID-nummer:  00106
Direktlänk: /bild/00000106/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsstolpe utan kontaktledning på bangårdens sydvästra sida.  14 år
ID-nummer:  00107
Direktlänk: /bild/00000107/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
AT-transformator vid lastkajen mitt på bangårdens sydvästra sida.  14 år
ID-nummer:  00108
Direktlänk: /bild/00000108/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt i riktning mot Gammelstad från lastkajen i Södra Sunderbyn.  14 år
ID-nummer:  00109
Direktlänk: /bild/00000109/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsbryggor och spår är kvar, men inget är anslutet till huvudspåret.  14 år
ID-nummer:  00110
Direktlänk: /bild/00000110/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden från lastkajen.  14 år
ID-nummer:  00111
Direktlänk: /bild/00000111/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En övergiven skylt i Södra Sunderbyn.  14 år
ID-nummer:  00112
Direktlänk: /bild/00000112/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden, längre bort skymtar infartssignalen till Sunderby sjukhus.  14 år
ID-nummer:  00113
Direktlänk: /bild/00000113/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av den gamla bangården breder åkrar ut sig på nordöstra sidan av banan.  14 år
ID-nummer:  00114
Direktlänk: /bild/00000114/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bangården sedd från nordväst.  14 år
ID-nummer:  00115
Direktlänk: /bild/00000115/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Södra Sunderbyn ligger och väntar på bättre tider.  14 år
ID-nummer:  00116
Direktlänk: /bild/00000116/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)