Norra Sunderbyn (Sby)

Geografisk översikt
Bilder och filmer (26)

Onsdag 4 juni 2008

Linjen mot Sunderbyns sjukhus och Luleå sedd från bangårdsänden. 12 år
ID-nummer:  00246
Direktlänk: /bild/00000246/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten från Luleåhållet. 12 år
ID-nummer:  00247
Direktlänk: /bild/00000247/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från södra bangårdsänden. 12 år
ID-nummer:  00248
Direktlänk: /bild/00000248/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden. 12 år
ID-nummer:  00249
Direktlänk: /bild/00000249/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Sby 2/5 på sidotågspåret. 12 år
ID-nummer:  00250
Direktlänk: /bild/00000250/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Sby 1/5 i sommarnatten. 12 år
ID-nummer:  00251
Direktlänk: /bild/00000251/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ringsträckan börjar för plankorsningen mitt på linjen söder om stationen. 12 år
ID-nummer:  00252
Direktlänk: /bild/00000252/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra del, här hänger kontaktledningen för de båda spåren i samma stolpar. 12 år
ID-nummer:  00253
Direktlänk: /bild/00000253/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från bangårdens mitt. 12 år
ID-nummer:  00254
Direktlänk: /bild/00000254/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot Luleåhållet. 12 år
ID-nummer:  00255
Direktlänk: /bild/00000255/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot Bodenhållet. 12 år
ID-nummer:  00256
Direktlänk: /bild/00000256/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot Luleå från norra delen av densamma. 12 år
ID-nummer:  00257
Direktlänk: /bild/00000257/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norsligaste del. 12 år
ID-nummer:  00258
Direktlänk: /bild/00000258/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Sby 1/6 i sommarnatten. 12 år
ID-nummer:  00259
Direktlänk: /bild/00000259/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets stationsbyggnad i Norra Sunderbyn. 12 år
ID-nummer:  00260
Direktlänk: /bild/00000260/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsnamnet på målad skylt. 12 år
ID-nummer:  00261
Direktlänk: /bild/00000261/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och teknikhuset sett från norra bangårdsänden. 12 år
ID-nummer:  00262
Direktlänk: /bild/00000262/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
AT-transformator i närheten av teknikhuset. 12 år
ID-nummer:  00263
Direktlänk: /bild/00000263/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden. 12 år
ID-nummer:  00264
Direktlänk: /bild/00000264/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd i sydostlig rikning. 12 år
ID-nummer:  00265
Direktlänk: /bild/00000265/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Norra Sunderbyn från Bodenhållet. 12 år
ID-nummer:  00266
Direktlänk: /bild/00000266/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Boden. 12 år
ID-nummer:  00267
Direktlänk: /bild/00000267/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikten från järnvägen ut över åkrarna i Norra Sunderbyn i soluppgången. Det gulorange vid stolpen i bildens mitt är Vägverkets färja över Lule älv vid Avan. 12 år
ID-nummer:  00268
Direktlänk: /bild/00000268/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra stationsgränsen finns en relativt kraftig kurva som bryter av mot de långa raksträckorna. 12 år
ID-nummer:  00271
Direktlänk: /bild/00000271/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trådtrassel vid stationsgränsen. 12 år
ID-nummer:  00270
Direktlänk: /bild/00000270/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen till Norra Sunderbyn från Bodenhållet. 12 år
ID-nummer:  00269
Direktlänk: /bild/00000269/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 29 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)