Stationshuset

Luleå järnvägsstation med sitt gula stationshus ligger i östra delen av innerstaden, i östra änden av Stationsgatan om löper rakt genom hela stadens centrum.

Bilder och filmer (20)

Tisdag 12 februari 2019

Stationshuset i Luleå sett från plattformen mellan spår 1 och 2 vid plattformsövergången. 2 mån
ID-nummer:  33015
Direktlänk: /bild/00033015/
Fotodatum: den 12 februari 2019
Publicerad: den 12 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 3 juni 2008

Informationsskylt vid infarten till stationen. 12 år
ID-nummer:  01424
Direktlänk: /bild/00001424/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid infarten står denna gamla malmvagn uppställd. 12 år
ID-nummer:  01425
Direktlänk: /bild/00001425/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Malmvagn litt. M vid Luleå C. 12 år
ID-nummer:  01426
Direktlänk: /bild/00001426/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Malmvagn litt. M vid Luleå C. 12 år
ID-nummer:  01427
Direktlänk: /bild/00001427/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppställd malmvagn, i bakgrunden infartens backe ner mot stationshuset. 12 år
ID-nummer:  01428
Direktlänk: /bild/00001428/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, norra gaveln. 12 år
ID-nummer:  01429
Direktlänk: /bild/00001429/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst. 12 år
ID-nummer:  01430
Direktlänk: /bild/00001430/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets västfasad. 12 år
ID-nummer:  01431
Direktlänk: /bild/00001431/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från infarten. 12 år
ID-nummer:  01432
Direktlänk: /bild/00001432/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst. 12 år
ID-nummer:  01433
Direktlänk: /bild/00001433/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsgrillen söder om stationshuset. 12 år
ID-nummer:  01434
Direktlänk: /bild/00001434/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets södra gavel. 12 år
ID-nummer:  01435
Direktlänk: /bild/00001435/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets östfasad mot spåren. 12 år
ID-nummer:  01436
Direktlänk: /bild/00001436/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väntsalen mitt i stationshuset, vy mot entrén från västsidan. 12 år
ID-nummer:  01437
Direktlänk: /bild/00001437/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väntsalen mitt i stationshuset. 12 år
ID-nummer:  01438
Direktlänk: /bild/00001438/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väntsalen mitt i stationshuset, vy mot utgången not spåren. 12 år
ID-nummer:  01439
Direktlänk: /bild/00001439/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
EuroMaints byggnad vid spåren norr om stationshuset. 12 år
ID-nummer:  01440
Direktlänk: /bild/00001440/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gul byggnad i vinkel mot spåren söder om stationshuset. 12 år
ID-nummer:  01441
Direktlänk: /bild/00001441/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gul byggnad i vinkel mot spåren söder om stationshuset. 12 år
ID-nummer:  01442
Direktlänk: /bild/00001442/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!