Personbangården

Bilder och filmer (39)

Onsdag 4 maj 2011

Uppställningsbangården norr om stationshuset sedd från plattformens nordligaste del.  6 år
ID-nummer:  11349
Direktlänk: /bild/00011349/
Fotodatum: den 4 maj 2011
Publicerad: den 18 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmare vy mot vagnuppställningsbangården och växlarna in mot den från plattformens norra del.  3 år
ID-nummer:  34126
Direktlänk: /bild/00034126/
Fotodatum: den 4 maj 2011
Publicerad: den 4 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett dagtågsätt växlas förbi plattformen in mot uppställningsbangården.  3 år
ID-nummer:  34127
Direktlänk: /bild/00034127/
Fotodatum: den 4 maj 2011
Publicerad: den 4 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna med förstaklassvagnen A7 5261 främst rullar in på uppställningsbangården.  3 år
ID-nummer:  34128
Direktlänk: /bild/00034128/
Fotodatum: den 4 maj 2011
Publicerad: den 4 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 26 september 2009

Personvagnar och lok för nattågstrafiken och trafiken på Malmbanan fyller stickspåren i bangårdens norra del.  6 år
ID-nummer:  11350
Direktlänk: /bild/00011350/
Fotodatum: den 26 september 2009
Publicerad: den 18 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 februari 2009

En av klotväxlarna vid infarten till uppställningsspåren nordväst om stationshuset.  7 år
ID-nummer:  21456
Direktlänk: /bild/00021456/
Fotodatum: den 7 februari 2009
Publicerad: den 6 februari 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På uppställningsbangården för personvagnar norr om plattformarna står nattågsvagnarna sida vid sida.  4 mån
ID-nummer:  36076
Direktlänk: /bild/00036076/
Fotodatum: den 7 februari 2009
Publicerad: den 7 februari 2024
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 3 juni 2008

Bangården sedd söderut från stationsområdet.  15 år
ID-nummer:  01395
Direktlänk: /bild/00001395/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två broar sträcker sig över bangården, längst bort den för Hertsövägen och närmast den gamla vägbron som numera endast används för gång- och cykeltrafik.  15 år
ID-nummer:  01396
Direktlänk: /bild/00001396/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 ligger mellan sidoplattformen och den smala mellanplattformen som i huvudsak betjänar spår 2.  15 år
ID-nummer:  01397
Direktlänk: /bild/00001397/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen över spår 1 till mellanplattformen nära stationshuset.  15 år
ID-nummer:  01398
Direktlänk: /bild/00001398/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från änden av mellanplattformen, det långa nattåget står på spår 1.  15 år
ID-nummer:  01399
Direktlänk: /bild/00001399/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från änden av mellanplattformen, notera S-tavlorna tillsammans med dvärgsignalerna på spår 2 och 3.  15 år
ID-nummer:  01400
Direktlänk: /bild/00001400/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plattformen vid spår 1 söder om stationshuset.  15 år
ID-nummer:  01401
Direktlänk: /bild/00001401/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plattformen vid spår 1 norr om stationshuset. Den dubbla korsningsväxeln leder till vänster till uppställningsbangården och till höger mot utfarten norrut från stationen.  15 år
ID-nummer:  01402
Direktlänk: /bild/00001402/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från stationshuset mot bangården och verkstadslokalerna i dess norra ände.  15 år
ID-nummer:  01403
Direktlänk: /bild/00001403/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från gamla vägbron över bangården söder om stationshuset.  15 år
ID-nummer:  01404
Direktlänk: /bild/00001404/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåren på östra sidan av bangården, mitt emot stationshuset.  15 år
ID-nummer:  01405
Direktlänk: /bild/00001405/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset sett från gamla vägbron. Här syns också huvudspåret genom bangården ut mot malmbangården längst till vänster i bildens nederkant.  15 år
ID-nummer:  01406
Direktlänk: /bild/00001406/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från den gamla vägbron.  15 år
ID-nummer:  01407
Direktlänk: /bild/00001407/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från gamla vägbron mot Hertsövägens bro över bangården.  15 år
ID-nummer:  01408
Direktlänk: /bild/00001408/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåren på östra sidan av bangården.  15 år
ID-nummer:  01409
Direktlänk: /bild/00001409/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från nordost.  15 år
ID-nummer:  01410
Direktlänk: /bild/00001410/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost från östra sidan av bangården.  15 år
ID-nummer:  01411
Direktlänk: /bild/00001411/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnar uppställda på de stickspår som utgör uppställningsplats i bangårdens nordvästra del.  15 år
ID-nummer:  01412
Direktlänk: /bild/00001412/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppställningsbangårdens norra ände.  15 år
ID-nummer:  01413
Direktlänk: /bild/00001413/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppställningsspåren sedda från norr.  15 år
ID-nummer:  01414
Direktlänk: /bild/00001414/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppställningsspåren sedda från norr, de slutar ungefär i höjd med stationsgränsen på huvudspåret ut från stationen som ligger strax utanför vänster bildkant.  15 år
ID-nummer:  01415
Direktlänk: /bild/00001415/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
ATC börjar bid stationsgränsen.  15 år
ID-nummer:  01416
Direktlänk: /bild/00001416/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen Le L2 vid plankorsningen med Lulsundsgatan.  15 år
ID-nummer:  01417
Direktlänk: /bild/00001417/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–39