Luleå malmbangård (Lemb)

Malmhanteringen har länge varit viktig för Luleå, både för stålframställning och utskeppning. Spårsystemet kring stålverket på Svartön är omfattande och mycket ligger inne på fabriksområdet oåtkomligt för allmänheten. Den nuvarande malmutskeppningshamnen ligger cirka fem kilometer öster om stålverket. Där töms malmvagnarna medan malmtåget sakta kör runt en slinga som gör att de samtidigt vänder tillbaka i motsatt riktning på samma spår som de nyss kom in på. Väster om stålverket, söder om malmbangården finns rester efter malmhantering från den tid då uskeppninggen skedde vid hamnen mellan Svartöstaden och centrala Luleå.

Bilder och filmer (16)

Tisdag 3 juni 2008

Bron för spåret ut till malmutskeppningshamnen över Uddebovägen.  13 år
ID-nummer:  01346
Direktlänk: /bild/00001346/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan följer sedan Uddebovägen norr om SSAB:s fabrik.  13 år
ID-nummer:  01347
Direktlänk: /bild/00001347/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Malmbangårdens östra ände sedd från Svartövägens viadukt över bangården.  13 år
ID-nummer:  01348
Direktlänk: /bild/00001348/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Malmbangården österut med värmeverket till vänster och stålverket till höger.  13 år
ID-nummer:  01349
Direktlänk: /bild/00001349/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Malmbangården sedd från Svartövägens viadukt, vy mot nordväst.  13 år
ID-nummer:  01350
Direktlänk: /bild/00001350/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Malmbangården sedd västerut.  13 år
ID-nummer:  01351
Direktlänk: /bild/00001351/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Malmbangården sedd från Svartövägsviaduktens norra brofäste.  13 år
ID-nummer:  01352
Direktlänk: /bild/00001352/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Svartövägen passerar över bangården i dess östra del.  13 år
ID-nummer:  01353
Direktlänk: /bild/00001353/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd i sydostlig riktning från dess västra del.  13 år
ID-nummer:  01354
Direktlänk: /bild/00001354/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Österut dominerar SSAB:s stålverk.  13 år
ID-nummer:  01355
Direktlänk: /bild/00001355/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometer 1182 passeras på bangården.  13 år
ID-nummer:  01356
Direktlänk: /bild/00001356/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens västra del.  13 år
ID-nummer:  01357
Direktlänk: /bild/00001357/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över bangården från dess västra del.  13 år
ID-nummer:  01358
Direktlänk: /bild/00001358/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra änden av bangården, vy mot sydost.  13 år
ID-nummer:  01359
Direktlänk: /bild/00001359/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra änden av bangården, vy västerut.  13 år
ID-nummer:  01360
Direktlänk: /bild/00001360/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan fortsätter med några spår i bredd vidare mot lokstallet och personbangården vid Luleå C.  13 år
ID-nummer:  01361
Direktlänk: /bild/00001361/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!