Godsbangården

Sydost om personbangården vid Luleå C viker spåren av i två riktningar. Dels österut mot lokstallet och malmbangården och dels söderut mot en bangård vid hamnen, mellan Svartöberget och Gråsjälfjärden. Den södra delen av denna hamn var tidigare utskeppningshamn för malm.

Bilder och filmer (15)

Tisdag 3 juni 2008

Vy mot södra änden av bangården vid hamnen. 11 år
ID-nummer:  01443
Direktlänk: /bild/00001443/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården vid hamnen. 11 år
ID-nummer:  01444
Direktlänk: /bild/00001444/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med Svartöberget i bakgrunden. 11 år
ID-nummer:  01445
Direktlänk: /bild/00001445/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd i sydostlig riktning, kajkanten finns strax utanför bildkanten till höger. 11 år
ID-nummer:  01446
Direktlänk: /bild/00001446/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Malmhamnsvägen går genom området. 11 år
ID-nummer:  01447
Direktlänk: /bild/00001447/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordligaste delen av bangården. 11 år
ID-nummer:  01448
Direktlänk: /bild/00001448/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från bangårdens norra ände ser vi Hertsövägens viadukt över spåren i närheten av stationen. 11 år
ID-nummer:  01449
Direktlänk: /bild/00001449/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren mot malmbangården viker av till vänster och bangården vid hamnen börjar till höger, i förgrunden bron över det smala vattendrag som förbinder Skurholmsfjärden med Gråsjälfjärden. 11 år
ID-nummer:  01450
Direktlänk: /bild/00001450/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksbyggnaden (?) i närheten av sidoplattformens sydöstra spets. 11 år
ID-nummer:  01451
Direktlänk: /bild/00001451/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren utanför ställverksbyggnaden. 11 år
ID-nummer:  01452
Direktlänk: /bild/00001452/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren mot malmbangården viker av mitt i bild, spåret närmast i bild är ett industrispår till hamnen. 11 år
ID-nummer:  01453
Direktlänk: /bild/00001453/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dvärgsignal och S-tavla vid gällande fordon österut från spår 1. 11 år
ID-nummer:  01454
Direktlänk: /bild/00001454/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fån sydostligaste spetsen av plattformen vid spår 1 har vi denna utsikt österut. 11 år
ID-nummer:  01455
Direktlänk: /bild/00001455/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren mot malmbangården sedda från plattformsänden. 11 år
ID-nummer:  01456
Direktlänk: /bild/00001456/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren mot bangården vid hamnen sedda från plattformsänden. 11 år
ID-nummer:  01457
Direktlänk: /bild/00001457/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!