Gammelstad (Gst)

Geografisk översikt
Bilder och filmer (26)

Torsdag 11 november 2010

Bomfällning i Gammelstad vid växling ut från kombiterminalen. 5 år
ID-nummer:  19958
Direktlänk: /bild/00019958/
Fotodatum: den 11 november 2010
Publicerad: den 10 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 3 juni 2008

Infartssignalen till Gammelstad placerad omedelbart före plankorsningen med Lulevägen. 12 år
ID-nummer:  00074
Direktlänk: /bild/00000074/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan mot Luleå sedd från Lulevägen, infartssignalens baksida syns bakom stolpen till höger. 12 år
ID-nummer:  00073
Direktlänk: /bild/00000073/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen för Lulevägen, spåret närmast är infartsspåret från Luleå, de bortre är spåren till kombiterminalen strax utanför vänster bildkant varav det mellersta också går vidare mot Karlsvikshyttan. 12 år
ID-nummer:  00075
Direktlänk: /bild/00000075/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från Lulevägen. 12 år
ID-nummer:  00076
Direktlänk: /bild/00000076/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Lulevägen sedd i riktning norrut mot Kyrkbyn. 12 år
ID-nummer:  00077
Direktlänk: /bild/00000077/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens sydöstra ände. 12 år
ID-nummer:  00078
Direktlänk: /bild/00000078/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid bangårdens sydöstra ände ser vi närmast ett lastspår, sedan sidotågspår 1, huvudtågspår 2, sidotågspår 3 samt sidospår? 4 från vilket det endast går att komma till kombiterminalen och GKJ i sydostlig riktning. 12 år
ID-nummer:  00079
Direktlänk: /bild/00000079/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från sydöstra änden. Här finns ytterligare ett spår på södra sidan som ansluter till spår 4 med klotväxlar i båda ändar. 12 år
ID-nummer:  00080
Direktlänk: /bild/00000080/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från stationshusets gamla plats. 12 år
ID-nummer:  00081
Direktlänk: /bild/00000081/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från stationshusets gamla plats. 12 år
ID-nummer:  00082
Direktlänk: /bild/00000082/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid stationsområdet finns en liten plattform. 12 år
ID-nummer:  00084
Direktlänk: /bild/00000084/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skylt vid den gamla plattformen. 12 år
ID-nummer:  00083
Direktlänk: /bild/00000083/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets teknikhus är den enda stationsbyggnad som finns kvar idag. 12 år
ID-nummer:  00085
Direktlänk: /bild/00000085/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från teknikhuset. 12 år
ID-nummer:  00086
Direktlänk: /bild/00000086/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen 4/6 (utan tplsignatur…) vid norra änden av spår 4. 12 år
ID-nummer:  00087
Direktlänk: /bild/00000087/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från bullerskyddsvallen på bangårdens norra sida. 12 år
ID-nummer:  00088
Direktlänk: /bild/00000088/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från bullerskyddsvallen på bangårdens norra sida. 12 år
ID-nummer:  00089
Direktlänk: /bild/00000089/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ser man norrut vid passage genom Gammelstad får man syn på Nederluleå kyrka mitt i världsarvet Gammelstads Kyrkstad. Här ser vi kyrkan från bullerskyddsvallen. 12 år
ID-nummer:  00090
Direktlänk: /bild/00000090/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot mellansignalerna på spår 3 och 4 i nordvästra bangårdsänden, i förgrunden ytterligare ett stickspår från spår 1. 12 år
ID-nummer:  00091
Direktlänk: /bild/00000091/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Gst 2/6 på huvudtågspåret hänger i kontaktledningsbryggan. I bakgrunden skymtar ett av ortens många företag, ett av de större i landet i sin branch. 12 år
ID-nummer:  00092
Direktlänk: /bild/00000092/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Gammelstad sedd från nordväst. 12 år
ID-nummer:  00093
Direktlänk: /bild/00000093/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens nordligaste växel med mellansignalen Gst 1/6 i förgrunden. 12 år
ID-nummer:  00094
Direktlänk: /bild/00000094/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om bangården passerar banan på bro över Stadsövägen som förbinder stadsdelen Stadsön med Kyrkbyn. 12 år
ID-nummer:  00095
Direktlänk: /bild/00000095/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen Gst L2 vid norra stationsgränsen. 12 år
ID-nummer:  00097
Direktlänk: /bild/00000097/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Gammelstad norrifrån. 12 år
ID-nummer:  00096
Direktlänk: /bild/00000096/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 9 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)