Koijuvaara–Aitik

Linjen Koijuvaara–Aitik är endast omkring 940 meter lång och sträcker sig från utfarten från Koijuvaara driftplats vid Malmbanan i nordostlig riktning en bit ut på myren Koijukaivos. Utfarten från Koijuvaara ligger i en svag högerkurva och där den strax övergår i en vänsterkurva passerar järnvägen under landvägen mellan Gällivare och Nattavaara som har lagts om i något västligare läge i samband med järnvägsbygget. Efter de båda kurvorna har järnvägen ungefär samma riktning som vid växeln i Malmbanan och här följer en omkring 1300 meter lång raklinje och redan omkring 500 meter ut på denna följer driftplatsgränsen till Aitiks driftplats.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (7)

Lördag 3 oktober 2015

Linjen sedd mot Aitik från kurvan nära landsvägsbron vid Koijuvaara. 4 år
ID-nummer:  19691
Direktlänk: /bild/00019691/
Fotodatum: den 3 oktober 2015
Publicerad: den 5 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 26 juli 2012

Bron för landsvägen mellan Gällivare och Nattavaara över järnvägen mot Aitik strax utanför driftplatsgränsen i Koijuvaara, vy från sydväst. 7 år
ID-nummer:  13606
Direktlänk: /bild/00013606/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd från söder från landsvägen söder om bron över järnvägen. 7 år
ID-nummer:  13607
Direktlänk: /bild/00013607/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter kurvorna närmast vägen vid Koijuvaara följer en längre raklinje på vilken infarten till Aitiks driftplats finns. Här syns också den gamla landsvägssträckningen förbi platsen. 7 år
ID-nummer:  13608
Direktlänk: /bild/00013608/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Orienteringstavlan om infartssignal till driftplatsen Aitik följer omedelbart efter passagen under landsvägen strax utanför driftplatsen i Koijuvaara. 7 år
ID-nummer:  13609
Direktlänk: /bild/00013609/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot infarten till Koijuvaara från landsvägsbron. 7 år
ID-nummer:  13610
Direktlänk: /bild/00013610/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Aitik från landsvägsbron. 7 år
ID-nummer:  13611
Direktlänk: /bild/00013611/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)