Aitik (Aik)

Aitiks driftplats utgör ändpunkt för den korta sidobanan från Malmbanan till Aitikgruvans västligaste del. Här finns en bangård med två omkring 500 meter långa spår i en lång kurva på södra sidan av den västligaste dammen på gruvområdet. Från infarten på den omkring 1300 meter långa raklinjen över myren Koijukaivos i nordostlig riktning är det nästan en kilometer fram till bangården som följer efter en kort och svag vänsterkurva. Strax sydväst om bangården korsar en skogsbilväg banan på en bro. Över bangården går spåren från nordostlig till nästan rakt ostlig riktning. Trafikverket är spårägare på bangården men inte på de lastspår som sedan följer längre österut.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (8)

Söndag 28 juni 2020

Driftplatsgränsen ligger ungefär mitt på den långa raklinje som utgör huvuddelen av sträckan mellan Malmbanan och bangården.  3 år
ID-nummer:  32149
Direktlänk: /bild/00032149/
Fotodatum: den 28 juni 2020
Publicerad: den 30 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut från viadukten vid bangårdsänden.  3 år
ID-nummer:  32150
Direktlänk: /bild/00032150/
Fotodatum: den 28 juni 2020
Publicerad: den 30 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med två spår börjar precis norr om viadukten där den sedan vrider åt öster in mot klarningsdammens södra sida.  3 år
ID-nummer:  32151
Direktlänk: /bild/00032151/
Fotodatum: den 28 juni 2020
Publicerad: den 30 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 26 juli 2012

Vy mot sydost i riktning mot Koijuvaara från bron vid sydvästra änden av bangården i Aitik.  11 år
ID-nummer:  13601
Direktlänk: /bild/00013601/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från ungefär samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  13602
Direktlänk: /bild/00013602/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sydväst om bron ingår även den i driftplatsen, utfartsblocksignalen kan skymtas längst bort i bild.  11 år
ID-nummer:  13603
Direktlänk: /bild/00013603/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från brons västra sida.  11 år
ID-nummer:  13604
Direktlänk: /bild/00013604/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den svängda bangården ligger på södra sidan av en av de stora dammarna i västra delen av gruvområdet.  11 år
ID-nummer:  13605
Direktlänk: /bild/00013605/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (5)