Koijuvaara–Aitik

Den omkring tre kilometer långa spårförbindelsen mellan Malmbanan och Aitikgruvan cirka en mil sydost om Gällivare stod klar 2010 och gjorde då att transporter till och från gruvan med tåg nu kan ske utan omlastning i Gällivare. På sträckan finns två driftplatser, dels grendriftplatsen Koijuvaara längs Malmbanan och dels Aitik i nordöstra änden av spåret, mellan dessa finns en knappt kilometerlång linjesträcka.

Geografisk översikt