Vassijaure (Vj)

Vassijaure är beläget omkring sju kilometer öster om Riksgränsen och är den sista mötesdriftplatsen på svenska sidan före gränsen mot Norge där Bjørnfjell station omedelbart följer. Namnet har stationen fått från sjön Vassijaure som breder ut sig norr om järnvägen och landsvägen härifrån och ända fram till Riksgränsen. I söder reser sig det nära 1500 meter höga fjället Vassetjåkka.

I Vassijaure finns ett av Malmbanans stora karakteristiska stationsbyggnader med stationshus och transformatorstation i samma hus. Byggnaden ligger på bangårdens norra sida vinkelrätt mot spåren med stationsdelen närmast bangården. I övrigt finns en del bebyggelse på bangårdens södra sida, dit finns en gångtunnel under spåren och en körväg från landsvägen över den tunnel som finns vid östra utfarten. Bangården har två huvudspår och ett sidospår med spårspärrar i båda ändar på södra sidan.

Den gamla transformatorstationen är idag inredd som elkraftmuseum, men det är normalt inte öppet för allmänheten. På utsidan kan man dock notera att den gamla matarkraftledningen finns upphängd i gamla kraftledningsstolpar på en kortare sträcka fram till byggnaden från båda håll.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (22)

Söndag 30 juni 2013

Vassijaure station sedd från norr vid ettiden en mulen sommarnatt.  10 år
ID-nummer:  16350
Direktlänk: /bild/00016350/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  10 år
ID-nummer:  16352
Direktlänk: /bild/00016352/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  16353
Direktlänk: /bild/00016353/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen intill stationshuset, vy österut.  10 år
ID-nummer:  16354
Direktlänk: /bild/00016354/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  10 år
ID-nummer:  16356
Direktlänk: /bild/00016356/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylt på stationshusets västra långsida.  10 år
ID-nummer:  16357
Direktlänk: /bild/00016357/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vassijaure station sedd från öster på förmiddagen senare samma dygn.  10 år
ID-nummer:  16358
Direktlänk: /bild/00016358/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det karakteristiska stationshuset sett från sydost.  10 år
ID-nummer:  16359
Direktlänk: /bild/00016359/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut strax väster om stationshuset.  10 år
ID-nummer:  16360
Direktlänk: /bild/00016360/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut vid stationshuset.  10 år
ID-nummer:  16361
Direktlänk: /bild/00016361/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  10 år
ID-nummer:  16362
Direktlänk: /bild/00016362/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra delen av plattformen.  10 år
ID-nummer:  16363
Direktlänk: /bild/00016363/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångtunnelns trappa på norra sidan av bangården.  10 år
ID-nummer:  16364
Direktlänk: /bild/00016364/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ingången till gångtunneln på södra sidan är placerad lägre i förhållande till spåren.  10 år
ID-nummer:  16365
Direktlänk: /bild/00016365/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bebyggelsen på södra sidan av bangården mittemot stationshuset.  10 år
ID-nummer:  16366
Direktlänk: /bild/00016366/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från bangårdens södra sida.  10 år
ID-nummer:  16367
Direktlänk: /bild/00016367/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från södra sidan.  10 år
ID-nummer:  16369
Direktlänk: /bild/00016369/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En transformator, en gammal ploglyfttavla och kontaktledningsstolpar av äldre modell.  10 år
ID-nummer:  16368
Direktlänk: /bild/00016368/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från södra sidan i höjd med stationshuset.  10 år
ID-nummer:  16370
Direktlänk: /bild/00016370/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra delen av bangården, här finns en normalt igenbommad obevakad plankorsning över de tre spåren.  10 år
ID-nummer:  16371
Direktlänk: /bild/00016371/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 27 juni 2007

Stationshuset sett från väster från ett ankommande tåg.  5 år
ID-nummer:  24007
Direktlänk: /bild/00024007/
Fotodatum: den 27 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vassijaure stationshus sett från sydost.  5 år
ID-nummer:  24008
Direktlänk: /bild/00024008/
Fotodatum: den 27 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)