Riksgränsen (Rgn)

Riksgränsen var ursprungligen Malmbanans gränsstation mot Norge och öppnades samtidigt med banan 1903. Här fanns bangård med banhall och stationshus samt ett stort och helt inbyggt lokstall, en viktig lokstation under ånglokstiden. När elektrifieringen av banan var klar 1915 minskade stationens betydelse, varför stationen degraderades till hållplats 1924 varvid Vassijaure övertog funktionen som gränsstation.

Hållplatsen består idag av en lång plattform som mestadels ligger inne i det snögalleri som sträcker sig ända fram till och över gränsen mot Norge, galleriet är dock till största delen öppet mot norr. Av den forna stationen finns inte mycket kvar men ruinen efter lokstallet finns kvar norr om järnvägen nära gränsen, den är dock inte möjlig att se på nära håll från banan som då går inne i snögalleriet.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (30)

Söndag 2 augusti 2020

Riksgränsen sedd från nordväst, hållplatsen ligger till stor del inne i det halvöppna snögalleriet uppe i sluttningen.  3 år
ID-nummer:  32840
Direktlänk: /bild/00032840/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från östra plattformsänden.  3 år
ID-nummer:  32841
Direktlänk: /bild/00032841/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformsänden.  3 år
ID-nummer:  32842
Direktlänk: /bild/00032842/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför snögalleriet är plattformen av trä.  3 år
ID-nummer:  32843
Direktlänk: /bild/00032843/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Träplattformen sedd från väster vid snögalleriets östra ände.  3 år
ID-nummer:  32844
Direktlänk: /bild/00032844/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen inne i snögalleriet sedd västerut.  3 år
ID-nummer:  32845
Direktlänk: /bild/00032845/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Galleriet är öppet så utsikt ges även från denna del av plattformen.  3 år
ID-nummer:  32846
Direktlänk: /bild/00032846/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikten österut från plattformens västra del.  3 år
ID-nummer:  32847
Direktlänk: /bild/00032847/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst in i galleriet finns en kort träplattform med början vid kilometer 1542.  3 år
ID-nummer:  32848
Direktlänk: /bild/00032848/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landets högsta kilometertal finns här i den västra änden av plattformen i Riksgränsen.  3 år
ID-nummer:  32849
Direktlänk: /bild/00032849/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från västra plattformsänden.  3 år
ID-nummer:  32850
Direktlänk: /bild/00032850/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformsänden vidare in i snögalleriet, här återstår cirka 500 meter till den geografiska riksgränsen och infarten till Bjørnfjell.  3 år
ID-nummer:  32851
Direktlänk: /bild/00032851/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 30 juni 2013

Infarten till hållplatsen Riksgränsen från öster en mulen sommarnatt, signalen är en norsk försignal till infarten till Bjørnfjell på den geografiska riksgränsen.  10 år
ID-nummer:  16383
Direktlänk: /bild/00016383/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan, mellanblocksignalen 385 skymtar en bit bort.  10 år
ID-nummer:  16384
Direktlänk: /bild/00016384/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid östra plattformsänden, den norska försignalen skymtar en bit bort till höger på andra sidan vägporten under spåret.  10 år
ID-nummer:  16385
Direktlänk: /bild/00016385/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformens östra del.  10 år
ID-nummer:  16386
Direktlänk: /bild/00016386/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Träplattformen i östra änden av hållplatsen, vy österut.  10 år
ID-nummer:  16387
Direktlänk: /bild/00016387/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningsvägen till hållplatsen slingrar sig upp i den branta terrängen.  10 år
ID-nummer:  16388
Direktlänk: /bild/00016388/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Större delen av plattformen ligger inne i snögalleriet som sträcker sig vidare ända in i Norge, till höger syns europaväg 10 i sista backen upp mot gränsen.  10 år
ID-nummer:  16389
Direktlänk: /bild/00016389/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut där anslutningsvägen når plattformen vid änden av snögalleriet.  10 år
ID-nummer:  16390
Direktlänk: /bild/00016390/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inne i snögalleriet är plattformen i stället asfalterad, vy västerut.  10 år
ID-nummer:  16391
Direktlänk: /bild/00016391/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut utanför snögalleriet intill plattformen.  10 år
ID-nummer:  16392
Direktlänk: /bild/00016392/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Övergången mellan asfalterad plattform inne i snögalleriet och träplattform utanför, vy österut.  10 år
ID-nummer:  16393
Direktlänk: /bild/00016393/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Riksgränsens hållplats i det delvis öppna snögalleriet.  10 år
ID-nummer:  16394
Direktlänk: /bild/00016394/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut en bit in i snögalleriet.  10 år
ID-nummer:  16395
Direktlänk: /bild/00016395/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den storslagna naturen vid Riksgränsens hållplats.  10 år
ID-nummer:  16396
Direktlänk: /bild/00016396/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i väster är plattformen helt inbygd i snögalleriet, här finns också en kort träplattform.  10 år
ID-nummer:  16397
Direktlänk: /bild/00016397/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plattformsänden övergår snögalleriet från ett modernare av korrugerad plåt till ett äldre av trä, det senare har dessutom plats för två spår på en kortare sträcka.  10 år
ID-nummer:  16398
Direktlänk: /bild/00016398/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från plattformsänden i riktning mot Norge, gränsen följer några hundra meter bortom kurvan. 1  10 år
ID-nummer:  16399
Direktlänk: /bild/00016399/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
#1 B B Pedersen, 1 december 2017, 03:25
Forstår ikke din kommentar. Du siger at du står på vestsiden af galleriet, og grænse går gennem galleriet. Så må du nødvendigvis stå i Norge og ikke i Sverige som du skriver. Bh Bjarne B Pedersen
Vy österut från västra plattformsänden.  10 år
ID-nummer:  16400
Direktlänk: /bild/00016400/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!