Riksgräns Sverige-Norge

Den nordligaste av järnvägens fyra gränspassager mellan Sverige och Norge är belägen där Malmbanan och Ofotbanen möts omkring 500 meter väster om plattformen i Riksgränsen. Gränspassagen sker inne i det långa snögalleri som även Riksgränsens hållplats till stor del ligger i och som även räcker några hundra meter in på norska sidan. Gränsen är markerad med stora skyltar målade i respektive lands färger som är uppsatta på galleriets båda innerväggar så att tågpassagerare enkelt kan se dem vid passage. Vid gränsen finns också infarten till den norska driftplatsen Bjørnfjell, spåret på norsk sida om gränsen ligger alltså inom driftplatsen Bjørnfjell medan spåret på svensk sida är en del av linjen Vassijaure–Bjørnfjell.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (11)

Söndag 2 augusti 2020

Vy österut från den geografiska riksgränsen mot bebyggelsen i Riksgränsen med den gamla lokstallsruinen i förgrunden, järnvägen går inne i snögalleriet till höger.  3 år
ID-nummer:  32827
Direktlänk: /bild/00032827/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snögalleriet vid den geografiska riksgränsen, galleriet ser lite olika ut på respektive sida om gränsen.  3 år
ID-nummer:  32828
Direktlänk: /bild/00032828/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rallarvägens gränspassage alldeles intill snögalleriet.  3 år
ID-nummer:  32829
Direktlänk: /bild/00032829/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett riksröse står på den lilla höjden strax norr om järnvägens snögalleri och strax väster om lokstallsruinen.  3 år
ID-nummer:  32830
Direktlänk: /bild/00032830/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in mot Bjørnfjells station vid riksröset, bangården börjar vid det bortre snögalleriet längst till vänster och stationsbyggnaden skymtar långt bort till höger.  3 år
ID-nummer:  32831
Direktlänk: /bild/00032831/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 21 augusti 2015

Vy mot gränspassagen inne i snögalleriet väster om Riksgränsens hållplats.  3 år
ID-nummer:  32821
Direktlänk: /bild/00032821/
Fotodatum: den 21 augusti 2015
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot plattformen i Riksgränsen inne i galleriet.  3 år
ID-nummer:  32822
Direktlänk: /bild/00032822/
Fotodatum: den 21 augusti 2015
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill den geografiska riksgränsen finns också infarten till den norska driftplatsen Bjørnfjell.  3 år
ID-nummer:  32823
Direktlänk: /bild/00032823/
Fotodatum: den 21 augusti 2015
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På gränsen är de båda ländernas flaggor målade på stora skyltar längs galleriets båda väggar.  3 år
ID-nummer:  32824
Direktlänk: /bild/00032824/
Fotodatum: den 21 augusti 2015
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På själva riksgränsen finns denna skylt.  3 år
ID-nummer:  32825
Direktlänk: /bild/00032825/
Fotodatum: den 21 augusti 2015
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in på norska sidan från den geografiska riksgränsen inne i snögalleriet.  3 år
ID-nummer:  32826
Direktlänk: /bild/00032826/
Fotodatum: den 21 augusti 2015
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!