Lokstallsruinen i Riksgränsen

När järnvägen drogs fram över fjället från Kiruna till Narvik krävdes flera stora lokstationer för de ånglok som till en början trafikerade banan. Ett av dessa lokstall placerades i Riksgränsen alldeles intill den geografiska riksgränsen strax väster om nuvarande samhälle. Ånglokstrafiken på Malmbanan blev dock inte så långvarig då banan elektrifierades tidigt. Dessutom kom Riksgränsens roll som gränsstation att övertas av Vassijaure en mil österut som låg i något mindre utsatt terräng. Redan på 1920-talet avvecklades därmed verksamheten i lokstallet och det mesta av byggnaden försvann sedan allt eftersom. Kvar finns dock än idag ungefär halva den yttre stenmuren kvar som minne från denna tid. Sedan 2018 har en del av ruinens vägg tagits i anspråk av och blivit en del av ett nytt hotell som uppförts på den historiska platsen. Mycket av resterna av det gamla lokstallet går dock ändå att se vid sidan av de nya byggnaderna.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (8)

Söndag 2 augusti 2020

Ruinen av det gamla lokstallet i Riksgränsen ligger strax väster om byn alldeles i närheten av gränsen mot Norge.  3 år
ID-nummer:  32839
Direktlänk: /bild/00032839/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hotellet som byggts delvis inom ruinen tar en del av den norra muren i anspråk.  3 år
ID-nummer:  32832
Direktlänk: /bild/00032832/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra delen av ruinen med vändskivans cirkulära stensättning i förgrunden.  3 år
ID-nummer:  32833
Direktlänk: /bild/00032833/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla stallplatsernas stensättningar syns tydligt på marken.  3 år
ID-nummer:  32834
Direktlänk: /bild/00032834/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordostligaste delen av den kvarvarande stenmuren.  3 år
ID-nummer:  32835
Direktlänk: /bild/00032835/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stenmurens ände i sydväst.  3 år
ID-nummer:  32836
Direktlänk: /bild/00032836/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla stenmuren sedd från söder.  3 år
ID-nummer:  32837
Direktlänk: /bild/00032837/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En del av lokstallets yttervägg reser sig här mitt i det utsatta fjällandskapet.  3 år
ID-nummer:  32838
Direktlänk: /bild/00032838/
Fotodatum: den 2 augusti 2020
Publicerad: den 16 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!