Krokvik (Kv)

Krokvik ligger 11 kilometer nordväst om Kiruna och är den första mötesdriftplatsen längs med Malmbanan norr om gruvstaden. Bangården har tre huvudspår och ett sidospår. Vid normalhuvudspåret på bangårdens sydvästra sida finns en kort plattform vid teknikhuset, här intill stod också stationshuset fram till 2008 då det revs. Bebyggelse finns på samma sida av bangården, och till den finns en väg från E10:an som korsar järnvägen i en bevakad plankorsning mellan norra bangårdsänden och utfarten norrut mot Rautas.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (9)

Söndag 30 juni 2013

Bangården sedd i riktning mot Kiruna strax öster om stationshusets tidigare plats, i bakgrunden syns berget Luossavaara vid Kiruna.  10 år
ID-nummer:  16414
Direktlänk: /bild/00016414/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd från sydost från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  16415
Direktlänk: /bild/00016415/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plattformen, notera sidospåret längst bort.  10 år
ID-nummer:  16416
Direktlänk: /bild/00016416/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från plattformen.  10 år
ID-nummer:  16417
Direktlänk: /bild/00016417/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plattformen återstår när det gäller byggnader endast teknikhuset sedan stationshuset rivits, däremot finns flera andra hus på bangårdens sydvästra sida.  10 år
ID-nummer:  16418
Direktlänk: /bild/00016418/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut vid teknikhuset.  10 år
ID-nummer:  16419
Direktlänk: /bild/00016419/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om bangården finns denna bevakade plankorsning med vägen som ansluter bebyggelsen i Krokvik till europavägen.  10 år
ID-nummer:  16420
Direktlänk: /bild/00016420/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från plankorsningen.  10 år
ID-nummer:  16421
Direktlänk: /bild/00016421/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut mot Rautas.  10 år
ID-nummer:  16422
Direktlänk: /bild/00016422/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!