Kopparåsen (Kå)

Kopparåsen ligger 18 kilometer öster om Riksgränsen omedelbart nordost om fjället Låktatjåkka och är den näst sista mötesdriftplatsen på Malmbanan före gränsen mot Norge. Här finns förutom stationshuset flera banvaktsstugor, samtliga järnvägsbyggnader ligger på södra sidan av bangården. Bangården har de senaste åren förlängts, främst österut men även västerut. Den har nu två långa huvudspår med normalhuvudspåret längst i norr samt ett kortare sidospår på södra sidan väster om stationshuset. Den gamla plattformen framför stationshuset saknar idag spår.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (12)

Söndag 30 juni 2013

Bebyggelsen vid Kopparåsens station sedd från nordost där anslutningsvägen från E10:an når fram till bangården. 6 år
ID-nummer:  16402
Direktlänk: /bild/00016402/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från den enkla obevakade plankorsningen vid samma plats, detta var tidigare den östra änden men bangården har förlängts österut. 6 år
ID-nummer:  16403
Direktlänk: /bild/00016403/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sträcker sig numera vidare genom kurvorna österut. 6 år
ID-nummer:  16404
Direktlänk: /bild/00016404/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationsbebyggelsen sedd västerut från norra sidan. 6 år
ID-nummer:  16405
Direktlänk: /bild/00016405/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från övergången, här låg tidigare ett tredje spår till vänster om nuvarande två huvudspår. 6 år
ID-nummer:  16406
Direktlänk: /bild/00016406/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från södra sidan med övergången i förgrunden. 6 år
ID-nummer:  16407
Direktlänk: /bild/00016407/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhus, uthus och stationshuset på södra sidan av bangården sedda från öster. 6 år
ID-nummer:  16408
Direktlänk: /bild/00016408/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost. 6 år
ID-nummer:  16409
Direktlänk: /bild/00016409/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen framför stationshuset saknar numera spår. 6 år
ID-nummer:  16410
Direktlänk: /bild/00016410/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst. 6 år
ID-nummer:  16411
Direktlänk: /bild/00016411/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plattformen vid stationshuset. 6 år
ID-nummer:  16412
Direktlänk: /bild/00016412/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut, här finns det tredje spåret kvar, men nu som ett kortare sidospår med spårspärrar. 6 år
ID-nummer:  16413
Direktlänk: /bild/00016413/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 9 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!