Råtsi (Rsi)

Råtsi omkring sex kilometer söder om Kiruna C är Svappavaarabanans anslutningsplats till Malmbanan, en anslutning som är utformad som ett triangelspår. När Malmbanan byggs om i ny sträckning söder och väster om Kirunavaara för att undkomma sprickzonerna skom uppkommer genom LKABs fortsatta gruvbrytning utgår den nya bansträckan från Råtsi mellan de båda växlarna i triangelspåret. En ny nordlig anslutning från Svappavaara delar det gamla triangelspåret ungefär mitt itu och ansluter till den nya järnvägen strax före den passerar underen ny bro för landsvägen mot Nikkaloukta. Sydväst om den bron har en ny omformarstation byggts som ersatt den som tidigare låg strax söder om Kiruna, till denna byggs också ett spår väster om det nya triangelspåret.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (47)

Onsdag 25 juli 2012

Vy norrut vid Malmbanan strax norr om södra anslutningsväxeln för banan från Svappavaara. Här ansluter idag byggspåret till den nya banan till Malmbanan, senare blir det istället omformarstationen som nås via detta sidospår.  9 år
ID-nummer:  13358
Direktlänk: /bild/00013358/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, här syns spåret från Svappavaara ansluta till Malmbanan söderut i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  13359
Direktlänk: /bild/00013359/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln med skyddsspår vid byggspårets södra ände, vy norrut.  9 år
ID-nummer:  13360
Direktlänk: /bild/00013360/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma växel sedd från norr.  9 år
ID-nummer:  13361
Direktlänk: /bild/00013361/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot omformarstationen kommer att följa kabelrännan i kurva mot vänster, medan nya banan mot Kiruna kommer att gå till höger om även den närmaste nya kontaktledningsstolpen.  9 år
ID-nummer:  13362
Direktlänk: /bild/00013362/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggspåret, senare omformarspåret sett söderut med Malmbanan till vänster.  9 år
ID-nummer:  13363
Direktlänk: /bild/00013363/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut där nuvarande Malmbanan viker av mot höger, den nya banan följer de nya kontaktledningsstolparna i vänsterkurva mot bron som syns under Kirunavaara vid horisonten och banvallen mot omformarstationen med serviceväg viker av ännu mer mot vänster.  9 år
ID-nummer:  13364
Direktlänk: /bild/00013364/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut i det blivande omformarspårets sträckning mot platen från vilken Malmbanan snart läggs om i ny sträckning.  9 år
ID-nummer:  13365
Direktlänk: /bild/00013365/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspårsbanvall, nya Malmbanan och gamla Malmbanan, vy norrut.  9 år
ID-nummer:  13366
Direktlänk: /bild/00013366/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut något långre norrut längs den nya banan, här ansluter det nya norra triangelbenet från Svappavaara.  9 år
ID-nummer:  13367
Direktlänk: /bild/00013367/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats som ovan där den nya banan i höjd med triangelspårets norra växel passerar under Nikkalouktavägen. Luftledningarna är en tillfällig förbindelse mellan omformarstationen och norra delen av gamla triangelspåret.  9 år
ID-nummer:  13368
Direktlänk: /bild/00013368/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspårets banvall fram mot Nikkalouktavägen med den nya omformarstationen i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  13369
Direktlänk: /bild/00013369/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarstationen sedd från Nikkalouktavägen.  9 år
ID-nummer:  13370
Direktlänk: /bild/00013370/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksbyggnaden norr om omformarstationen.  9 år
ID-nummer:  13393
Direktlänk: /bild/00013393/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax norr om omformarstationen, vid vilken räddningsplats 1 ligger under bygget, passerar vägen från Nikkaloukta över den nya järnvägen.  9 år
ID-nummer:  13371
Direktlänk: /bild/00013371/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya järnvägen sedd mot sydost från landsvägsbron med spårer mot Gällivare till höger och mot Svappavaara till vänster.  9 år
ID-nummer:  13372
Direktlänk: /bild/00013372/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan sedd mot nordväst från samma bro, utfartsblocksignalen från Råtsi syns också här.  9 år
ID-nummer:  13373
Direktlänk: /bild/00013373/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan fortsätter mot nordväst för att runda berget Kirunavaara som syns i bakgrunden. Här syns också orienteringstavlan för infartssignalen till Kirunavaara driftplats.  9 år
ID-nummer:  13374
Direktlänk: /bild/00013374/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den nya vägbron för vägen mot Nikkaloukta vid anslutningen av det norra triangelbenet från Svappavaara till den nya banan norrut väster om Kirunavaara.  9 år
ID-nummer:  13375
Direktlänk: /bild/00013375/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren går samman under de tillfälliga ledningarna mellan den nya omformarstationen till vänster i bild och norra delen av nuvarande triangelspåret.  9 år
ID-nummer:  13376
Direktlänk: /bild/00013376/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från omformarstationen mitt i bild syns en banvall löpa ut mot vänster för att ansluta till Malmbanan söderut, närmare syns Malmbanans nya spår och närmast norra spåret från Svappavaara.  9 år
ID-nummer:  13377
Direktlänk: /bild/00013377/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två bortre banvallarna ovan går samman med nuvarande Malmbanan medan det närmaste korsar denna och delar den gamla triangeln mitt itu.  9 år
ID-nummer:  13378
Direktlänk: /bild/00013378/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen mellan nuvarande Malmbanan och det nya norra förbindelsespåret mellan Kiruna och Svappavaara, en korsning som inte kan byggas färdigt förrän det nu trafikerade spåret har rivits.  9 år
ID-nummer:  13379
Direktlänk: /bild/00013379/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En bevakad plankorsning med nuvarande Malmbanan finns där den nya servicevägen längs det nya triangelspårets norra sida korsar denna, vy från samma plats som ovan. Korsningen utgår åter när spåret efter kommande omläggning rivs.  9 år
ID-nummer:  13380
Direktlänk: /bild/00013380/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga plankorsningen sedd från väster med norra triangelbenet från Svappavaara vid höger bildkant.  9 år
ID-nummer:  13381
Direktlänk: /bild/00013381/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga hängkablarnas östra ände med anslutning till elsystemet på den utgående norra delen av nuvarande triangelspår.  9 år
ID-nummer:  13382
Direktlänk: /bild/00013382/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs nuvarande Malmbanan från ungefär samma plats, bakom jordupplaget till höger syns nuvarande norra triangelbenet från Svappavaara.  9 år
ID-nummer:  13383
Direktlänk: /bild/00013383/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut inne i den gamla triangeln mot norra spetsen med Kiruna stad och Loussavaara vid horisonten i fjärran.  9 år
ID-nummer:  13385
Direktlänk: /bild/00013385/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från den nya servicevägen längs spåret mellan Svappavaara och Kiruna i triangeln, den tillfälliga plankorsningen med nuvarande Malmbanan ligger strax utanför höger bildkant.  9 år
ID-nummer:  13386
Direktlänk: /bild/00013386/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spåret fram mot korsningen med nuvarande Malmbanan, vy från öster.  9 år
ID-nummer:  13387
Direktlänk: /bild/00013387/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot Svappavaara sett i motsatt riktning från samma plats som ovan.  9 år
ID-nummer:  13388
Direktlänk: /bild/00013388/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När kurvan övergår i en raklinje ansluter det nuvarande södra triangelbenet mot Svappavaara från söder.  9 år
ID-nummer:  13389
Direktlänk: /bild/00013389/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spåret norrut och det gamla spåret söderut går skilda vägar och bildar den nya östra triangelspetsen.  9 år
ID-nummer:  13390
Direktlänk: /bild/00013390/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren kommer att gå parallellt en sträcka före växeln som sammanbinder dem, vy österut.  9 år
ID-nummer:  13391
Direktlänk: /bild/00013391/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från norr ansluter det gamla norra triangelbenet som snart kommer att utgå, vy från samma plats som ovan.  9 år
ID-nummer:  13392
Direktlänk: /bild/00013392/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid det gamla triangelspårets norra växel. Spåret mot Svappavaara viker av mot vänster medan Malmbanan söderut fortsätter mot höger.  9 år
ID-nummer:  13439
Direktlänk: /bild/00013439/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 25 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid växeln med skyddsspåret till höger och teknikhuset längre bort till vänster.  9 år
ID-nummer:  13440
Direktlänk: /bild/00013440/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 25 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset på banans västra sida ligger strax norr om växeln i höjd med skyddspårets stoppbock.  9 år
ID-nummer:  13441
Direktlänk: /bild/00013441/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 25 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln sedd söderut från samma plats som ovan.  9 år
ID-nummer:  13442
Direktlänk: /bild/00013442/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 25 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut nära teknikhuset med skyddsspåret/stickspåret anslutet till skyddsväxeln på Svappavaaraspåret till höger.  9 år
ID-nummer:  13443
Direktlänk: /bild/00013443/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 25 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset i Råtsi sett från nordost.  9 år
ID-nummer:  13444
Direktlänk: /bild/00013444/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 25 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väginfarten till teknikhuset sker från norr, triangelspårets norra växel ligger något längre bort till vänster om byggnaden.  9 år
ID-nummer:  13445
Direktlänk: /bild/00013445/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 25 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vänder man sig österut på samma plats som bilden ovan finner man denna numera blockerade obevakade plankorsning med järnvägen.  9 år
ID-nummer:  13446
Direktlänk: /bild/00013446/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 25 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den obevakade korsningen med teknikhuset till höger och växeln längre bort till vänster i bild.  9 år
ID-nummer:  13447
Direktlänk: /bild/00013447/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 25 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma obevakade korsning mot utfarten mot Kiruna.  9 år
ID-nummer:  13448
Direktlänk: /bild/00013448/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 25 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra infarten till Råtsi från Kiruna med plankorsningen ovan synlig mitt i bild.  9 år
ID-nummer:  13449
Direktlänk: /bild/00013449/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 25 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut från Råtsi mot Kiruna sedd från samma plats som ovan.  9 år
ID-nummer:  13450
Direktlänk: /bild/00013450/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 25 augusti 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)