Södra infarten

Utöver bangården inne vid stationshuset i Kiruna omfattade driftplatsen Kiruna C även en del av den ursprungliga linjen söderut mot Råtsi. Linjeplatsen Tuolluvaara från 1903 cirka två kilometer söder om stationshuset och cirka en och en halv kilometer söder om den ursprungliga infarten med växel för spåret mot gruvan i Tuolluvaara införlivades nämligen i stationen Kiruna C 1956 och den nya stationsgränsen hamnade strax söder om denna växel. Spåret härifrån till södra bangårdsänden togs liksom linjen Råtsi–Kiruna C ur drift den 25 augusti 2012 när den nya banan väster om Kirunavaara kopplades in.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (22)

Söndag 30 juni 2013

Den tidigare banvallen sedd mot sydost från Nikkaluoktavägen, Malmbanan söderut mot Råtsi fortsatte rakt fram och svagt höger medan spåret mot Tuolluvaara vek av mot vänster.  10 år
ID-nummer:  16155
Direktlänk: /bild/00016155/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den upprivna tidigare järnvägen sedd mot sydost från norra sidan av vägbron.  10 år
ID-nummer:  16156
Direktlänk: /bild/00016156/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen sedd västerut med Kirunavaara i bakgrunden till vänster.  10 år
ID-nummer:  16157
Direktlänk: /bild/00016157/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen sedd i riktning mot Kiruna från vägbrons södra sida.  10 år
ID-nummer:  16158
Direktlänk: /bild/00016158/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett numera inaktuellt budskap vid just denna bro.  10 år
ID-nummer:  16151
Direktlänk: /bild/00016151/
Fotodatum: den 30 juni 2013
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 31 augusti 2012

Den nyss nedlagda sträckningen av Malmbanan sedd mot sydost från Nikkaluoktavägen.  10 år
ID-nummer:  16152
Direktlänk: /bild/00016152/
Fotodatum: den 31 augusti 2012
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från Nikkaluoktavägen syns också den gamla banvallen mot gruvan i Tuolluvaara vika av, här mitt i bild. Till höger skymtar också utfartsblocksignalen från Kiruna C mot Råtsi.  10 år
ID-nummer:  16153
Direktlänk: /bild/00016153/
Fotodatum: den 31 augusti 2012
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning in mot Kiruna C från samma väg, här syns banvallen till den gamla omformarstationen vika av.  10 år
ID-nummer:  16154
Direktlänk: /bild/00016154/
Fotodatum: den 31 augusti 2012
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 25 juli 2012

Vy längs med vägen från Nikkaloukta mot centrala Kiruna, mitt i bild på avstånd syns vägens bro över järnvägen på linjen mellan Råtsi och Kiruna C.  10 år
ID-nummer:  13451
Direktlänk: /bild/00013451/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från Nikkalouktavägens bro över gamla Malmbanan. I kurvan längst bort skymtar utfartsblocksignalen söderut från Kiruna C.  10 år
ID-nummer:  13452
Direktlänk: /bild/00013452/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax öster om bron vek spåret mot gruvan i Tuolluvaara tidigare av men numera återstår endast banvallen.  10 år
ID-nummer:  13453
Direktlänk: /bild/00013453/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma bro som ovan och järnvägen in mot bangården vid Kiruna C. Här syns också banvallen till den gamla omformarstationen vilken i sin tur skymtar bakom den nu oanvända kontaktledningsstolpen till höger.  10 år
ID-nummer:  13454
Direktlänk: /bild/00013454/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma plats sedd från brons norra sida med Kirunavaara i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  13455
Direktlänk: /bild/00013455/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägbron över järnvägen sedd från söder med centrala Kiruna i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  13456
Direktlänk: /bild/00013456/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan söderut sedd från en obevakad plankorsning i höjd med den gamla omformarstationen.  10 år
ID-nummer:  13457
Direktlänk: /bild/00013457/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plankorsning.  10 år
ID-nummer:  13458
Direktlänk: /bild/00013458/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen som tidigare utgjorde en del av Nikkalouktavägen tjänar idag främst som skoterledspassage, vy söderut med Kirunavaara i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  13459
Direktlänk: /bild/00013459/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla omformarstationen strax öster om järnvägen sedd från nordväst.  10 år
ID-nummer:  13460
Direktlänk: /bild/00013460/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare en halv kilometer längre norrut fanns tidigare en järnvägsbro som dock fick ersättas av en bank för att järnvägstrafiken de sista åren skulle kunna säkerställas när riskområdet för sättningar utvidgas.  10 år
ID-nummer:  13461
Direktlänk: /bild/00013461/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid huvudsignalerna strax söder om södra bangårdsänden vid Kiruna C. Avståndet från dessa till driftplatsgränsen söder om den före detta anslutningen mot Tuolluvaara är omkring 1,5 kilometer.  10 år
ID-nummer:  13462
Direktlänk: /bild/00013462/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden vid Kiruna C sedd söderut.  10 år
ID-nummer:  13463
Direktlänk: /bild/00013463/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan snett nedanför viadukten för huvudinfarten till LKAB, här ligger dagens godsbangård och längre bort skymtar stationshuset i Kiruna.  10 år
ID-nummer:  13464
Direktlänk: /bild/00013464/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!