Personbangården

Kiruna C stängdes för trafik den 30 augusti 2013. Den direkta orsaken till stängningen var att Gruvvägens viadukt vid södra bangårdsänden behövde ersättas med en ny infart till LKAB, och att den behövde byggas över spåren strax norr om bangården. Persontrafiken flyttades till en tillfällig station vid Kiruna malmbangård och godshanteringen till den nya godsbangården vid driftplatsen Kirunavaara söder om gruvan.

Bilder och filmer (59)
Bild 1–50

Tisdag 10 september 2013

I norra bangårdsänden är spåren rivna för att ge plats för den nya infarten till LKAB. 5 år
ID-nummer:  16194
Direktlänk: /bild/00016194/
Fotodatum: den 10 september 2013
Publicerad: den 9 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett från bangårdens västra sida. 6 mån
ID-nummer:  27325
Direktlänk: /bild/00027325/
Fotodatum: den 10 september 2013
Publicerad: den 10 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet norr om stationshuset. 6 mån
ID-nummer:  27326
Direktlänk: /bild/00027326/
Fotodatum: den 10 september 2013
Publicerad: den 10 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst med stadshuset i bakgrunden till höger. 6 mån
ID-nummer:  27327
Direktlänk: /bild/00027327/
Fotodatum: den 10 september 2013
Publicerad: den 10 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från västra sidan av den bangård som nu är på väg att rivas. 6 mån
ID-nummer:  27328
Direktlänk: /bild/00027328/
Fotodatum: den 10 september 2013
Publicerad: den 10 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och järnvägshotellet sedda från sydväst. 6 mån
ID-nummer:  27329
Direktlänk: /bild/00027329/
Fotodatum: den 10 september 2013
Publicerad: den 10 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från västra sidan. 6 mån
ID-nummer:  27330
Direktlänk: /bild/00027330/
Fotodatum: den 10 september 2013
Publicerad: den 10 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 29 juni 2013

Del av stationshusets fasad mot spåren sedd från mellanplattformen. 4 år
ID-nummer:  19621
Direktlänk: /bild/00019621/
Fotodatum: den 29 juni 2013
Publicerad: den 8 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 27 juni 2007

Nattåg 93 gör uppehåll i Kiruna på kvällen. 1 år
ID-nummer:  23990
Direktlänk: /bild/00023990/
Fotodatum: den 27 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!