Personbangården

Kiruna C stängdes för trafik den 30 augusti 2013. Den direkta orsaken till stängningen var att Gruvvägens viadukt vid södra bangårdsänden behövde ersättas med en ny infart till LKAB, och att den behövde byggas över spåren strax norr om bangården. Persontrafiken flyttades till en tillfällig station vid Kiruna malmbangård och godshanteringen till den nya godsbangården vid driftplatsen Kirunavaara söder om gruvan.

Bilder och filmer (63)
Bild 1–50

Tisdag 10 september 2013

Den gamla infarten till personbangården från malmbangården är nu bruten och bangården därmed isolerad från omvärlden.  24 dgr
ID-nummer:  35989
Direktlänk: /bild/00035989/
Fotodatum: den 10 september 2013
Publicerad: den 10 september 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kiruna C, en station som nu saknar tågtrafik.  9 år
ID-nummer:  16195
Direktlänk: /bild/00016195/
Fotodatum: den 10 september 2013
Publicerad: den 9 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra bangårdsänden är spåren rivna för att ge plats för den nya infarten till LKAB.  9 år
ID-nummer:  16194
Direktlänk: /bild/00016194/
Fotodatum: den 10 september 2013
Publicerad: den 9 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett från bangårdens västra sida.  4 år
ID-nummer:  27325
Direktlänk: /bild/00027325/
Fotodatum: den 10 september 2013
Publicerad: den 10 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet norr om stationshuset.  4 år
ID-nummer:  27326
Direktlänk: /bild/00027326/
Fotodatum: den 10 september 2013
Publicerad: den 10 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst med stadshuset i bakgrunden till höger.  4 år
ID-nummer:  27327
Direktlänk: /bild/00027327/
Fotodatum: den 10 september 2013
Publicerad: den 10 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från västra sidan av den bangård som nu är på väg att rivas.  4 år
ID-nummer:  27328
Direktlänk: /bild/00027328/
Fotodatum: den 10 september 2013
Publicerad: den 10 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och järnvägshotellet sedda från sydväst.  4 år
ID-nummer:  27329
Direktlänk: /bild/00027329/
Fotodatum: den 10 september 2013
Publicerad: den 10 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från västra sidan.  4 år
ID-nummer:  27330
Direktlänk: /bild/00027330/
Fotodatum: den 10 september 2013
Publicerad: den 10 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 1 juli 2013

Stationshuset sett från gatusidan.  2 år
ID-nummer:  34270
Direktlänk: /bild/00034270/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 1 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Del av stationshuset med järnvägshotellet i bakgrunden.  2 år
ID-nummer:  34271
Direktlänk: /bild/00034271/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 1 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 29 juni 2013

Del av stationshusets fasad mot spåren sedd från mellanplattformen.  8 år
ID-nummer:  19621
Direktlänk: /bild/00019621/
Fotodatum: den 29 juni 2013
Publicerad: den 8 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 27 juni 2007

Nattåg 93 gör uppehåll i Kiruna på kvällen.  5 år
ID-nummer:  23990
Direktlänk: /bild/00023990/
Fotodatum: den 27 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!