Personbangården

Kiruna C stängdes för trafik den 30 augusti 2013. Den direkta orsaken till stängningen var att Gruvvägens viadukt vid södra bangårdsänden behövde ersättas med en ny infart till LKAB, och att den behövde byggas över spåren strax norr om bangården. Persontrafiken flyttades till en tillfällig station vid Kiruna malmbangård och godshanteringen till den nya godsbangården vid driftplatsen Kirunavaara söder om gruvan.

Bilder och filmer (63)

Söndag 26 augusti 2018

Stationsområdet sett från den gamla infarten från väg E10, platsen där stationshuset och järnvägshotellet gapar tom.  5 år
ID-nummer:  23965
Direktlänk: /bild/00023965/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen där järnvägshotellet och stationshuset stod sedd från norr.  5 år
ID-nummer:  23966
Direktlänk: /bild/00023966/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppgrävda stolpfundament.  5 år
ID-nummer:  23967
Direktlänk: /bild/00023967/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen norrut nära platsen där järnvägshotellet stod.  5 år
ID-nummer:  23968
Direktlänk: /bild/00023968/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avspärrningen längs den gamla plattformskanten utanför hotell- och stationsbyggnaderna som sattes upp inför rivningen av dessa står ännu kvar där, men omringar inte längre hela området.  5 år
ID-nummer:  23969
Direktlänk: /bild/00023969/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från den gamla mellanplattformen mot stationshusets tidigare plats, i bakgrunden syns stadshuset som numera saknar sitt klocktorn.  5 år
ID-nummer:  23970
Direktlänk: /bild/00023970/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rester från en svunnen tid staplas på högar i området.  5 år
ID-nummer:  23971
Direktlänk: /bild/00023971/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets plats gapar tom där bakom staketet.  5 år
ID-nummer:  23972
Direktlänk: /bild/00023972/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra änden av de gamla plattformarna lagras rivningsmassor på hög.  5 år
ID-nummer:  23973
Direktlänk: /bild/00023973/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut över området från mellanplattformens södra ände.  5 år
ID-nummer:  23974
Direktlänk: /bild/00023974/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stor tegelhög som lär vara resterna av stationshuset. I bakgrunden syns stadshuset som snart också förvandlas till en tegelhög.  5 år
ID-nummer:  23975
Direktlänk: /bild/00023975/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även från södra delen av plattformarna gapar området på andra sidan det gamla spårområdet tomt.  5 år
ID-nummer:  23976
Direktlänk: /bild/00023976/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och järnvägshotellet är borta, i stället ges nu god utsikt mot Luossavaara.  5 år
ID-nummer:  23977
Direktlänk: /bild/00023977/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla plattformsövergången kan anas i höjd med asfalthögen.  5 år
ID-nummer:  23978
Direktlänk: /bild/00023978/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra delen av plattformen mellan gamla spår 2 och spår 3.  5 år
ID-nummer:  23979
Direktlänk: /bild/00023979/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området sett från norr med stadshuset i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  23980
Direktlänk: /bild/00023980/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra bangårdsänden där spåren fortsatte mot malmbangården.  5 år
ID-nummer:  23981
Direktlänk: /bild/00023981/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den tidigare norra plattformsänden, till vänster byggs en ny gång- och cykelväg.  5 år
ID-nummer:  23982
Direktlänk: /bild/00023982/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen och den västra delen av bangården bland en del uppväxande sly.  5 år
ID-nummer:  23983
Direktlänk: /bild/00023983/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd söderut, till vänster skymtar den norra delen av den gamla stamplattformen.  5 år
ID-nummer:  23984
Direktlänk: /bild/00023984/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla bangårdsområdet sett från norr.  5 år
ID-nummer:  23985
Direktlänk: /bild/00023985/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsstationen har flyttat och stadshuset är på väg att lämna sin kulle, allt medan rallarrosorna växer upp vid den gamla plattformskanten.  5 år
ID-nummer:  23986
Direktlänk: /bild/00023986/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdsområdet sett från söder, närmast låg den gamla godsbangården.  5 år
ID-nummer:  23987
Direktlänk: /bild/00023987/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsbangårdens spår och lastkajer låg hitom högarna med rivningsmassor, plattformarna och stationshuset bortom dessa.  5 år
ID-nummer:  23988
Direktlänk: /bild/00023988/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägbanken där den stora viadukten över bangården tog mark ligger kvar, här sedd bakom en hög med andra jordmassor som lagts upp på bangården.  5 år
ID-nummer:  23989
Direktlänk: /bild/00023989/
Fotodatum: den 26 augusti 2018
Publicerad: den 27 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 17 april 2017

Området kring stationsbyggnaderna är nu inhägnat och avspärrat.  7 år
ID-nummer:  21845
Direktlänk: /bild/00021845/
Fotodatum: den 17 april 2017
Publicerad: den 17 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett från nordväst.  7 år
ID-nummer:  21846
Direktlänk: /bild/00021846/
Fotodatum: den 17 april 2017
Publicerad: den 17 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett från söder.  7 år
ID-nummer:  21847
Direktlänk: /bild/00021847/
Fotodatum: den 17 april 2017
Publicerad: den 17 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet och stationshuset.  7 år
ID-nummer:  21848
Direktlänk: /bild/00021848/
Fotodatum: den 17 april 2017
Publicerad: den 17 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  7 år
ID-nummer:  21849
Direktlänk: /bild/00021849/
Fotodatum: den 17 april 2017
Publicerad: den 17 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60