Kaitumälven

Kaitumälven rinner upp i de tre stora fjällsjöarna Övre, Mellersta och Nedre Kaitumsjön bland de höga fjällen mellan Stora Sjöfallet och Kebnekaise och är ett biflöde till kalixälven som den rinner samman med vid Lappeasuando nära vägen mellan Gällivare och Kiruna. Malmbanan korsar älven vid den lilla byn Kaitum på linjen mellan Fjällåsen och Lappberg strax söder om hållplatsen Kaitum och gör det sedan början av 1980-talet på en trespannsbro av betong. Den byggdes på västra sidan av den ursprungliga stålbron med tre stående parabelfackverksspann som ännu ligger kvar oanvänd.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (18)

Lördag 25 juni 2022

Malmbanans gamla bro över Kaitumälven sedd från norra landfästet.  1 år
ID-nummer:  35545
Direktlänk: /bild/00035545/
Fotodatum: den 25 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda broarna över älven sedda från den gamla brons norra landfäste.  1 år
ID-nummer:  35546
Direktlänk: /bild/00035546/
Fotodatum: den 25 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bropassagen över Kaitumälven i midsommartid när ängarna fylls av smörbollar.  1 år
ID-nummer:  35547
Direktlänk: /bild/00035547/
Fotodatum: den 25 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbroarna över Kaitumälven sedda från norra stranden öster om järnvägen.  1 år
ID-nummer:  35548
Direktlänk: /bild/00035548/
Fotodatum: den 25 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 12 juni 2019

Broarna över den till brädden fyllda Kaitumälven sedda från öster från norra stranden.  4 år
ID-nummer:  26722
Direktlänk: /bild/00026722/
Fotodatum: den 12 juni 2019
Publicerad: den 14 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av de två sydligaste spannen.  4 år
ID-nummer:  26723
Direktlänk: /bild/00026723/
Fotodatum: den 12 juni 2019
Publicerad: den 14 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Broarna sedda från nordost.  4 år
ID-nummer:  26724
Direktlänk: /bild/00026724/
Fotodatum: den 12 juni 2019
Publicerad: den 14 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron sedd från norra landfästet.  4 år
ID-nummer:  26725
Direktlänk: /bild/00026725/
Fotodatum: den 12 juni 2019
Publicerad: den 14 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fackverksbrons östra sida i detalj.  4 år
ID-nummer:  26726
Direktlänk: /bild/00026726/
Fotodatum: den 12 juni 2019
Publicerad: den 14 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Broplatsen sedd från södra sidan av älven.  4 år
ID-nummer:  27136
Direktlänk: /bild/00027136/
Fotodatum: den 12 juni 2019
Publicerad: den 4 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron väster om den gamla.  4 år
ID-nummer:  27137
Direktlänk: /bild/00027137/
Fotodatum: den 12 juni 2019
Publicerad: den 4 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 20 juni 2015

Malmbanans passage över Kaitumälven sedd från norr, gamla bron till vänster och nya till höger.  5 år
ID-nummer:  23516
Direktlänk: /bild/00023516/
Fotodatum: den 20 juni 2015
Publicerad: den 20 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nuvarande bron över älven är en betongbro i tre spann.  5 år
ID-nummer:  23517
Direktlänk: /bild/00023517/
Fotodatum: den 20 juni 2015
Publicerad: den 20 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron sedd från norra stranden med den nya bron i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  23515
Direktlänk: /bild/00023515/
Fotodatum: den 20 juni 2015
Publicerad: den 19 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 21 juni 2014

Den gamla bron får inte längre beträdas.  9 år
ID-nummer:  18003
Direktlänk: /bild/00018003/
Fotodatum: den 21 juni 2014
Publicerad: den 22 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla och den nya bron sida vid sida, vy från norra älvstranden.  9 år
ID-nummer:  18004
Direktlänk: /bild/00018004/
Fotodatum: den 21 juni 2014
Publicerad: den 22 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron sedd från norra landfästet.  9 år
ID-nummer:  18005
Direktlänk: /bild/00018005/
Fotodatum: den 21 juni 2014
Publicerad: den 22 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron sedd på lite större avstånd men fortsatt från älvens norra strand.  9 år
ID-nummer:  18006
Direktlänk: /bild/00018006/
Fotodatum: den 21 juni 2014
Publicerad: den 22 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)