Fjällåsen (Fjå)

Driftplatsen Fjällåsen ligger vid västra änden av vägen genom Kaitumälvens dalgång från Skaulo via Killinge, några kilometer söder om järnvägens bro över älven. Bangården ligger i nord-sydlig riktning och har två huvudspår med normalhuvudspåret på västra sidan. Vid det avvikande huvudspåret finns en kort plattform mitt framför stationshuset som idag är privatbostad. Norr om plattformen finns också ett kort sidospår med växlar och spårspärrar i båda ändarna. Här finns också en enklare obevakad plankorsning över bangården för den körväg och stig som ansluter från väster. I Fjällåsen stannar ett tåg i vardera riktningen per dag för resandeutbyte,

Geografisk översikt
Bilder och filmer (7)

Lördag 19 augusti 2017

Stationshuset sett från sydväst.  5 år
ID-nummer:  22568
Direktlänk: /bild/00022568/
Fotodatum: den 19 augusti 2017
Publicerad: den 7 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  5 år
ID-nummer:  22569
Direktlänk: /bild/00022569/
Fotodatum: den 19 augusti 2017
Publicerad: den 7 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjällåsens station sedd från söder.  5 år
ID-nummer:  22567
Direktlänk: /bild/00022567/
Fotodatum: den 19 augusti 2017
Publicerad: den 6 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lilla plattformen vid det avvikande huvudspåret, här sedd från norr.  5 år
ID-nummer:  22570
Direktlänk: /bild/00022570/
Fotodatum: den 19 augusti 2017
Publicerad: den 7 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från norra änden av plattformen med det korta sidospåret till höger.  5 år
ID-nummer:  22571
Direktlänk: /bild/00022571/
Fotodatum: den 19 augusti 2017
Publicerad: den 7 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och plattformen, vy söderut.  5 år
ID-nummer:  22572
Direktlänk: /bild/00022572/
Fotodatum: den 19 augusti 2017
Publicerad: den 7 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsbryggorna som finns vid sidospåret är av en gammal ovanlig typ.  5 år
ID-nummer:  22573
Direktlänk: /bild/00022573/
Fotodatum: den 19 augusti 2017
Publicerad: den 7 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)