Koskullskulle (Kos)

Koskullskulle utgör änddriftplats på den korta sidobanan från Gällivare fram till LKAB:s gruva i Malmberget. Malmtågen utgår dock från den stora bangården i Vitåfors inne på LKAB:s industriområde där all lastning och växling sker. Den gamla bangården i Koskullskulle är därför reducerad till ett enda spår. Stationshuset som stod på bangårdens östra sida är flyttat till järnvägsmuseet i Karlsvik utanför Luleå.

Bilder och filmer (13)

Onsdag 5 oktober 2016

Senhöst i Koskullskulle. 10 mån
ID-nummer:  23471
Direktlänk: /bild/00023471/
Fotodatum: den 5 oktober 2016
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 16 juli 2014

Utfarten mot Gällivare sedd från plankorsningen. 10 mån
ID-nummer:  23466
Direktlänk: /bild/00023466/
Fotodatum: den 16 juli 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret över den gamla bangården sett söderut i höjd med stationshusets tidigare plats. 10 mån
ID-nummer:  23467
Direktlänk: /bild/00023467/
Fotodatum: den 16 juli 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrut från samma plats följer strax gränsen till LKAB:s industriområde. 10 mån
ID-nummer:  23468
Direktlänk: /bild/00023468/
Fotodatum: den 16 juli 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla nu spårsanerade bangården fortsätter även innanför staketet och spåret går vidare mot Vitåfors bangård bortom nästa kurva. 10 mån
ID-nummer:  23469
Direktlänk: /bild/00023469/
Fotodatum: den 16 juli 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Koskullskulle gamla bangård sedd söderut, stationshuset stod till vänster i bild. 10 mån
ID-nummer:  23470
Direktlänk: /bild/00023470/
Fotodatum: den 16 juli 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 24 juni 2014

Vy söderut på den gamla bangården i Koskullskulle. 10 mån
ID-nummer:  23472
Direktlänk: /bild/00023472/
Fotodatum: den 24 juni 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från ginden mot LKAB:s industriområde. 10 mån
ID-nummer:  23473
Direktlänk: /bild/00023473/
Fotodatum: den 24 juni 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 25 juli 2012

Vy norrut från plankorsningen i driftplatsens södra del. 10 mån
ID-nummer:  17350
Direktlänk: /bild/00017350/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen. 10 mån
ID-nummer:  17351
Direktlänk: /bild/00017351/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plankorsningen finns bebyggelse på den gamla bangårdens västra sida, närmast till vänster skymtar det gamla hus 9A. 10 mån
ID-nummer:  23476
Direktlänk: /bild/00023476/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Koskullskulle har bara ett spår kvar på den gamla bangården, men ändå finns en mellansignal före plankorsningen. 10 mån
ID-nummer:  17352
Direktlänk: /bild/00017352/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det enda kvarvarande spåret fortsätter norrut in på LKAB:s industriområde. 10 mån
ID-nummer:  17353
Direktlänk: /bild/00017353/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)