Koskullskulle (Kos)

Koskullskulle utgör änddriftplats på den korta sidobanan från Gällivare fram till LKAB:s gruva i Malmberget. Malmtågen utgår dock från den stora bangården i Vitåfors inne på LKAB:s industriområde där all lastning och växling sker. Den gamla bangården i Koskullskulle är därför reducerad till ett enda spår. Stationshuset som stod på bangårdens östra sida är flyttat till järnvägsmuseet i Karlsvik utanför Luleå.

Bilder och filmer (16)

Fredag 31 januari 2020

Den gamla bangården i Koskullskulle under ett tjockt snötäcke, förutom det kvarvarande elektrifierade spåret.  2 år
ID-nummer:  35202
Direktlänk: /bild/00035202/
Fotodatum: den 31 januari 2020
Publicerad: den 31 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från plankorsningen i södra änden.  2 år
ID-nummer:  35203
Direktlänk: /bild/00035203/
Fotodatum: den 31 januari 2020
Publicerad: den 31 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Gällivare sedd från plankorsningen.  2 år
ID-nummer:  35204
Direktlänk: /bild/00035204/
Fotodatum: den 31 januari 2020
Publicerad: den 31 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 5 oktober 2016

Senhöst i Koskullskulle.  6 år
ID-nummer:  23471
Direktlänk: /bild/00023471/
Fotodatum: den 5 oktober 2016
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 16 juli 2014

Utfarten mot Gällivare sedd från plankorsningen.  6 år
ID-nummer:  23466
Direktlänk: /bild/00023466/
Fotodatum: den 16 juli 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret över den gamla bangården sett söderut i höjd med stationshusets tidigare plats.  6 år
ID-nummer:  23467
Direktlänk: /bild/00023467/
Fotodatum: den 16 juli 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrut från samma plats följer strax gränsen till LKAB:s industriområde.  6 år
ID-nummer:  23468
Direktlänk: /bild/00023468/
Fotodatum: den 16 juli 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla nu spårsanerade bangården fortsätter även innanför staketet och spåret går vidare mot Vitåfors bangård bortom nästa kurva.  6 år
ID-nummer:  23469
Direktlänk: /bild/00023469/
Fotodatum: den 16 juli 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Koskullskulle gamla bangård sedd söderut, stationshuset stod till vänster i bild.  6 år
ID-nummer:  23470
Direktlänk: /bild/00023470/
Fotodatum: den 16 juli 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 24 juni 2014

Vy söderut på den gamla bangården i Koskullskulle.  6 år
ID-nummer:  23472
Direktlänk: /bild/00023472/
Fotodatum: den 24 juni 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från ginden mot LKAB:s industriområde.  6 år
ID-nummer:  23473
Direktlänk: /bild/00023473/
Fotodatum: den 24 juni 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 25 juli 2012

Vy norrut från plankorsningen i driftplatsens södra del.  6 år
ID-nummer:  17350
Direktlänk: /bild/00017350/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen.  6 år
ID-nummer:  17351
Direktlänk: /bild/00017351/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plankorsningen finns bebyggelse på den gamla bangårdens västra sida, närmast till vänster skymtar det gamla hus 9A.  6 år
ID-nummer:  23476
Direktlänk: /bild/00023476/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Koskullskulle har bara ett spår kvar på den gamla bangården, men ändå finns en mellansignal före plankorsningen.  6 år
ID-nummer:  17352
Direktlänk: /bild/00017352/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det enda kvarvarande spåret fortsätter norrut in på LKAB:s industriområde.  6 år
ID-nummer:  17353
Direktlänk: /bild/00017353/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (7)