Gällivare–Koskullskulle

Linjen Gällivare–Koskullskulle är 6 kilometer lång och saknar mellanblocksignaler. Den utgår från nordöstra spetsen av triangelspåret inom Gällivare driftplats och fortsätter i nordostlig riktning först på bro över den gamla huvudvägen mellan Gällivare och Malmberget, idag Sommarvägen, och därefter under den nya leden mellan de båda orterna, Malmbergsleden. Banan går sedan österut i skogen söder om den östra delen av Malmberget och rundar sedan den höjd bebyggelsen ligger på och fortsätter norrut på dess östra sida fram mot Koskullskulle. I södra änden av den långa infartskurvan passerar banan under Mellanvägen som tidvis har följt spåret på nära håll på norra sidan. Linjen har huvudsakligen medlut i riktning mot Koskullskulle då den senare driftplatsen är belägen närmare 30 meter lägre än bangården i Gällivare.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (23)

Lördag 30 juli 2022

Den nya bron har gjutits och en första föraning om resultatet ges när gjutformen nu rivs.  1 år
ID-nummer:  35418
Direktlänk: /bild/00035418/
Fotodatum: den 30 juli 2022
Publicerad: den 30 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 25 juni 2022

Arbetena med den nya bron över Sommarvägen sedda från sydväst på kvällen.  1 år
ID-nummer:  35416
Direktlänk: /bild/00035416/
Fotodatum: den 25 juni 2022
Publicerad: den 30 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron byggs söder om den gamla och kommer sedan att lanseras in på sin plats under ett trafikstopp då även den gamla bron rivs.  1 år
ID-nummer:  35417
Direktlänk: /bild/00035417/
Fotodatum: den 25 juni 2022
Publicerad: den 30 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 24 juni 2022

Gjutformen för den nya bron över Sommarvägen byggs söder om den befintliga bron.  1 år
ID-nummer:  35414
Direktlänk: /bild/00035414/
Fotodatum: den 24 juni 2022
Publicerad: den 30 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Formsättning och armering av den nya bron, här sedd från söder.  1 år
ID-nummer:  35415
Direktlänk: /bild/00035415/
Fotodatum: den 24 juni 2022
Publicerad: den 30 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 april 2022

Järnvägsbron över Sommarvägen strax utanför infarten till Gällivare vid triangelspåret, här sedd från söder.  1 år
ID-nummer:  35403
Direktlänk: /bild/00035403/
Fotodatum: den 22 april 2022
Publicerad: den 30 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från söder, utrymmet för biltrafik känns ofta lite trångt under bron men har man inte möte kan ju hela utrymmet utnyttjas.  1 år
ID-nummer:  35404
Direktlänk: /bild/00035404/
Fotodatum: den 22 april 2022
Publicerad: den 30 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trafik under järnvägsbron från söder.  1 år
ID-nummer:  35405
Direktlänk: /bild/00035405/
Fotodatum: den 22 april 2022
Publicerad: den 30 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från söder med sina mindre portar på vardera sidan om huvudspannet över vägbanan.  1 år
ID-nummer:  35406
Direktlänk: /bild/00035406/
Fotodatum: den 22 april 2022
Publicerad: den 30 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från söder från gång- och cykelvägen som går på västra sidan av Sommarvägen.  1 år
ID-nummer:  35407
Direktlänk: /bild/00035407/
Fotodatum: den 22 april 2022
Publicerad: den 30 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av järnvägsbron över Sommarvägen sedd från söder.  1 år
ID-nummer:  35408
Direktlänk: /bild/00035408/
Fotodatum: den 22 april 2022
Publicerad: den 30 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från nordväst från gång- och cykelbanan.  1 år
ID-nummer:  35409
Direktlänk: /bild/00035409/
Fotodatum: den 22 april 2022
Publicerad: den 30 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ibland blir det trångt under bron, speciellt när smältvattenpölar på vägbanan också ska pareras.  1 år
ID-nummer:  35410
Direktlänk: /bild/00035410/
Fotodatum: den 22 april 2022
Publicerad: den 30 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Sommarvägen sedd från norr.  1 år
ID-nummer:  35411
Direktlänk: /bild/00035411/
Fotodatum: den 22 april 2022
Publicerad: den 30 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Biltrafik på Sommarvägen under den gamla järnvägsbron som snart ska ersättas med en ny.  1 år
ID-nummer:  35412
Direktlänk: /bild/00035412/
Fotodatum: den 22 april 2022
Publicerad: den 30 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den låga och smala passagen under järnvägen åtgärdas under sommaren 2022 och vägen skulle snart komma att stängas av för all trafik under några månader.  1 år
ID-nummer:  35413
Direktlänk: /bild/00035413/
Fotodatum: den 22 april 2022
Publicerad: den 30 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 2 juni 2014

Bron över Sommarvägen strax nordost om driftplatsgränsen i Gällivare sedd från söder.  5 år
ID-nummer:  23461
Direktlänk: /bild/00023461/
Fotodatum: den 2 juni 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma bro sedd på närmare håll.  5 år
ID-nummer:  23462
Direktlänk: /bild/00023462/
Fotodatum: den 2 juni 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kort bro över ett mindre vattendrag mitt på linjen merutnyttjas för skidspår och skoterled vintertid och gångväg och motionsspår sommartid.  5 år
ID-nummer:  23463
Direktlänk: /bild/00023463/
Fotodatum: den 2 juni 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Gällivare strax öster om den lilla bron.  5 år
ID-nummer:  23464
Direktlänk: /bild/00023464/
Fotodatum: den 2 juni 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Koskullskulle från samma plats.  5 år
ID-nummer:  23465
Direktlänk: /bild/00023465/
Fotodatum: den 2 juni 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 25 juli 2012

Vy mot sydväst från Mellanvägen på bron över järnvägen strax söder om Koskullskulle.  5 år
ID-nummer:  23474
Direktlänk: /bild/00023474/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åt andra hållet påbörjas den långa infartskurvan mot Koskullskulle.  5 år
ID-nummer:  23475
Direktlänk: /bild/00023475/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)