Gällivare–Koskullskulle

Linjen Gällivare–Koskullskulle är 6 kilometer lång och saknar mellanblocksignaler. Den utgår från nordöstra spetsen av triangelspåret inom Gällivare driftplats och fortsätter i nordostlig riktning först på bro över den gamla huvudvägen mellan Gällivare och Malmberget, idag Sommarvägen, och därefter under den nya leden mellan de båda orterna, Malmbergsleden. Banan går sedan österut i skogen söder om den östra delen av Malmberget och rundar sedan den höjd bebyggelsen ligger på och fortsätter norrut på dess östra sida fram mot Koskullskulle. I södra änden av den långa infartskurvan passerar banan under Mellanvägen som tidvis har följt spåret på nära håll på norra sidan. Linjen har huvudsakligen medlut i riktning mot Koskullskulle då den senare driftplatsen är belägen närmare 30 meter lägre än bangården i Gällivare.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (7)

Måndag 2 juni 2014

Bron över Sommarvägen strax nordost om driftplatsgränsen i Gällivare sedd från söder. 1 år
ID-nummer:  23461
Direktlänk: /bild/00023461/
Fotodatum: den 2 juni 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma bro sedd på närmare håll. 1 år
ID-nummer:  23462
Direktlänk: /bild/00023462/
Fotodatum: den 2 juni 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kort bro över ett mindre vattendrag mitt på linjen merutnyttjas för skidspår och skoterled vintertid och gångväg och motionsspår sommartid. 1 år
ID-nummer:  23463
Direktlänk: /bild/00023463/
Fotodatum: den 2 juni 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Gällivare strax öster om den lilla bron. 1 år
ID-nummer:  23464
Direktlänk: /bild/00023464/
Fotodatum: den 2 juni 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Koskullskulle från samma plats. 1 år
ID-nummer:  23465
Direktlänk: /bild/00023465/
Fotodatum: den 2 juni 2014
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 25 juli 2012

Vy mot sydväst från Mellanvägen på bron över järnvägen strax söder om Koskullskulle. 1 år
ID-nummer:  23474
Direktlänk: /bild/00023474/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åt andra hållet påbörjas den långa infartskurvan mot Koskullskulle. 1 år
ID-nummer:  23475
Direktlänk: /bild/00023475/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 12 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!