UL 183

Upplagsplatsen UL 183, en reservanläggning för järnvägens eldrift, låg vid södra infarten till Gällivare mellan Malmbanan och berget Repisvaara. Banvallen som närmast Malmbanan har kvar sitt spår kan ses vika av strax efter försignalen till Gällivare och den leder in till en öppen plats i skogen där anläggningen uppfördes i mitten av 1940-talet. Betongbyggnaden på platsen i vilken två omformarvagnar och en ställverksvagn kunde placeras under tak och en transformatorvagn ges splitterskydd är numera riven.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (15)

Tisdag 21 oktober 2014

Spåret in till upplagsplatsen viker av från Malmbanan strax efter försignalen till Gällivare.  9 år
ID-nummer:  18710
Direktlänk: /bild/00018710/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåranslutningen sedd från Malmbanans sydvästra sida, någon växel finns naturligtvis inte kvar.  9 år
ID-nummer:  18711
Direktlänk: /bild/00018711/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya viltstängsel som satts upp kan öppnas vid spåret, men nog har åtminstone stolpen till höger satts lite för nära rälen för att medge infart för spårfordon!  9 år
ID-nummer:  18712
Direktlänk: /bild/00018712/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret sett västerut vid viltstängslet.  9 år
ID-nummer:  18713
Direktlänk: /bild/00018713/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bara en kort bit in i skogen tar rälsen slut.  9 år
ID-nummer:  18714
Direktlänk: /bild/00018714/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy ut mot Malmbanan från samma plats som ovan.  9 år
ID-nummer:  18715
Direktlänk: /bild/00018715/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårets nuvarande slut, Malmbanan skymtar i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  18716
Direktlänk: /bild/00018716/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En väg till en fastighet som tidigare korsade såväl Malmbanan som spåret till upplagsplatsen använder nu istället den gamla banvallen på en kortare sträcka. Här vy mot Malmbanan, spåret börjar längre fram i kurvan.  9 år
ID-nummer:  18717
Direktlänk: /bild/00018717/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning där vägen åter lämnar den gamla banvallen.  9 år
ID-nummer:  18718
Direktlänk: /bild/00018718/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här är banvallen övergiven och slybevuxen, vägen skymtar längst bort i bild.  9 år
ID-nummer:  18719
Direktlänk: /bild/00018719/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Själva upplagsplatsen med sin betongbyggnad låg på denna öppna plats i skogen, vy västerut.  9 år
ID-nummer:  18720
Direktlänk: /bild/00018720/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats med den anslutande banvallen.  9 år
ID-nummer:  18721
Direktlänk: /bild/00018721/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra änden av den öppna platsen.  9 år
ID-nummer:  18722
Direktlänk: /bild/00018722/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från den västra änden.  9 år
ID-nummer:  18723
Direktlänk: /bild/00018723/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I omgivningen finns rester av ett staket som omslutit platsen när den var i drift.  9 år
ID-nummer:  18724
Direktlänk: /bild/00018724/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!