Nattavaara (Ntv)

Nattavaara station öppnades 1890 vid platsen där Malmbanan, då ännu engelskägda Sverige–Norges järnväg, korsar Råne älv. Den ursprungliga byn ligger omkring fem kilometer längre österut och går idag under namnet Nattavaara by. Vid bangården och längs vägen österut mot byn växte ett stationssamhälle upp. Bebyggelsen ligger huvudsakligen på västra sidan av bangården som i sin tur ligger i nordsydlig riktning, men bebyggelse finns också på östra sidan intill plankorsningen vid södra bangårdsänden. Landsvägen mot Nattavaara by och Gällivare korsar järnvägen i en plankorsning vid norra bnagårdsänden och strax norr om den finns järnvägsbron över Råne älv.

Nattavaara har haft hela tre stationshus och alla tre har brunnit, det första 1922, det andra 1960 och det tredje 1977. Idag finns här en liten stationsbyggnad som inrymmer en enkel väntsal, den ligger intill teknikhuset på bangårdens västra sida. Bangården har tre huvudspår med normalhuvudspåret som plattformsspår på västra sidan, dessutom finns ett sidospår på östra sidan. På bangårdens östra sida finns också ett terminalspår för timmerlastning, detta är anslutet till detta ostligaste avvikande huvudspåret nära södra bangårdsänden. På västra sidan anslöt tidigare ett nästan två kilometer långt grusgropsspår till bangården, banvallen finns kvar och även delar av spåret ligger kvar.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (24)

Söndag 13 september 2015

Den lilla stationsbyggnaden i Nattavaara sedd från spårsidan.  8 år
ID-nummer:  19638
Direktlänk: /bild/00019638/
Fotodatum: den 13 september 2015
Publicerad: den 14 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plattformen.  8 år
ID-nummer:  19639
Direktlänk: /bild/00019639/
Fotodatum: den 13 september 2015
Publicerad: den 14 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plattformen.  8 år
ID-nummer:  19640
Direktlänk: /bild/00019640/
Fotodatum: den 13 september 2015
Publicerad: den 14 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen, stationsbyggnaden, teknikhuset och en fungerande plåtstins, vy norrut.  8 år
ID-nummer:  19641
Direktlänk: /bild/00019641/
Fotodatum: den 13 september 2015
Publicerad: den 14 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plåtstinsen på stolpe 11.  8 år
ID-nummer:  19642
Direktlänk: /bild/00019642/
Fotodatum: den 13 september 2015
Publicerad: den 14 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den klassiska instruktionsskylten.  8 år
ID-nummer:  19643
Direktlänk: /bild/00019643/
Fotodatum: den 13 september 2015
Publicerad: den 14 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plåtstins i Nattavaara.  8 år
ID-nummer:  19644
Direktlänk: /bild/00019644/
Fotodatum: den 13 september 2015
Publicerad: den 14 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 16 mars 2014

Nattavaara station en vintereftermiddag, vy norrut.  10 år
ID-nummer:  17203
Direktlänk: /bild/00017203/
Fotodatum: den 16 mars 2014
Publicerad: den 22 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Information som bör ses över, det var länge sedan den stämde.  10 år
ID-nummer:  17204
Direktlänk: /bild/00017204/
Fotodatum: den 16 mars 2014
Publicerad: den 22 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattavaara har relativt goda tågförbindelser, även en söndagseftermiddag.  10 år
ID-nummer:  17205
Direktlänk: /bild/00017205/
Fotodatum: den 16 mars 2014
Publicerad: den 22 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 26 september 2013

Plankorsningen med Rallarevägen vid södra bangårdsänden sedd från väster.  10 år
ID-nummer:  16472
Direktlänk: /bild/00016472/
Fotodatum: den 26 september 2013
Publicerad: den 12 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen mot den sydligaste växeln och utfarten söderut mot Koskivaara.  10 år
ID-nummer:  16473
Direktlänk: /bild/00016473/
Fotodatum: den 26 september 2013
Publicerad: den 12 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plankorsningen med Rallarevägen.  10 år
ID-nummer:  16474
Direktlänk: /bild/00016474/
Fotodatum: den 26 september 2013
Publicerad: den 12 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nuvarande lilla stationsbyggnad i Nattavaara sedd från sydost med teknikhuset i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  16475
Direktlänk: /bild/00016475/
Fotodatum: den 26 september 2013
Publicerad: den 12 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, plattformen och bangården, vy söderut.  10 år
ID-nummer:  16476
Direktlänk: /bild/00016476/
Fotodatum: den 26 september 2013
Publicerad: den 12 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset med stationshuset i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  16477
Direktlänk: /bild/00016477/
Fotodatum: den 26 september 2013
Publicerad: den 12 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen i öster.  10 år
ID-nummer:  16478
Direktlänk: /bild/00016478/
Fotodatum: den 26 september 2013
Publicerad: den 12 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plattformen vid stationshuset.  10 år
ID-nummer:  16479
Direktlänk: /bild/00016479/
Fotodatum: den 26 september 2013
Publicerad: den 12 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norr.  10 år
ID-nummer:  16480
Direktlänk: /bild/00016480/
Fotodatum: den 26 september 2013
Publicerad: den 12 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen vid norra bangårdsänden sedd från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  16481
Direktlänk: /bild/00016481/
Fotodatum: den 26 september 2013
Publicerad: den 12 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen vid norra änden, här orienteras även om plankorsningen vid södra bangårdsänden.  10 år
ID-nummer:  16482
Direktlänk: /bild/00016482/
Fotodatum: den 26 september 2013
Publicerad: den 12 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart norr om bangården korsar järnvägen Råne älv.  10 år
ID-nummer:  16483
Direktlänk: /bild/00016483/
Fotodatum: den 26 september 2013
Publicerad: den 12 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre spåren vid norra bangårdsänden, plankorsningen ligger mellan korsning och växeltungorna i den nordligaste växeln.  10 år
ID-nummer:  16484
Direktlänk: /bild/00016484/
Fotodatum: den 26 september 2013
Publicerad: den 12 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Råne älv sedd från landsvägen vid plankorsningen.  10 år
ID-nummer:  16485
Direktlänk: /bild/00016485/
Fotodatum: den 26 september 2013
Publicerad: den 12 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (17)