Lakaträsk (Lkä)

Lakaträsk är en driftplats och ett stationssamhälle som ligger vid Malmbanan mellan Boden och Murjek. Byn ligger också vid den så kallade Edeforsvägen, en väg genom avfolkningsbygder som sträcker sig från Edefors vid Luleälven till Lansjärv vid landsvägen mellan Överkalix och Gällivare. Vägen korsar järnvägen i en plankorsning vid bangårdens norra ände.

Åren 2013–2014 byggdes bangården i Lakaträsk om och förlängdes så att långa malmtåg kan mötas. Det flyttade den södra bangårdsänden söderut och den norra något norrut.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (24)

Tisdag 17 april 2018

Lakaträsk stationshus sett från sydost.  6 år
ID-nummer:  22912
Direktlänk: /bild/00022912/
Fotodatum: den 17 april 2018
Publicerad: den 17 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 26 maj 2015

En äldre men välbehållen namnskylt vid bangården i Lakaträsk.  8 år
ID-nummer:  20136
Direktlänk: /bild/00020136/
Fotodatum: den 26 maj 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 14 april 2015

Södra bangårdsänden med de nya EasySwitch-växlarma sedd från ett tåg på väg in på bangården. Växeln ligger åter åt sidan efter många månader med endast normalhuvudspåret i drift.  8 år
ID-nummer:  20130
Direktlänk: /bild/00020130/
Fotodatum: den 14 april 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder. Den tidigare bangårdsänden låg i södra änden av raklinjen, vilket kan anas med ledning av de äldre kontaktledningsstolparna.  8 år
ID-nummer:  20131
Direktlänk: /bild/00020131/
Fotodatum: den 14 april 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från tåget på det ena avvikande huvudspåret med normalhuvudspåret närmast.  8 år
ID-nummer:  20132
Direktlänk: /bild/00020132/
Fotodatum: den 14 april 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En något sliten namnskylt på stationshuset.  8 år
ID-nummer:  20133
Direktlänk: /bild/00020133/
Fotodatum: den 14 april 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignaler i norra bangårdsänden, det mötande tåget är på väg in norrifrån.  8 år
ID-nummer:  20134
Direktlänk: /bild/00020134/
Fotodatum: den 14 april 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordligaste växeln ligger omedelbart norr om plankorsningen vid norra bangårdsänden.  8 år
ID-nummer:  20135
Direktlänk: /bild/00020135/
Fotodatum: den 14 april 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 10 februari 2015

En nyombyggd bangård under ett djupt snötäcke. Då de nya Easyswitch-växlarna som installerades vid bangårdombyggnaden saknade växelvärme och leveransen av denna blev försenad klovades växlarna under vintermånaderna.  8 år
ID-nummer:  20129
Direktlänk: /bild/00020129/
Fotodatum: den 10 februari 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 27 augusti 2014

Södra bangårdsänden i Lakaträsk.  9 år
ID-nummer:  18178
Direktlänk: /bild/00018178/
Fotodatum: den 27 augusti 2014
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utöver tre huvudspår finns ett stickspår på östra sidan av bangården.  9 år
ID-nummer:  18179
Direktlänk: /bild/00018179/
Fotodatum: den 27 augusti 2014
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Flera gamla kontaktledningsbryggor har sparats, dock med ny upphängning av kontaktledningen på huvudspåren.  9 år
ID-nummer:  18180
Direktlänk: /bild/00018180/
Fotodatum: den 27 augusti 2014
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna i norr före växeln mellan de två mötesspåren.  9 år
ID-nummer:  18181
Direktlänk: /bild/00018181/
Fotodatum: den 27 augusti 2014
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården har förlängts både norrut och söderut och den nordligaste växeln ligger nu norr om plankorsningen med Edeforsvägen som syns längre bort i bild.  9 år
ID-nummer:  18182
Direktlänk: /bild/00018182/
Fotodatum: den 27 augusti 2014
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 10 december 2013

Stationshuset i Lakaträsk sett från nordväst.  8 år
ID-nummer:  20118
Direktlänk: /bild/00020118/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut med stationshuset till höger.  8 år
ID-nummer:  20119
Direktlänk: /bild/00020119/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från samma plats med teknikhuset till vänster.  8 år
ID-nummer:  20120
Direktlänk: /bild/00020120/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  8 år
ID-nummer:  20121
Direktlänk: /bild/00020121/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  8 år
ID-nummer:  20122
Direktlänk: /bild/00020122/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och bangården i Lakaträsk.  8 år
ID-nummer:  20123
Direktlänk: /bild/00020123/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats, AT-transformator till höger.  8 år
ID-nummer:  20124
Direktlänk: /bild/00020124/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut söder om stationshuset.  8 år
ID-nummer:  20125
Direktlänk: /bild/00020125/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från samma plats.  8 år
ID-nummer:  20126
Direktlänk: /bild/00020126/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus 9B finns kvar strax nordväst om stationshuset, uthuset 10B i bakgrunden till höger likaså.  8 år
ID-nummer:  20127
Direktlänk: /bild/00020127/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (11)