Koskivaara (Kva)

Koskivaara ett par mil norr om Murjek har varit trafikplats sedan Malmbanan öppnade på sträckan upp till Gällivare 1890, dock inte som station förrän under tidigt 1900-tal. Driftplatsen och byn ligger på västra sidan av Råneälven vid en enskild väg genom skogs- och myrlandskapet mellan Polcirkeln och Nattavaara. Bangården ligger ungefär i nord-sydlig riktning med växlarna i kurvor i både norr och söder men huvudsakligen rakspår där emellan. Teknikhuset står på västra sidan medan mötesspåret ligger på östra sidan av normalhuvudspåret.

Under 2015 påbörjades en bangårdsförlängning i Koskivaara. Bangården utökas söderut så att den södra bangårdsänden hamnar på raklinjen som följer söder om den gamla bangården. Där finns så mycket plats att även den norra bangårdsänden kan flyttas söderut och läggas i rakspår.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (12)

Tisdag 10 december 2013

Koskivaara driftplats sed söderut från östra sidan en mulen decemberdag.  8 år
ID-nummer:  20057
Direktlänk: /bild/00020057/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset på banans västra sida.  8 år
ID-nummer:  20060
Direktlänk: /bild/00020060/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om teknikhuset finns personalutrymme och en AT-transformator.  8 år
ID-nummer:  20061
Direktlänk: /bild/00020061/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut.  8 år
ID-nummer:  20059
Direktlänk: /bild/00020059/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inga livsmedel i "Koskivara".  8 år
ID-nummer:  20058
Direktlänk: /bild/00020058/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden ligger i den följande svaga vänsterkurvan.  8 år
ID-nummer:  20062
Direktlänk: /bild/00020062/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och bebyggelsen vid driftplatsen sedd från sydost.  8 år
ID-nummer:  20063
Direktlänk: /bild/00020063/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut, bangårdsänden ligger en bit in i den längre kurvan i norr.  8 år
ID-nummer:  20056
Direktlänk: /bild/00020056/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med den enskilda landsvägen mellan Polcirkeln och Nattavaara strax norr om Koskivaara sedd från öster.  8 år
ID-nummer:  20064
Direktlänk: /bild/00020064/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen mot infarten till Koskivaara.  8 år
ID-nummer:  20065
Direktlänk: /bild/00020065/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen står vid ingången till den kurva där man också finner norra bangårdsänden.  8 år
ID-nummer:  20066
Direktlänk: /bild/00020066/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen i riktning mot Nattavaaara.  8 år
ID-nummer:  20067
Direktlänk: /bild/00020067/
Fotodatum: den 10 december 2013
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)