Koijuvaara (Kaa)

Koijuvaara driftplats utgör sydlig ändpunkt för den korta sidobanan från Malmbanan till Aitikgruvan omkring en mil sydost om Gällivare. Driftplatsen saknar mötesmöjlighet och består endast av den tågvägsskiljande växeln där spåret mot Aitik viker av mot nordost, växeln har rörlig korsningsspets.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (9)

Torsdag 26 juli 2012

Växeln i Koijuvaara sedd från söder med spåret mot Aitik som viker av mot höger.  11 år
ID-nummer:  13612
Direktlänk: /bild/00013612/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen söderut följer omedelbart söder om växeln, infartssignalen söderifrån skymtar några stolpar bort nära vänster bildkant.  11 år
ID-nummer:  13613
Direktlänk: /bild/00013613/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln sedd norrut vid det lilla teknikhuset.  11 år
ID-nummer:  13614
Direktlänk: /bild/00013614/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset med utfartsblocksignalen söderut i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  13615
Direktlänk: /bild/00013615/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln sedd från nordost.  11 år
ID-nummer:  13616
Direktlänk: /bild/00013616/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om växeln svänger de båda banorna åt var sitt håll, Malmbanan västerut och Aitikbanan till höger, här syns de båda utfartsblocksignalerna norrut.  11 år
ID-nummer:  13617
Direktlänk: /bild/00013617/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot Aitik ligger i en lång svag högerkurva fram mot landsvägen mellan Gällivare och Nattavaara.  11 år
ID-nummer:  13618
Direktlänk: /bild/00013618/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Aitik, infartssignalen i motsatt riktning skymtar på tredje kontaktledningsstolpen.  11 år
ID-nummer:  13619
Direktlänk: /bild/00013619/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Koijuvaara driftplats sedd från nordost med Aitikspåret närmast.  11 år
ID-nummer:  13620
Direktlänk: /bild/00013620/
Fotodatum: den 26 juli 2012
Publicerad: den 27 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (4)