Koijuvaara–Gällivare

Linjen Koijuvaara–Gällivare är knappt nio kilometer lång och indelad i tre blocksträckor vardera omkring tre kilometer långa. Efter några inledande kurvor efter utfarten från Koijuvaara korsas ån Leipojoki varefter terrängen blir allt högre på banans västra sida medan flacka myrar fortsatt breder ut sig på den östra.Höjden i väster som alltmer döljer Dundrets toppar blir till slut det relativt lilla Harrträskberget, bakom detta döljer sig sjön Harrträsket som alltså inte ska blandas ihop med driftplatsen närmast söder om Koijuvaara.

Vid Harrträskberget viker banan av nära 90 grader mot nordost och korsar en myr för att sedan genom en ännu skarpare kurva återgå till nordvästlig riktning på det något större berget Repisvaaras norra sida. Mellan kurvorna ges också en fin vy mot Dundrets två närmaste toppar. I skuggan av Repisvaara fortsätter banan i visst medlut sedan de sista kilometerna in mot Gällivare.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (29)

Onsdag 27 januari 2021

Vy mot den norra av de båda mellanblocksignalerna på linjen Koijuvaara–Gällivare i kurvan söder om denna.  3 år
ID-nummer:  32921
Direktlänk: /bild/00032921/
Fotodatum: den 27 januari 2021
Publicerad: den 9 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart därefter passerar ett malmtåg norrut och försvinner i ett stort snömoln.  3 år
ID-nummer:  32922
Direktlänk: /bild/00032922/
Fotodatum: den 27 januari 2021
Publicerad: den 9 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 24 december 2020

Vid spåret och på nätet, där finns Jvgfoto.se!  3 år
ID-nummer:  32799
Direktlänk: /bild/00032799/
Fotodatum: den 24 december 2020
Publicerad: den 31 december 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 22 augusti 2020

Bron över Spännajokk kvällen före brobytet.  3 år
ID-nummer:  32631
Direktlänk: /bild/00032631/
Fotodatum: den 22 augusti 2020
Publicerad: den 23 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 27 juni 2020

Vy mot den norra mellanblocksignalen på linjen från kurvan strax sydost om densamma.  3 år
ID-nummer:  32153
Direktlänk: /bild/00032153/
Fotodatum: den 27 juni 2020
Publicerad: den 30 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 25 juni 2020

Nordligaste delen av linjen där banan går i nordvästlig riktning in mot Gällivare.  3 år
ID-nummer:  32121
Direktlänk: /bild/00032121/
Fotodatum: den 25 juni 2020
Publicerad: den 26 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma raklinje sedd från nordväst i kurvan vid kilometer 1311.  3 år
ID-nummer:  32122
Direktlänk: /bild/00032122/
Fotodatum: den 25 juni 2020
Publicerad: den 26 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan leder fram mot en kort raklinje under nya och gamla bron för Porjusvägen (E 45) innan infartskurvan följer.  3 år
ID-nummer:  32123
Direktlänk: /bild/00032123/
Fotodatum: den 25 juni 2020
Publicerad: den 26 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 18 juni 2020

Banan sedd söderut vid den skarpare kurvan i norra delen av mellersta blocksträckan.  3 år
ID-nummer:  32189
Direktlänk: /bild/00032189/
Fotodatum: den 18 juni 2020
Publicerad: den 4 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan vrider här mot sydväst och korsar myren mellan Repisvaara och Harrträskberget varefter den åter vrider mot sydostlig riktning.  3 år
ID-nummer:  32190
Direktlänk: /bild/00032190/
Fotodatum: den 18 juni 2020
Publicerad: den 4 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 16 juni 2020

Den lilla bron över Spännajokk mellan de båda långa kurvorna i norrra delen av mellersta blocksträckan sedd från nordväst.  3 år
ID-nummer:  32177
Direktlänk: /bild/00032177/
Fotodatum: den 16 juni 2020
Publicerad: den 30 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons gamla stenfundament under betongöverbyggnaden har förstärkts för att hålla ihop.  3 år
ID-nummer:  32178
Direktlänk: /bild/00032178/
Fotodatum: den 16 juni 2020
Publicerad: den 30 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den korta bron sedd från nordväst, brobyte kommer att ske under 2020.  3 år
ID-nummer:  32179
Direktlänk: /bild/00032179/
Fotodatum: den 16 juni 2020
Publicerad: den 30 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norr.  3 år
ID-nummer:  32180
Direktlänk: /bild/00032180/
Fotodatum: den 16 juni 2020
Publicerad: den 30 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen norrut med den korta raklinjen mellan de båda långa kurvorna, orienteringstavlan gäller den andra mellanblocksignalen på linjen.  3 år
ID-nummer:  32181
Direktlänk: /bild/00032181/
Fotodatum: den 16 juni 2020
Publicerad: den 30 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Spännajokk syns i norra änden av den södra av de två kurvorna.  3 år
ID-nummer:  32182
Direktlänk: /bild/00032182/
Fotodatum: den 16 juni 2020
Publicerad: den 30 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen sträcker sig över myren mellan Harrträskberget och Repisvaara.  3 år
ID-nummer:  32183
Direktlänk: /bild/00032183/
Fotodatum: den 16 juni 2020
Publicerad: den 30 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En smörjapparat finns på raklinjen söder om den skarpare kurvan runt Repisvaaras södra del.  3 år
ID-nummer:  32184
Direktlänk: /bild/00032184/
Fotodatum: den 16 juni 2020
Publicerad: den 30 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kurvan är hastigheten begränsad till 75 km/h med överskridande.  3 år
ID-nummer:  32185
Direktlänk: /bild/00032185/
Fotodatum: den 16 juni 2020
Publicerad: den 30 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan börjar ute på myren men når sedan en liten skärning genom höjden som sträcker sig ut från Repisvaara mot sydost. Här i början av kurvan ges fin sidoutsikt mot Dundret.  3 år
ID-nummer:  32186
Direktlänk: /bild/00032186/
Fotodatum: den 16 juni 2020
Publicerad: den 30 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 5 november 2014

Vy från sträckan mellan Harrträskberget och Repisvaara mot Dundret.  9 år
ID-nummer:  18725
Direktlänk: /bild/00018725/
Fotodatum: den 5 november 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 28 oktober 2014

Vy söderut i kurvan vid östra änden av Repisvaara, Harrträskberget i bakgrunden till höger.  9 år
ID-nummer:  18726
Direktlänk: /bild/00018726/
Fotodatum: den 28 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma kurva sedd i riktning mot Gällivare.  9 år
ID-nummer:  18727
Direktlänk: /bild/00018727/
Fotodatum: den 28 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvans norra ände, längst bort skymtar mellanblocksignalen Kaa L6.  9 år
ID-nummer:  18728
Direktlänk: /bild/00018728/
Fotodatum: den 28 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Gällivare några kilometer längre norrut med delar av Gällivare synligt i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  18729
Direktlänk: /bild/00018729/
Fotodatum: den 28 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 21 oktober 2014

Banan sedd mot sydost strax söder om den motriktade försignalen till Gällivare.  9 år
ID-nummer:  18730
Direktlänk: /bild/00018730/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bilden ovan är tagen från den lilla höjd som banan skär genom före försignalen som skymtar till höger i bild.  9 år
ID-nummer:  18731
Direktlänk: /bild/00018731/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Berget Repisvaara reser sig i söder och skymmer sikten mot det betydligt högre fjället Dundret.  9 år
ID-nummer:  18732
Direktlänk: /bild/00018732/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Gällivare söderifrån, här följer också en dubbel kraftledning i julgransstolpar järnvägen in mot Gällivare.  9 år
ID-nummer:  18733
Direktlänk: /bild/00018733/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!