Koijuvaara–Gällivare

Linjen Koijuvaara–Gällivare är knappt nio kilometer lång och indelad i tre blocksträckor vardera omkring tre kilometer långa. Efter några inledande kurvor efter utfarten från Koijuvaara korsas ån Leipojoki varefter terrängen blir allt högre på banans västra sida medan flacka myrar fortsatt breder ut sig på den östra.Höjden i väster som alltmer döljer Dundrets toppar blir till slut det relativt lilla Harrträskberget, bakom detta döljer sig sjön Harrträsket som alltså inte ska blandas ihop med driftplatsen närmast söder om Koijuvaara.

Vid Harrträskberget viker banan av nära 90 grader mot nordost och korsar en myr för att sedan genom en ännu skarpare kurva återgå till nordvästlig riktning på det något större berget Repisvaaras norra sida. Mellan kurvorna ges också en fin vy mot Dundrets två närmaste toppar. I skuggan av Repisvaara fortsätter banan i visst medlut sedan de sista kilometerna in mot Gällivare.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (9)

Onsdag 5 november 2014

Vy från sträckan mellan Harrträskberget och Repisvaara mot Dundret. 5 år
ID-nummer:  18725
Direktlänk: /bild/00018725/
Fotodatum: den 5 november 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 28 oktober 2014

Vy söderut i kurvan vid östra änden av Repisvaara, Harrträskberget i bakgrunden till höger. 5 år
ID-nummer:  18726
Direktlänk: /bild/00018726/
Fotodatum: den 28 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma kurva sedd i riktning mot Gällivare. 5 år
ID-nummer:  18727
Direktlänk: /bild/00018727/
Fotodatum: den 28 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvans norra ände, längst bort skymtar mellanblocksignalen Kaa L6. 5 år
ID-nummer:  18728
Direktlänk: /bild/00018728/
Fotodatum: den 28 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Gällivare några kilometer längre norrut med delar av Gällivare synligt i bakgrunden. 5 år
ID-nummer:  18729
Direktlänk: /bild/00018729/
Fotodatum: den 28 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 21 oktober 2014

Banan sedd mot sydost strax söder om den motriktade försignalen till Gällivare. 5 år
ID-nummer:  18730
Direktlänk: /bild/00018730/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bilden ovan är tagen från den lilla höjd som banan skär genom före försignalen som skymtar till höger i bild. 5 år
ID-nummer:  18731
Direktlänk: /bild/00018731/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Berget Repisvaara reser sig i söder och skymmer sikten mot det betydligt högre fjället Dundret. 5 år
ID-nummer:  18732
Direktlänk: /bild/00018732/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Gällivare söderifrån, här följer också en dubbel kraftledning i julgransstolpar järnvägen in mot Gällivare. 5 år
ID-nummer:  18733
Direktlänk: /bild/00018733/
Fotodatum: den 21 oktober 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (7)