Harrträsk (Hrt)

Harrträsk ligger drygt en mil söder om Gällivare och är den första mötesdriftplatsen söder om orten.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (20)

Måndag 1 maj 2023

Harrträsk bangård sedd från söder med lågfjället Sarvvisoaivi / Hirvasoivi i fonden. Bangården är plan men ligger i den långa backen ner från Ripats mot Gällivare.  1 år
ID-nummer:  35835
Direktlänk: /bild/00035835/
Fotodatum: den 1 maj 2023
Publicerad: den 1 maj 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 3 februari 2021

Skymningsljus över Harrträsk bangård vid solnedgången vid tretiden på eftermiddagen.  3 år
ID-nummer:  32914
Direktlänk: /bild/00032914/
Fotodatum: den 3 februari 2021
Publicerad: den 9 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut mot Koijuvaara och Gällivare med ännu solbelysta träd i bakgrunden.  3 år
ID-nummer:  32915
Direktlänk: /bild/00032915/
Fotodatum: den 3 februari 2021
Publicerad: den 9 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 2 maj 2020

Teknikhuset i Harrträsk med ny namnskylt på taket.  4 år
ID-nummer:  31390
Direktlänk: /bild/00031390/
Fotodatum: den 2 maj 2020
Publicerad: den 2 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 23 december 2019

Plankorsningen vid norra bangårdsänden har endast ljud- och ljussignal.  4 år
ID-nummer:  28089
Direktlänk: /bild/00028089/
Fotodatum: den 23 december 2019
Publicerad: den 25 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra växeln i Harrträsk ligger vid kilometer 1300, här sedd från den intilliggande plankorsningen.  3 år
ID-nummer:  32795
Direktlänk: /bild/00032795/
Fotodatum: den 23 december 2019
Publicerad: den 23 december 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra utfarten från plankorsningen vid norra bangårdsänden. Linjen mot Koijuvaara är så kort att infarten dit försignaleras i utfartsblocksignalen.  1 år
ID-nummer:  35793
Direktlänk: /bild/00035793/
Fotodatum: den 23 december 2019
Publicerad: den 23 december 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 10 november 2015

Harrträsk stationshus på platsen dit det flyttades på 1970-talet.  8 år
ID-nummer:  19942
Direktlänk: /bild/00019942/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från den tidigare spårsidan.  8 år
ID-nummer:  19943
Direktlänk: /bild/00019943/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med den gamla tågexpeditionen närmast.  8 år
ID-nummer:  19944
Direktlänk: /bild/00019944/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utbyggnaden på gaveln som låg i riktning mot Gällivare.  8 år
ID-nummer:  19945
Direktlänk: /bild/00019945/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare norra gaveln.  8 år
ID-nummer:  19946
Direktlänk: /bild/00019946/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden sedd från den tidigare baksidan relativt bangården.  8 år
ID-nummer:  19947
Direktlänk: /bild/00019947/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av entrén på baksidan sett från bangården.  8 år
ID-nummer:  19948
Direktlänk: /bild/00019948/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare västra sidan av byggnaden.  8 år
ID-nummer:  19949
Direktlänk: /bild/00019949/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare södra gaveln.  8 år
ID-nummer:  19950
Direktlänk: /bild/00019950/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett karakteristiskt utskjutande tak på fasaden som låg mot plattform och spår.  8 år
ID-nummer:  19951
Direktlänk: /bild/00019951/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 15 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 5 november 2014

Vy mot Dundret från ett tåg vid passage av driftplatsen Harrträsk.  9 år
ID-nummer:  18736
Direktlänk: /bild/00018736/
Fotodatum: den 5 november 2014
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 26 september 2013

Bangården i Harrträsk sedd från norr.  9 år
ID-nummer:  18734
Direktlänk: /bild/00018734/
Fotodatum: den 26 september 2013
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut från Harrträsk, linjen till Koijuvaara är så kort att utfartsblocksignalen har fem sken för att kunna försignalera infartssignalen där.  9 år
ID-nummer:  18735
Direktlänk: /bild/00018735/
Fotodatum: den 26 september 2013
Publicerad: den 10 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!