Triangelspåret

Triangelspåret i norra delen av Gällivare driftplats bildades 1983 när ett nytt spår öppnades mellan Malmbanan och Koskullskullebanan så att direkt trafik Kiruna–Vitåfors och omvänt blev möjlig. Spåret passerar under det numera bortkopplade gamla industrispår som tidigare utgjorde utfarten mot Malmberget från Gällivare.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (34)

Måndag 1 maj 2017

Dagens vagnar från Vitåfors dras genom triangelspåret i Gällivare fram mot bangården där de ska växlas in i tåget mot Luleå.  2 år
ID-nummer:  35232
Direktlänk: /bild/00035232/
Fotodatum: den 1 maj 2017
Publicerad: den 1 maj 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 26 mars 2016

Uppställda vagnar avsedda för malmen från Pajalagruvan på den gamla Aitik-terminalen i triangelspåret.  5 år
ID-nummer:  25963
Direktlänk: /bild/00025963/
Fotodatum: den 26 mars 2016
Publicerad: den 18 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 27 oktober 2014

Spåren i västra änden av triangelspåret, i riktning mot Koskullskulle till vänster och mot Gällivare till höger.  9 år
ID-nummer:  18677
Direktlänk: /bild/00018677/
Fotodatum: den 27 oktober 2014
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra växeln i triangelspåret sedd från öster.  9 år
ID-nummer:  18678
Direktlänk: /bild/00018678/
Fotodatum: den 27 oktober 2014
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Båda spåren viker av mot sydost, huvudbanan till höger mest där den går in för att möta Inlandsbanan vid omformarstationen.  9 år
ID-nummer:  18679
Direktlänk: /bild/00018679/
Fotodatum: den 27 oktober 2014
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra växeln sedd från väster.  9 år
ID-nummer:  18680
Direktlänk: /bild/00018680/
Fotodatum: den 27 oktober 2014
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot utfarten i riktning mot Sikträsk och Kiruna.  9 år
ID-nummer:  18681
Direktlänk: /bild/00018681/
Fotodatum: den 27 oktober 2014
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra växeln, dvärgsignalen 105 föregår den från väster.  9 år
ID-nummer:  18682
Direktlänk: /bild/00018682/
Fotodatum: den 27 oktober 2014
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten från väster mot växeln.  9 år
ID-nummer:  18683
Direktlänk: /bild/00018683/
Fotodatum: den 27 oktober 2014
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftplatsgränsen följer strax väster om en korsande kraftledningsgata.  9 år
ID-nummer:  18684
Direktlänk: /bild/00018684/
Fotodatum: den 27 oktober 2014
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Dundrets västtopp strax öster om driftplatsgränsen.  9 år
ID-nummer:  18685
Direktlänk: /bild/00018685/
Fotodatum: den 27 oktober 2014
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dundret i motsol i kraftledningsgatan vid utfarten.  9 år
ID-nummer:  18686
Direktlänk: /bild/00018686/
Fotodatum: den 27 oktober 2014
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 2 juni 2014

Den nordöstra växeln i triangelspåret med Dundret i fonden, spåret mot Gällivare till vänster och mot Kiruna till höger.  9 år
ID-nummer:  18692
Direktlänk: /bild/00018692/
Fotodatum: den 2 juni 2014
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Koskullskulle vid växeln.  9 år
ID-nummer:  18693
Direktlänk: /bild/00018693/
Fotodatum: den 2 juni 2014
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsning mellan Triangelvägen och industrispåret, nordöstra växeln i triangelspåret ligger vid skogen i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  18694
Direktlänk: /bild/00018694/
Fotodatum: den 2 juni 2014
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret sett mot nordost från plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  18695
Direktlänk: /bild/00018695/
Fotodatum: den 2 juni 2014
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Notera den enkla upphängningen av kontaktledningen här i spårets yttersta del.  9 år
ID-nummer:  18696
Direktlänk: /bild/00018696/
Fotodatum: den 2 juni 2014
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I motsatt riktning är banvallen igenväxt av sly.  9 år
ID-nummer:  18697
Direktlänk: /bild/00018697/
Fotodatum: den 2 juni 2014
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret rundar värmeverket och går sedan parallellt med huvudspåret in mot bangården i Gällivare.  9 år
ID-nummer:  18698
Direktlänk: /bild/00018698/
Fotodatum: den 2 juni 2014
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 23 december 2013

Lugnet råder vid spåret från Koskullskulle denna midvinterdag i Gällivare. Vy söderut från bron för Cellulosavägen.  9 år
ID-nummer:  16713
Direktlänk: /bild/00016713/
Fotodatum: den 23 december 2013
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma bro, triangelbenet från Kiruna ansluter längst bort i bild.  9 år
ID-nummer:  18687
Direktlänk: /bild/00018687/
Fotodatum: den 23 december 2013
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår av olika transportsätt.  9 år
ID-nummer:  18691
Direktlänk: /bild/00018691/
Fotodatum: den 23 december 2013
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från plankorsningen vid den gamla terminalen för lastning av slig från Aitik.  9 år
ID-nummer:  18688
Direktlänk: /bild/00018688/
Fotodatum: den 23 december 2013
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen, malmvagnarna står på det parallella sidospåret som saknar växelförbindelse till huvudspår i triangelspåret.  9 år
ID-nummer:  18689
Direktlänk: /bild/00018689/
Fotodatum: den 23 december 2013
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 12 oktober 2013

Den gamla terminalen inne i triangelspåret.  5 år
ID-nummer:  24060
Direktlänk: /bild/00024060/
Fotodatum: den 12 oktober 2013
Publicerad: den 11 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 25 juli 2012

Plankorsningen på det östra triangelbenet sedd från öster, i bakgrunden rakt fram syns också en kontaktledningsstolpe på det västra benet.  9 år
ID-nummer:  18699
Direktlänk: /bild/00018699/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen, huvudspåret mot Koskullskulle till vänster och sidospåret som går ut på industriområdet längre mot nordost till höger.  9 år
ID-nummer:  18700
Direktlänk: /bild/00018700/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plankorsning med Dundret i fonden.  9 år
ID-nummer:  18701
Direktlänk: /bild/00018701/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Cellulosavägen passerar på en bro över spåren strax norr om plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  18702
Direktlänk: /bild/00018702/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla terminalen för Aitikpendeln ligger inne i triangelspåret, vy från nordost nära plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  18703
Direktlänk: /bild/00018703/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 27 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–34