Södra infarten

Järnvägen söderifrån in mot Gällivare går i nordvästlig riktning på berget Repisvaaras nordöstra sida och efter att spåret svängt in under den nya och gamla bron för Porjusvägen, numera europaväg 45, nås infartssignalen i början av den högerkurva som åter vrider banan till nordostlig riktning på bangården. Efter driftplatsgränsen följer två bevakade plankorsningar före bangården, och mellan dem korsas även Vassara älv. Älven rinner upp i Vassaraträsket vid Gällivare och är ett drygt en mil långt biflöde till Linaälven, i sin tur biflöde till Ängesån som rinner samman med Kalix älv i Överkalix. Vid bron i Gällivare kan man på södra sidan se en av ortens karaktärsbyggnader, träslottet Fjällnäs.

Bilder och filmer (26)

Lördag 24 december 2022

Ett julrött tåg 7150 vid Vassara älv i Gällivare i gryningsljuset på julaftonens morgon klockan 08.43, -9 °C.  1 år
ID-nummer:  35800
Direktlänk: /bild/00035800/
Fotodatum: den 24 december 2022
Publicerad: den 14 januari 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 19 september 2019

Järnvägsbron över Vassara älv i södra infarten till Gällivare i ett höstlandskap på väg över mot vinter.  3 år
ID-nummer:  32904
Direktlänk: /bild/00032904/
Fotodatum: den 19 september 2019
Publicerad: den 8 februari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 december 2018

Tåg 7150 vid Vassara älv i Gällivare på julaftons morgon klockan 08.38, -17 °C.  4 år
ID-nummer:  28088
Direktlänk: /bild/00028088/
Fotodatum: den 24 december 2018
Publicerad: den 24 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 18 september 2018

Plankorsningen på norra sidan av Vassara älv sedd från sydväst.  5 år
ID-nummer:  24067
Direktlänk: /bild/00024067/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården från plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  24068
Direktlänk: /bild/00024068/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot utfarten från korsningen, här skymtar bron över Vassara älv och längre bort också plankorsningen med odlingsvägen.  5 år
ID-nummer:  24069
Direktlänk: /bild/00024069/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från väster.  5 år
ID-nummer:  24070
Direktlänk: /bild/00024070/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 24 december 2017

Tåg 7150 vid Vassara älv i Gällivare på julaftonens morgon 2017.  5 år
ID-nummer:  24356
Direktlänk: /bild/00024356/
Fotodatum: den 24 december 2017
Publicerad: den 23 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 24 december 2014

Tåg 94 korsar Vassara älv vid infarten till Gällivare denna kyliga julaftonsförmiddag.  8 år
ID-nummer:  20155
Direktlänk: /bild/00020155/
Fotodatum: den 24 december 2014
Publicerad: den 24 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Malmbanans utfarts söderut från Gällivare med Fjällnäs slott i bakgrunden.  6 år
ID-nummer:  22684
Direktlänk: /bild/00022684/
Fotodatum: den 24 december 2014
Publicerad: den 24 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 19 oktober 2013

Vy från plankorsningen närmast söder om bangården i riktning mot utfarten mot Koujuvaara och Boden.  7 år
ID-nummer:  21334
Direktlänk: /bild/00021334/
Fotodatum: den 19 oktober 2013
Publicerad: den 18 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården från plankorsningen.  7 år
ID-nummer:  21335
Direktlänk: /bild/00021335/
Fotodatum: den 19 oktober 2013
Publicerad: den 18 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 25 juli 2012

Infartskurvan sedd från den gamla vidaukten för Porjusvägen, parallell med europaväg 45.  9 år
ID-nummer:  18793
Direktlänk: /bild/00018793/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot infartssignalen från samma bro.  9 år
ID-nummer:  18794
Direktlänk: /bild/00018794/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Odlingsvägen, signalanläggningen heter dock Sågvägen.  9 år
ID-nummer:  18795
Direktlänk: /bild/00018795/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plankorsningen korsar även kraftledningen som följt banan vid infarten över järnvägen.  9 år
ID-nummer:  18796
Direktlänk: /bild/00018796/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot utfarten söderut från plankorsningen, utfartsblocksignalen skymtar bland slyet längre fram i kurvan.  9 år
ID-nummer:  18797
Direktlänk: /bild/00018797/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in mot bangården från plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  18798
Direktlänk: /bild/00018798/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vassara älv korsas på en bro vid kilometer 1312.  9 år
ID-nummer:  18799
Direktlänk: /bild/00018799/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Vassara älv sedd från nordost.  9 år
ID-nummer:  18800
Direktlänk: /bild/00018800/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Vassara älv med Fjällnäs slott i bakgrunden till vänster.  9 år
ID-nummer:  18801
Direktlänk: /bild/00018801/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Andra sidanvägen sedd från nordost med Dundret i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  18802
Direktlänk: /bild/00018802/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från plankorsningen med bron över Vassara älv närmast och Fjällnäs slott i bakgrunden till höger.  9 år
ID-nummer:  18803
Direktlänk: /bild/00018803/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från korsningen in mot bangården.  9 år
ID-nummer:  18804
Direktlänk: /bild/00018804/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från norr.  9 år
ID-nummer:  18805
Direktlänk: /bild/00018805/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan bangården och plankorsningen vid älven följer Kaitumvägen järnvägen på nordöstra sidan.  9 år
ID-nummer:  18806
Direktlänk: /bild/00018806/
Fotodatum: den 25 juli 2012
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)