Vintern 2016–2017

Under vårvintern 2017 kom flera av de nya kontaktledningsbryggorna på plats över bangården. Långa bryggor sattes upp över bangården norr om gångbron upp till norra plattformsänden och den sedan tidigare utbytta bryggan, stolpar för dessa kom på plats redan i slutet av oktober 2016. Dessutom sattes korta bryggor upp i båda ändarna av spår 7 där kontaktledningen ska avslutas, spåret kommer endast att vara elektrifierat i ändarna. Vid sidan av bangården började också nya fyllnadsmassor lagras upp för att användas vid bland annat den ombyggnad av södra bangårdsänden som sker i början av sommaren 2017.

Bilder och filmer (25)

Onsdag 22 februari 2017

Den nya brygga som ska avsluta kontaktledningen i södra änden av spår 7 har kommit på plats.  5 år
ID-nummer:  25743
Direktlänk: /bild/00025743/
Fotodatum: den 22 februari 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 6 mars 2017

Nya vyer på bangården i Gällivare, bland de gamla gröna kontaktledningsbryggorna har nu många nya bryggor dykt upp.  7 år
ID-nummer:  21499
Direktlänk: /bild/00021499/
Fotodatum: den 6 mars 2017
Publicerad: den 6 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan gamla brygga 7 och brygga 8 har denna brygga som ska spänna över fyra spår satts upp.  7 år
ID-nummer:  21500
Direktlänk: /bild/00021500/
Fotodatum: den 6 mars 2017
Publicerad: den 6 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma nya brygga från andra hållet med gamla brygga 7 i bakgrunden.  7 år
ID-nummer:  21501
Direktlänk: /bild/00021501/
Fotodatum: den 6 mars 2017
Publicerad: den 6 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla brygga 8 i förgrunden och ännu en ny brygga bortom den.  7 år
ID-nummer:  21502
Direktlänk: /bild/00021502/
Fotodatum: den 6 mars 2017
Publicerad: den 6 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan mellan gamla brygga 8 och 9. I bakgrunden syns också den brygga som ska avsluta kontaktledningen på uppställningsspåret 7, blivande spår 6.  7 år
ID-nummer:  21503
Direktlänk: /bild/00021503/
Fotodatum: den 6 mars 2017
Publicerad: den 6 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma brygga sedd från andra hållet, även denna spänner över fyra spår.  7 år
ID-nummer:  21504
Direktlänk: /bild/00021504/
Fotodatum: den 6 mars 2017
Publicerad: den 6 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst med gamla brygga 9 närmast.  7 år
ID-nummer:  21505
Direktlänk: /bild/00021505/
Fotodatum: den 6 mars 2017
Publicerad: den 6 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grönt byts mot galvaniserat och gamla bryggmodellen mot moderna Mora-bryggor.  7 år
ID-nummer:  21506
Direktlänk: /bild/00021506/
Fotodatum: den 6 mars 2017
Publicerad: den 6 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan mellan gamla brygga 9 och 11 är tvådelad då blivande uppställningsspåret 6 och blivande spår 5 ligger under den bortre kortare delen.  7 år
ID-nummer:  21507
Direktlänk: /bild/00021507/
Fotodatum: den 6 mars 2017
Publicerad: den 6 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut med gamla brygga 9 i förgrunden.  7 år
ID-nummer:  21508
Direktlänk: /bild/00021508/
Fotodatum: den 6 mars 2017
Publicerad: den 6 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tvådelade bryggan mellan gamla brygga 9 och 11 sedd från norr.  7 år
ID-nummer:  21509
Direktlänk: /bild/00021509/
Fotodatum: den 6 mars 2017
Publicerad: den 6 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla brygga 11 och en ny brygga strax bortom denna.  7 år
ID-nummer:  21510
Direktlänk: /bild/00021510/
Fotodatum: den 6 mars 2017
Publicerad: den 6 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan med gamla brygga 11 i bildens överkant.  7 år
ID-nummer:  21511
Direktlänk: /bild/00021511/
Fotodatum: den 6 mars 2017
Publicerad: den 6 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma brygga sedd från norr.  7 år
ID-nummer:  21512
Direktlänk: /bild/00021512/
Fotodatum: den 6 mars 2017
Publicerad: den 6 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill gamla brygga 12 vid växeln mellan nuvarande spår 5 och 6 finns nästa nya brygga.  7 år
ID-nummer:  21513
Direktlänk: /bild/00021513/
Fotodatum: den 6 mars 2017
Publicerad: den 6 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma brygga sedd från norr.  7 år
ID-nummer:  21514
Direktlänk: /bild/00021514/
Fotodatum: den 6 mars 2017
Publicerad: den 6 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även brygga 13 har fått en ny bryggkompis på nära håll. I bakgrunden syns den brygga som redan i augusti ersatte gamla brygga 14.  7 år
ID-nummer:  21515
Direktlänk: /bild/00021515/
Fotodatum: den 6 mars 2017
Publicerad: den 6 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är trångt om utrymmet mellan bryggorna, men den nya bryggan sitter så högt att ledningarna från den gamla ryms under.  7 år
ID-nummer:  21516
Direktlänk: /bild/00021516/
Fotodatum: den 6 mars 2017
Publicerad: den 6 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 29 mars 2017

Gällivare badar i vårvintersol och håller på att vakna efter vintern. Ännu återstår det dock en tid innan bangårdsarbetena kan återupptas.  5 år
ID-nummer:  25737
Direktlänk: /bild/00025737/
Fotodatum: den 29 mars 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förberedelserna inför sommarens arbeten syns dock intill bangården där massor har lagts upp på lager inför ombyggnaden av södra bangårdsänden.  5 år
ID-nummer:  25738
Direktlänk: /bild/00025738/
Fotodatum: den 29 mars 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya krossmassorna sedda från södra delen av plattformen.  5 år
ID-nummer:  25739
Direktlänk: /bild/00025739/
Fotodatum: den 29 mars 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya planen framför stationshuset håller på att komma fram när solen ligger på.  5 år
ID-nummer:  25740
Direktlänk: /bild/00025740/
Fotodatum: den 29 mars 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin syns nu arbeta på det som återstår av första årets schaktmassor. I förgrunden syns brygga 6 som nu genomgått sin sista vinter innan den ersätts med en modern brygga i nästan samma position.  5 år
ID-nummer:  25741
Direktlänk: /bild/00025741/
Fotodatum: den 29 mars 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen ska ta hand om schaktmassorna så att den kommande sommarens massor får plats.  5 år
ID-nummer:  25742
Direktlänk: /bild/00025742/
Fotodatum: den 29 mars 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!