November 2017

När vintern nu hade kommit till Gällivare och snötäcket så smått börjat växa kom det andra byggåret på bangården till ett naturligt slut fastän allting inte riktigt hunnits med att slutföras. Det gällde nu att slutföra det som måste bli klart för att trafiken skulle kunna upprätthållas under vintern och se till att de kablar som ännu inte kommit på plats skyddades för den snöröjning som skulle bedrivas under de kommande vintermånaderna. Allt annat fick nu vänta till nästa sommar, den tredje under projektet.

Allra viktigast för att klara vintern var att få igång växelvärmen i bangårdens alla nya växlar. Själva utrustningen i växlarna kom i de flesta fall på plats ganska tidigt, men hela det nya elsystem som skulle byggas upp för att driva bland annat växelvärmen från ett antal nya transformatorkiosker runt om på bangården drog ut på tiden en aning och gjorde att snön hann ställa till med vissa problem i de kalla växlarna innan systemen kunde tas i bruk.

Ett för driften mindre kritiskt men icke desto mindre tidskrävande arbete var att lägga lock på alla bangårdens nya kabelrännor. Arbetet görs med maskiner men varje litet lock måste läggas ett och ett, vilket gör att det tar ganska lång tid. Under månaden färdigställdes också de stängsel som byggts runt den nya bangården för att förhindra obehörigt spårbeträdande. När arbetena stannat av mot slutet av månaden kunde så också hastigheten på de tre mötesspåren 1–3 höjas till 80 km/h, en av de stora förbättringar för trafiken som den nya bangården medför.

Bilder och filmer (72)
Bild 1–50

Tisdag 28 november 2017

När snöfallet bedarrat och det åter klarnat upp kan vi se oss om på bangården efter detta andra byggår, här vy söderut från plattformen söder om stationshuset. 1 år
ID-nummer:  31681
Direktlänk: /bild/00031681/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats. Växelförbindelserna mellan spår 1 och 2 är inte helt plogade men den norra i bild här har i alla fall använts. 1 år
ID-nummer:  31682
Direktlänk: /bild/00031682/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plogning pågår med hjälp av snöblad på en spårgående grävmaskin. 1 år
ID-nummer:  31683
Direktlänk: /bild/00031683/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från norra delen av plattformen. 1 år
ID-nummer:  31684
Direktlänk: /bild/00031684/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen har under de gångna dagarnas snöfall endast plogats ytterst närmast spåren. 1 år
ID-nummer:  31685
Direktlänk: /bild/00031685/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från norra plattformsänden vid kilometer 1313. 1 år
ID-nummer:  31686
Direktlänk: /bild/00031686/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin har parkerats intill det nya stängslet där även ytterligare några stängselsektioner finns på lager. 1 år
ID-nummer:  31687
Direktlänk: /bild/00031687/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslet längs norra delen av bangården upp mot plankorsningen i norr. 1 år
ID-nummer:  31688
Direktlänk: /bild/00031688/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även sista biten från teknikhuset fram till plankorsningen är nu stängslad. 1 år
ID-nummer:  31689
Direktlänk: /bild/00031689/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gäller också det korta stängslet norr om plankorsningen. 1 år
ID-nummer:  31690
Direktlänk: /bild/00031690/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från nordost. 1 år
ID-nummer:  31691
Direktlänk: /bild/00031691/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från ena sidan av plankorsningen. 1 år
ID-nummer:  31692
Direktlänk: /bild/00031692/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vyn söderut från den andra sidan av korsningen med det översnöade stickspåret till höger. 1 år
ID-nummer:  31693
Direktlänk: /bild/00031693/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen med de båda spåren mot Kiruna respektive Koskullskulle. 1 år
ID-nummer:  31694
Direktlänk: /bild/00031694/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söderut breder den nya bangården ut sig. 1 år
ID-nummer:  31695
Direktlänk: /bild/00031695/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från sydväst, här ska den gamla portalen och de gamla luftledningarna bakom den tas bort innan ombyggnaden är helt klar. 1 år
ID-nummer:  31696
Direktlänk: /bild/00031696/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen in till lokstallet sedd från norr. 1 år
ID-nummer:  31697
Direktlänk: /bild/00031697/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslet på älvsidan av bangården har dragits ända fram till lokstallsbyggnaderna. 1 år
ID-nummer:  31698
Direktlänk: /bild/00031698/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och ytan sydväst om den sedd norrut från gångbron, belysningsmasterna har inte ännu satts upp. 1 år
ID-nummer:  31699
Direktlänk: /bild/00031699/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av bangården sedd från gångbron. 1 år
ID-nummer:  31700
Direktlänk: /bild/00031700/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från gångbrons bortre del, här syns också spår av kommande elarbeten med matning till bangårdens kontaktledningar. 1 år
ID-nummer:  31701
Direktlänk: /bild/00031701/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från plankorsningen i söder mot bangården där hastigheten nu har höjts från 40 till 80 på de tre mötesspåren 1–3. 1 år
ID-nummer:  31702
Direktlänk: /bild/00031702/
Fotodatum: den 28 november 2017
Publicerad: den 10 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!